Lielrīgas reģionālā vides pārvalde ir pieņēmusi lēmumu SIA “BM-PROJEKTS” paredzētajai darbībai – būvprojekta izstrāde antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūvei un rekonstrukcijai dabas parkā “Piejūra” (Natura 2000 vieta)” un projekta “Piejūra”: “Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra” (NATURA 2000)(LIFE CoHaBit) realizācija, piemērot sākotnējā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru.

Lasīt vairāk

Lielrīgas reģionālā vides pārvalde ir pieņēmusi lēmumu SIA “Akron Baltic” paredzētajām darbībām – metāllūžņu un svina akumulatoru apsaimniekošanas vietu ierīkošanai Rīgā, Lubānas ielā 82 (kadastra Nr.0100 121 0826), Krustabaznīcas ielā 9A (kadastra Nr.0100 091 0221), Jāņavārtu ielā 21 (kadastra Nr.0100 121 4133), Tekstilnieku ielā 22 (kadastra Nr.0100 110 2001), Rītausmas ielā 2 (kadastra Nr.0100 107 […]

Lasīt vairāk

Rīt, 27.septembrī, no plkst.17.00 līdz 19.00 Skanstes apkaimes svētku ietvaros iedzīvotājiem būs iespēja iepazīties ar Skanstes apkaimes teritorijas attīstības plāniem – Skanstes apkaimes teritorijas lokālplānojumu un Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta īstenotā projekta “Skanstes teritorijas revitalizācijas 1.kārta” iecerēm. Vienlaikus apkaimes iedzīvotāji pasākuma laikā aicināti sniegt priekšlikumus par nepieciešamajiem parka labiekārtošanas elementiem, kas nākotnē uzlabotu apkaimes […]

Lasīt vairāk

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments aicina uzņēmējus un pašvaldības līdz 30.novembrim pieteikties dalībai starptautiskajā nekustamā īpašuma un investīciju forumā “MIPIM 2018”, kas norisināsies Francijā, Kannās, 2018.gada 13.-16.martā. Uzņēmēji un pašvaldības tiek aicināti pieteikties dalībai šajā forumā Pilsētas attīstības departamentā, zvanot uz tālruni 67037771 vai sūtot e-pastu uz adresi mipim@riga.lv. “MIPIM” tiek uzskatīts par lielāko, autoritatīvāko […]

Lasīt vairāk

Rīgas domes grantu programmas “Atspēriens” 2017.gada rudens konkursā iesniegti 59 pieteikumi no esošajiem un topošajiem Rīgas pilsētas uzņēmējiem. Pieteikumus līdz oktobra vidum izvērtēs konkursa žūrija, labāko biznesa ideju autoriem tiks sniegta iespēja sagatavot prfesionālu reklāmas video, kas tiks nodoti publiskajai balsošanai, lai noteiktu konkursa finālistus, kuri katrs saņems 12 000 EUR savas biznesa idejas attīstībai. Kopumā […]

Lasīt vairāk

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments īsteno projektu “Integrēta plānošana un sadarbības modelis degradēto teritoriju revitalizācijai (Baltic Urban Lab)”, kura ietvaros studentiem ir iespēja iesaistīties Mūkusalas teritorijas attīstības koncepcijas – publiskās ārtelpas dizaina – izstrādē. Projekta inovatīvās metodes mērķis ir izveidot starpdisciplināras Latvijas studentu darba grupas, kuras virsvadītāja uzraudzībā izstrādās pilotteritorijas attīstības koncepciju, cieši sadarbojoties ar […]

Lasīt vairāk

2017.gada 5.oktobrī plkst.15.00 Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā, Amatu ielā 4, 5.stāvā notiks sanāksme, kurā tiks izskatīti lokālplānojuma redakcijas zemesgabalam Patversmes ielā 18 un Duntes ielā bez numura publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumi. Lokālplānojuma pasūtītājs AS “Latvijas Finieris”. Lokālplānojuma izstrādātājs SIA “DU Tango”. Lokālplānojuma redakcijas publiskā apspriešana norisinājās no 29.06.2017. līdz 27.07.2017., […]

Lasīt vairāk

Rīgas pilsētas pašvaldība ir izvērtējusi un apstiprinājusi 31 projektu iesniegumu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” ietvaros, kā rezultātā projektu iesniegumu iesniedzējs Rīgas domes Īpašuma departaments ir tiesīgs slēgt vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un saņemt […]

Lasīt vairāk