Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde ir pieņēmusi lēmumu nepiemērot ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru SIA “Akron Baltic” paredzētajai darbībai – metāllūžņu un svina akumulatoru savākšanai, šķirošanai un īslaicīgai uzglabāšanai Starta ielā 7A, kadastra Nr. 0100 087 0134, Rīgā.

Lasīt vairāk
Mainīt burtu lielumu
Kontrasts