14.jūnijā noslēdzās pirmo triju sabiedrības iesaistes pasākumu cikls, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentam uzsākot Rīgas vēsturiskā centra jauno plānošanas procesu. Trešā tikšanās ar iedzīvotājiem notika Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultātes telpās Ķīpsalā un noritēja ļoti ieinteresētā un konstruktīvā gaisotnē. Šīs diskusijas pamatā liela uzmanība tika pievērsta mobilitātes risinājumiem Rīgas centrā un dažādiem pilsētvides aspektiem, kas […]

Lasīt vairāk

Rīgas vēsturiskā centra jaunais plānošanas process aizsākas ar triju tematisko plānojumu izstrādi, kurā nozīmīga vieta paredzēta dialogam ar ieinteresētajiem vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas iedzīvotājiem un sabiedrības grupu pārstāvjiem. Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments šī gada laikā organizē sabiedrības informēšanas pasākumu programmu, lai iedzīvotājus iesaistītu attīstības plānošanas aktivitātēs Rīgas vēsturiskā centra un tā […]

Lasīt vairāk

Noritēja izdevuma “Rīgas vēsturiskais centrs- UNESCO pasaules mantojuma vieta” prezentācijas pasākums un sabiedrības informēšanas pasākumu par Rīgas vēsturiskā centra jaunā plānošanas procesa uzsākšanu. “Domājot par nākotni, esam uzsākuši darbu pie vairāku pilsētas centra kompleksu jautājumu padziļinātas izstrādes jaunos attīstības plānošanas dokumentos, kas ir saistīti ar kvalitatīvas publiskās ārtelpas veidošanu, mājokļu funkcijas nostiprināšanu, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu […]

Lasīt vairāk

2018.gada 7.jūnijā plkst.16.00 Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā, Amatu ielā 4, 5.stāvā notiks sanāksme, kurā tiks izskatīti Kundziņsalas un tai piegulošās teritorijas lokālplānojuma redakcijas un tā stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma (SIVN) publiskās apspriešanas laikā saņemtie institūciju atzinumi un priekšlikumi. Izstrādātāji: Lokālplānojums: SIA “Metrum” SIVN: SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” Pasūtītājs: Rīgas brīvostas pārvalde […]

Lasīt vairāk

Atgādinām, ka šodien, 24.maijā plkst.17.00 Rātsnama Sēžu zālē notiks Eksportostas un tai piegulošās teritorijas lokālplānojuma pilnveidotās redakcijas publiskās apspriešanas sanāksme. Lokālplānojuma pilnveidotā redakcija publiskajai apspriešanai nodota  pamatojoties uz Rīgas domes 25.04.2018. lēmumu Nr.1101 “Par Eksportostas un tai piegulošās teritorijas lokālplānojuma redakcijas pilnveidošanu atbilstoši institūciju atzinumiem un pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”. […]

Lasīt vairāk

Lai izplatītu zināšanas par dabas bioloģisko daudzveidību pilsētvidē un veicinātu sabiedrības izpratni par nepieciešamību aizsargāt un apsaimniekot dabas parku “Piejūra”, projekta “LIFE CoHaBit” komanda pievienojas Eiropas Komisijas vides aktivitātei ar saukli “Zaļās pilsētas zaļākai nākotnei”. Pasākuma ietvaros 29.maijā Rītabuļļu pludmalē tiks organizēta talka. Vides eksperti talkas dalībniekiem pastāstīs par dabas parka “Piejūra” vērtībām, kā arī to ietekmējošiem un […]

Lasīt vairāk

Šī gada 26.aprīlī, svinīgā pasākumā tika parakstīts sadarbības memorands par starptautisko biznesa pakalpojumu centru (SBPC) attīstību Rīgā. Memorands paredz mērķtiecīgu valsts institūciju, galvaspilsētas un privātā sektora sadarbību SBPC sektora attīstībā, izaugsmē, un jaunu darba vietu izveidē. Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments ir ieguldījis daudz laika un darba, lai iecere realizētos, tāpēc neviltots prieks ir saņemt […]

Lasīt vairāk

2018.gada 31.maijā plkst.15.00 Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā, Amatu ielā 4, 5.stāvā notiks sanāksme, kurā tiks izskatīti teritorijas starp Kalnciema ielu, Grenču ielu, Mūkupurva ielu un Jūrkalnes ielu lokālplānojuma redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemtie institūciju atzinumi un priekšlikumi. Lokālplānojuma ierosinātājs – SIA “Li Invest Latvia”. Lokālplānojuma izstrādātājs – SIA „Grupa 93”. Lokālplānojuma redakcijas publiskā apspriešana […]

Lasīt vairāk

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda atbalstu īsteno projektu „Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija dabas parkā „Piejūra” (Natura 2000 vieta)”, kura mērķis ir mazināt antropogēno slodzi uz Eiropas Savienības aizsargājamiem biotopiem dabas parka „Piejūra” (Natura 2000 vieta) teritorijā, nodrošinot bioloģiskās dabas daudzveidības saglabāšanu nākamajām paaudzēm. Galvenās projekta darbības ir […]

Lasīt vairāk

Publiskais grantu programmas “Atspēriens” balsojuma process ir sācies! Balso par kādu no 10 projektiem un nosaki, kurš grantos saņems līdz pat 12 000 eiro! Par finālistu biznesa idejām iespējams nobalsot vietnē www.atsperiens.lv/balsosana, laika posmā no 14.maija līdz 24.maijam. Balsot iespējams 1 reizi dienā, izmantojot savu facebook kontu. Par “Atspēriens” šīs sezonas 10 finālistiem ir izraudzīti Aigars […]

Lasīt vairāk