Atgādinām, ka šodien, 07.01.2019. plkst.17.00 Rīgas domes Sēžu zālē, Rātslaukumā 1 notiek teritorijas Zaķusalā lokālplānojuma redakcijas un tā stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma (SIVN) publiskās apspriešanas sanāksme. No 04.12.2018. līdz 11.01.2019. norisinās lokālplānojuma redakcijas un SIVN publiskā apspriešana teritorijai Zaķusalā.

Lasīt vairāk
Mainīt burtu lielumu
Kontrasts