Lokālplānojums īstenojams no 29.01.2018.   Lēmums Nr.531 – Lejupielādēt Saistošie noteikumi Nr.13 – Lejupielādēt Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi – Lejupielādēt Teritorijas funkcionālais zonējums – karte – Lejupielādēt Teritorijas pašreizējā izmantošana – karte – Lejupielādēt Ielas šķērsprofils, Teritorijas šķērsgriezums – karte – Lejupielādēt Paskaidrojuma raksts – Lejupielādēt Pielikumi – Lejupielādēt Pārskats par lokālplānojuma izstrādi – Lejupielādēt Atzinumi un priekšlikumi – Lejupielādēt Publiskās apspriešanas noslēguma sanāksmes […]

Lasīt vairāk

Lokālplānojums īstenojams no 01.02.2018.   Lēmums Nr.530 – Lejupielādēt Saistošie noteikumi Nr.12 – Lejupielādēt Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi – Lejupielādēt Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 1.pielikums – Lejupielādēt Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 2.pielikums – Lejupielādēt Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 3.pielikums – Lejupielādēt Teritorijas funkcionālais zonējums – karte – Lejupielādēt Teritorijas esošā izmantošana – karte – Lejupielādēt Esošie teritorijas izmantošanas aprobežojumi […]

Lasīt vairāk

Lokālplānojums īstenojams no 09.03.2018. Lēmums Nr. 644 Saistošie noteikumi Nr. 21. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 1.pielikums. Apbūves veidošanas pamatnosacījumi – karte Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 2.pielikums. Vertikālais plānojums – karte Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 3.pielikums. Šķērsprofili Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 4.pielikums. Meliorācijas un lietusūdens apsaimniekošanas sistēmas […]

Lasīt vairāk
Mainīt burtu lielumu
Kontrasts