Pakalpojuma saņēmēji/klienti

Fiziska vai juridiska persona, kas ar GNSS uztvērēju veic ģeodēziskos vai mērniecības darbus Rīgas pilsētā un pārējā validētajā teritorijā.

 

Pakalpojuma īss raksturojums

EUPOS-RĪGA bāzes staciju sistēma sastāv no 5 tīklā saslēgtām bāzes stacijām jeb Globālās Navigācijas Satelītu Sistēmas (GNSS) uztvērējiem, kas darbojas nepārtrauktā režīmā (365 dienas gadā), uztverot un apstrādājot satelītu signālu datus, izplatot tos lietotājiem reālajā laikā (RTK), un uzkrājot pēcapstrādei RINEX formātā. EUPOS-RĪGA bāzes staciju koordinātas aprēķinātas Latvijas koordinātu sistēmā (LKS-92) un sasaistītas ar Valsts ģeodēzisko tīklu.

EUPOS-RĪGA bāzes staciju sistēma ir validēta atbilstoši 15.11.2011. Ministru kabineta noteikumiem Nr.879 „Ģeodēziskās atskaites sistēmas un topogrāfisko karšu sistēmas noteikumi”.

Pieejami divu veidu EUPOS-RĪGA bāzes staciju sistēmas dati:

  • RTK dati – dati uzreiz tiek raidīti uz lietotāja GNSS uztvērēju, nodrošinot iespēju lietotāja GNSS uztvērējam noteikt atrašanās vietas koordinātas ar 2 (divu) centimetru precizitāti;
  • RINEX dati – dati izmantojami precīzo koordinātu aprēķināšanai ar ģeodēzijas datorprogrammām, nodrošinot iespēju lietotāja GNSS uztvērējam noteikt atrašanās vietas koordinātas ar 5 (piecu) milimetru precizitāti.

 

Personas identitātes apliecināšana

Iesniegumi par vēlmi lietot kādu no EUPOS-RĪGA datu pakalpojumiem tiek pieņemti tikai elektroniskā veidā. Iesniedzēja identitāte tiek apliecināta, slēdzot pakalpojuma līgumu.

 

Iesniedzamie dokumenti

Lai sāktu lietot EUPOS-RĪGA datu pakalpojumus, uz geo@riga.lv jānosūta elektroniski aizpildīts pakalpojumu pieteikuma iesniegums, iesnieguma veidlapa atrodama: http://www.rdpad.lv/departaments/veidlapas/. Pēc iesnieguma saņemšanas tiek noslēgts pakalpojuma līgums.

 

Izsniedzamie dokumenti

E-pasts – informācija par pieeju datu pakalpojumiem tiek nosūtīta elektroniski uz datu pakalpojumu abonēšanas līgumā norādīto e-pasta adresi.

 

Atbildīgā struktūrvienība

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Ģeomātikas pārvalde.

 

Normatīvie akti

Ģeotelpiskās informācijas likums;
 MK 24.07.2012. not. Nr.497 “Vietējā ģeodēziskā tīkla noteikumi”;
 MK 15.11.2011. not. Nr.879 “Ģeodēziskās atskaites sistēmas un topogrāfisko karšu sistēmas noteikumi”.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

2 (divu) dienu laikā pēc pakalpojumu abonēšanas līguma noslēgšanas tiek izsniegts pakalpojuma lietotāja identifikators.

 

Maksa par pakalpojumu

Datu pakalpojumi ir pieejami bez maksas līdz tiks apstiprināts EUPOS-RĪGA datu pakalpojumu cenrādis.

 

Pakalpojuma saņemšanas vieta/veids

  • E-pasts – visa informācija, kas attiecināma uz tehniskajiem parametriem un pakalpojumu aktualitātēm;
  • Tālrunis – visa informācija, kas attiecināma uz līguma izpildes uzraudzību, operatīvā un tehniskā informācija.

 

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Ģeomātikas pārvaldes kontaktinformācija

  (+371) 67 105 817
  geo@riga.lv
   www.rdpad.lv
   Darba laiks
« ATPAKAĻ