Informējam, ka Vides pārraudzības valsts birojs ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma rezultātā ir pieņēmis lēmumu nepiemērot ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru SIA “Termināls Vecmīlgrāvis” ierosinātajai darbībai – metāllūžņu pārkraušanai līdz 120000t gadā Rīgā, Zivju ielā 1.

Lasīt vairāk