ID Nr.Iepirkuma priekšmetsPublicētsPieteikties līdzStatussLēmums
RD PAD 2017/14Vizuālās identitātes priekšmetu iegāde sabiedrības iesaistes pasākumu īstenošanai un starpinstitucionālās, starpresoru un starptautiskās sadarbības veicināšanai16.05.2017.29.05.2017.
RD PAD 2017/13Būvprojekta „Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūvei un rekonstrukcijai dabas parkā „Piejūra” (Natura 2000 vieta)” izstrāde un autoruzraudzība03.05.2017.16.05.2017.
RD PAD 2017/12Eksportostas un tai piegulošās teritorijas lokālplānojuma izstrāde25.04.2017.05.06.2017.
RD PAD 2017/11Ekspozīcijas „Āfrikas savanna” Rīgas Nacionālajā zooloģiskajā dārzā (Meža prospektā 1 un Ezermalas ielā 44, Rīgā) būvniecības būvuzraudzības veikšanaPabeigts Lejupielādēt
RD PAD 2017/10Būvprojekta „Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūvei un rekonstrukcijai dabas parkā „Piejūra” (Natura 2000 vieta)” izstrāde un autoruzraudzībaPārtraukts Lejupielādēt
RD PAD 2017/9Mūkusalas teritorijas iedzīvotāju, uzņēmēju un citu teritorijas attīstībā ieinteresēto pušu aptaujaPārtraukts Lejupielādēt
RD PAD 2017/8Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Multimodālā sabiedriskā transporta mezgla Torņakalna apkaimēPārtraukts
Lejupielādēt
RD PAD 2017/7Priekšizpētes un būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība pretplūdu pasākumu īstenošanai Rīgā, Bolderājā pie Buļļupes ietekas Daugavā27.02.2017.11.05.2017.
RD PAD 2017/6Ekspozīcijas “Āfrikas savanna” Rīgas Nacionālajā zooloģiskajā dārzā (Meža prospektā 1 un Ezermalas ielā 44, Rīgā) būvniecībaPabeigts Lejupielādēt
RD PAD 2017/5Poligrāfijas pakalpojumu nodrošināšana Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta vajadzībāmPabeigts Lejupielādēt
RD PAD 2017/4Aptauja par Rīgas iedzīvotāju apmierinātību ar pašvaldības darbību un pilsētā notiekošajiem procesiemPārtraukts Lejupielādēt
RD PAD 2017/3Metodikas izstrāde degradēto objektu un teritoriju identificēšanai un Mūkusalas teritorijas esošās situācijas izpēte, kā arī Mūkusalas teritorijas iedzīvotāju, uzņēmēju un citu teritorijas attīstībā ieinteresēto aptaujaPārtraukts Lejupielādēt
RD PAD 2017/2Komandējumu pakalpojumu nodrošināšana Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta vajadzībāmPārtraukts  Lejupielādēt
RD PAD 2017/1Juridiskie pakalpojumi, tajā skaitā saistībā ar ārvalstu finanšu instrumentu līdzfinansēto projektu īstenošanuPabeigts Lejupielādēt