Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde informē, ka tiek veikts ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums SIA “PARS TERMINĀLS” plānotajām izmaiņām uzņēmuma piesārņojošajā darbībā – pārkraujamo produktu klāsta paplašināšana, katlumājas būvniecība, Tvaika ielā 7a, kadastra Nr.0100 068 2129, Rīgā.

Lasīt vairāk

Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde informē, ka ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma Nr.RI18SI0110 rezultātā ir pieņemts lēmums nepiemērot ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru SIA “Eko Recycling” ierosinātajai darbībai – riepu apstrādes līnijas ierīkošanai Uriekstes ielā 4a un Ganību dambī 31, Rīgā.

Lasīt vairāk

Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde informē, ka ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma Nr.RI18SI0109 rezultātā ir pieņemts lēmums nepiemērot ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru ierosinātajai darbībai – loģistikas centra ar pievedceļu būvniecībai Ulbrokas ielā b/n, kadastra Nr.0100 092 0636, Rīgā.

Lasīt vairāk
Mainīt burtu lielumu
Kontrasts