Pakalpojuma saņēmēji/klienti

Fiziska vai juridiska persona, kas ar GNSS uztvērēju veic ģeodēziskos vai mērniecības darbus Rīgas pilsētā un pārējā validētajā teritorijā.

 

Pakalpojuma īss raksturojums

EUPOS-RĪGA bāzes staciju sistēma sastāv no 5 (piecām) tīklā saslēgtām bāzes stacijām jeb Globālās Navigācijas Satelītu Sistēmas (GNSS) uztvērējiem, kas darbojas nepārtrauktā režīmā (365 dienas gadā), uztverot un apstrādājot satelītu signālu datus, izplatot tos lietotājiem reālajā laikā (RTK), un uzkrājot pēcapstrādei RINEX formātā. EUPOS-RĪGA bāzes staciju koordinātas aprēķinātas Latvijas 1992.gada koordinātu sistēmā (LKS-92 TM) un sasaistītas ar Valsts ģeodēzisko tīklu.

EUPOS-RĪGA bāzes staciju sistēma ir validēta atbilstoši 15.11.2011. MK noteikumiem Nr.879 “Ģeodēziskās atskaites sistēmas un topogrāfisko karšu sistēmas noteikumi”.

Pieejami divu veidu EUPOS-RĪGA bāzes staciju sistēmas dati:

  • RTK dati – dati uzreiz tiek raidīti uz lietotāja GNSS uztvērēju, nodrošinot iespēju lietotāja GNSS uztvērējam noteikt atrašanās vietas koordinātas ar 2 (divu) centimetru precizitāti;
  • RINEX dati – dati izmantojami precīzo koordinātu aprēķināšanai ar ģeodēzijas datorprogrammām, nodrošinot iespēju lietotāja GNSS uztvērējam noteikt atrašanās vietas koordinātas ar 5 (piecu) milimetru precizitāti.

 

Personas identitātes apliecināšana

Iesniegumi par EUPOS-RĪGA datu pakalpojumu lietošanu tiek pieņemti tikai elektroniskā formā. Iesniedzēja identitāte tiek apliecināta, slēdzot pakalpojuma līgumu.

 

Iesniedzamie dokumenti

Lai sāktu lietot EUPOS-RĪGA datu pakalpojumus, uz geo@riga.lv jānosūta elektroniski aizpildīts iesniegums. Iesnieguma veidlapa atrodama Departamenta mājas lapā sadaļā Departaments/veidlapas. Pēc iesnieguma saņemšanas tiek noslēgts pakalpojuma līgums.

 

Izsniedzamie dokumenti

Uz datu pakalpojumu abonēšanas līgumā norādīto e-pasta adresi tiek nosūtīts informatīvs e-pasts par pieeju datu pakalpojumiem.

 

Atbildīgā struktūrvienība

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Ģeomātikas pārvalde.

 

Normatīvie akti

Ģeotelpiskās informācijas likums;
 MK 24.07.2012. not. Nr.497 “Vietējā ģeodēziskā tīkla noteikumi”;
 MK 15.11.2011. not. Nr.879 “Ģeodēziskās atskaites sistēmas un topogrāfisko karšu sistēmas noteikumi”.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

2 (divu) darba dienu laikā pēc pakalpojumu abonēšanas līguma noslēgšanas tiek izsniegts pakalpojuma lietotāja identifikators.

 

Maksa par pakalpojumu

Pakalpojums pieejams bez maksas.

 

Pakalpojuma saņemšanas vieta/veids

  • E-pasts – visa informācija, kas attiecināma uz lietotāja identifikatora izsniegšanu, aktivizāciju un darbības pārtraukšanu, un pakalpojuma aktualitātēm;
  • Klātiene – visa informācija, kas attiecināma uz līguma izpildes uzraudzību, operatīvā un tehniskā informācija tiek sniegta Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Ģeomātikas pārvaldē, Amatu iela 4, Rīgā.

 

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Ģeomātikas pārvaldes kontaktinformācija

  (+371) 67 105 817
  geo@riga.lv
   www.rdpad.lv
   Darba laiks
« ATPAKAĻ