Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde ir pieņēmusi lēmumu AS “Krāsaino Metālu Manufaktūra” paredzētajai darbībai – elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanai Sniķeres ielā 29, Rīgā piemērot sākotnējā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru.

Read More