Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde ir pieņēmusi lēmumu nepiemērot ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru SIA “Akron Baltic ” paredzētajai darbībai – metāllūžņu pieņemšanas un īslaicīgas uzglabāšanas noliktavas izveidei Tekstilnieku ielā 22, Rīgā, kadastra Nr. 0100 110 2001 un Krustabaznīcas ielā 9A, Rīgā, kadastra Nr. 0100 091 0221.

Read More

Informējam, ka šonedēļ, Eiropas Komisijas atbalstīta LIFE programmas projekta LIFE CoHaBit (Nr. LIFE15 NAT/LV/000900) „Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra”” ietvaros tiek uzsākti darbi invazīvo svešzemju augu izplatības ierobežošanai parkā, kas veidots daudzu retu piejūras biotopu aizsardzībai. Darbi tiek veikti Daugavgrīvā, parka teritorijā pie Lēpju ielas. Šajā pavasarī teritorijā tiks izcirsti krūmi un ar saknēm […]

Read More