Departamentā kopš 2009.gada jūlija ir ieviests risku vadības process, kas nodrošina Departamenta darbā iespējamo risku identificēšanu, risku iespējamību un ietekmi uz Departamenta darbību novērtēšanu un nepieciešamības gadījumā atkarībā no novērtējuma arī atbilstošu pasākumu noteikšanu, kas novērsīs vai samazinās riskus. Risku vadība ir nepārtraukts process, kas uzlabo Departamenta darbību.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts