2016.gada 5.jūlijā Rīgas domē pieņemts lēmums Nr.3963 ”Par kvartāla starp Augusta Deglava ielu, Ēvalda Valtera ielu, Dzelzavas ielu un Rembates ielu lokālplānojuma kā Rīgas teritorijas plānojuma 2006.–2018.gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu” un lēmums Nr. 3961 “Par kvartāla starp Ēvalda Valtera ielu, Dzelzavas ielu, Kaivas ielu un Aronas ielu lokālplānojuma kā Rīgas teritorijas plānojuma 2006.–2018.gadam grozījumu izstrādes […]

Lasīt vairāk

Informējam, ka Vides pārraudzības valsts birojs ir piemērojis ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru SIA “ELL BŪVE” “un SIA “Skanstes Biznesa Centrs” ierosinātajai darbībai – biroju kompleksa „Skanstes Biznesa Centrs” būvniecībai Rīgā, Skanstes ielā 25 (kadastra numurs 0100 024 2150) un Skanstes ielā 27 (kadastra numurs 0100 024 2151).   Vides pārraudzības valsts biroja lēmums.

Lasīt vairāk

No š. g. 4. jūlija līdz 7. augustam kultūras pilī “Ziemeļblāzma” apskatāma Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta organizētā zīmējumu un eseju konkursa Rīgas 5. – 9. klašu skolēniem „Mana apkaime. Mans apkaimes stāsts” labāko un interesantāko darbu izstāde. Konkurss norisinājās 2015. gadā no 8. septembra līdz 6. oktobrim, aicinot skolēnus zīmēt vai esejas veidā pastāstīt par […]

Lasīt vairāk

Projekta mērķis: Projekta mērķis ir izveidot ar citām pilsētas daļām labi savienotu apkaimi ar reģionālas/nacionālas nozīmes sporta, izklaides, konferenču, kultūras pasākumu centru, ko papildina sabalansēta dzīvojamā un darījumu apbūve ar augstas klases birojiem, darbavietām un mājokļiem kvalitatīvā, patīkamā, daudzveidīgā un līdzsvarotā vidē, ko veido tradicionāli plaša zaļumu un labiekārtotu publisko ārtelpu sistēma – pilsētas nozīmes […]

Lasīt vairāk

Informējam, ka Vides pārraudzības valsts birojs ir piemērojis ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru SIA “RĪGA GREID” ierosinātajai darbībai – Ni-Cd akumulatoru, Ni-Cd bateriju un sārmu saturošu bateriju reģenerācijas iekārtas uzstādīšanai un ar to saistītajām darbībām – Rīgā, Aptiekas ielā 21, kadastra Nr.0100 013 0164. Vides pārraudzības valsts biroja lēmums.

Lasīt vairāk

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments ir Rīgas pilsētas pašvaldības atbildīgā struktūrvienība par Rīgas pilsētas dalību Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projektā “Integrēta lietusūdens pārvaldība (iWater)” (turpmāk – iWater projekts). Viena no iWater projekta ietvaros paredzētajām aktivitātēm ir starptautisku iWater Vasaras skolu organizēšana Centrālbaltijas reģiona studentiem un pašvaldību speciālistiem iWater projekta norises valstīs […]

Lasīt vairāk

2016.gada 7.jūnijā Rīgas domē pieņemts lēmums Nr. 3869 „Par zemesgabala Ūdeļu ielā 30 (kadastra Nr.01001232176) lokālplānojuma apstiprināšanu” un izdoti Rīgas domes 07.06.2016. saistošie noteikumi Nr.208 „Zemesgabala Ūdeļu ielā 30 (kadastra Nr.01001232176) izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi”. Ar apstiprināto lokālplānojumu var iepazīties Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta mājaslapā www.rdpad.lv un interneta portālā www.geolatvija.lv . Saistošie noteikumi: […]

Lasīt vairāk

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta izsludinātajā metu konkursā Aldara parka rekonstrukcijai iesniegti divi piedāvājumi, kurus tagad vērtēs žūrijas komisija. Žūrijas komisijā būs Pilsētas attīstības departamenta, Mājokļu un vides departamenta, Rīgas pilsētas arhitekta biroja, Rīgas pilsētas būvvaldes, SIA „Rīgas meži”, Latvijas Arhitektu savienības un Latvijas Ainavu arhitektūras biedrības pārstāvji. Atbilstoši metu konkursa nosacījumiem, lai nodrošinātu neatkarīgu […]

Lasīt vairāk

2016.gada 7.jūnijā Rīgas domē pieņemts lēmums Nr.3871 “Par zemesgabala Balasta dambī 7 (kadastra Nr.01000622001) lokālplānojuma kā Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu”. Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir noteikt vienotu funkcionālo zonējumu zemesgabala apbūvējamajā daļā un detalizēti izstrādāt izmaiņas Apstādījumu teritorijas konfigurācijā, lai nodrošinātu optimālu teritorijas izmantošanu un blīvas daudzstāvu centra […]

Lasīt vairāk

2016.gada 7.jūnijā Rīgas domē pieņemts lēmums Nr.3870 “Par zemesgabalu Patversmes ielā 20 lokālplānojuma kā Rīgas teritorijas plānojuma 2006.–2018.gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu”. Lokālplānojuma izstrāde tiek uzsākta kā Rīgas teritorijas plānojuma grozījumi, lai radītu priekšnoteikumus teritorijas attīstībai, nosakot teritorijas vienotu funkcionālo zonējumu, kas nodrošinātu iespēju kompleksi risināt esošās izglītības iestādes turpmākās attīstības un teritorijas apbūves jautājumus. Lokālplānojuma […]

Lasīt vairāk
Mainīt burtu lielumu
Kontrasts