Šodien, 16.decembrī, Rīgas dome ir apstiprinājusi ikgadējo pārskatu par Rīgas ilgtermiņa attīstības stratēģijas līdz 2025.gadam un Rīgas attīstības programmas 2010.–2013.gadam ieviešanu. Šis ir septītais šāda veida pārskats, kas palīdz Rīgas domei mērķtiecīgi pārraudzīt galvaspilsētā veicamās aktivitātes. Ar šo pārskatu noslēdzas minētais plānošanas periods, jo 2014.gada maijā tika apstiprināti jaunie plānošanas dokumenti – Rīgas ilgtspējīgas attīstības […]

Read More

Lokālplānojums publiskajai apspriešanai tiek nodots, pamatojoties uz Rīgas domes 17.06.2014. lēmumu Nr.1265 „Par sarkano līniju lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”. Lokālplānojums izstrādāts pamatojoties uz Rīgas domes 2014.gada 11.februāra lēmumu Nr.742 „Par sarkano līniju lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā, lokālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu”. Lokālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš noteikts četras […]

Read More

Ir noslēdzies Rīgas domes īstenotais Eiropas Sociālā fonda projekts „Rīgas domes kapacitātes paaugstināšana Eiropas Savienības struktūrfondu jautājumos”. Projekta ietvaros 11 semināru laikā 175 Rīgas domes darbinieki pilnveidoja zināšanas par Eiropas Savienības struktūrfondiem un citu ārējo finansējumu avotu līdzfinansētu projektu sagatavošanu un īstenošanu. Iegūtās teorētiskās zināšanas apmācību dalībnieki pielietoja praksē, sagatavojot projektu „Daugavas labā krasta hidrotehnisko […]

Read More

Apmācību grupu saraksts Rīta puses apmācību grupa – Lejupielādēt Pēcpusdienas apmācību grupa – Lejupielādēt   16.03.2011. Projekta dzīves un vadības cikls II Darba kārtība – Lejupielādēt Prezentācija – “Projekta dzīves un vadības cikls II” – Lejupielādēt   09.03.2011. Projekta dzīves un vadības cikls I Darba kārtība – Lejupielādēt Prezentācija – “Projekta dzīves un vadības cikls […]

Read More

Seminārs “Projektu rokasgrāmata” Darba kārtība – Lejupielādēt Projektu izstrādes un ieviešanas rokasgrāmata – Lejupielādēt   Seminārs “Projekta iepirkuma process, juridiskie jautājumi un normatīvie akti “ Darba kārtība – Lejupielādēt ES Struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu ietvaros piemērojamās nacionālā līmeņa iepirkumu procedūras un izmaiņas publisko iepirkumu likumā – Lejupielādēt Komercdarbības atbalsta nosacījumi – Lejupielādēt   Seminārs […]

Read More