pad

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
aicina pieteikties Administratīvās pārvaldes
Informācijas un sistēmu attīstības nodaļas vakancei uz nenoteiktu laiku
galvenais (-ā) projektu vadītājs (-a), eksperts (-e) sistēmu attīstības jautājumos

Galvenie darba pienākumi:

 • organizēt un koordinēt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta mājas lapu:
  • vides izstrādi un uzturēšanu;
  • izvietošanu tehniskajos resursos un aizsardzības pasākumus;
  • saturiski adekvātu un kvalitatīvu Departamenta darbības atspoguļojumu;
  • uzturēt un veikt mājas lapu satura aktualizāciju, t.sk. informācijas sagatavošanu, noformēšanu un ievietošanu;
 • pārstāvēt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta mājas lapu, e-pakalpojumu, informācijas tehnoloģiju un sistēmu attīstības projektos un amata kompetences ietvaros piedalīties to izstrādes un ieviešanas procesos;
 • piedalīties optimālas dokumentu un cita veida informācijas aprites procedūru sistēmas izveidē starp struktūrvienībām un sniegt priekšlikumus sistēmas digitalizēšanā (dokumentu, iesniegumu u.c. elektroniska informācijas aprite);
 • koordinēt un vadīt Rīgas ģeotelpiskās informācijas sistēmu izstrādi un uzturēšanu;
 • veikt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta funkcionālā pārziņā esošo Rīgas pilsētas pašvaldības pakalpojumu aprakstīšanu, aprakstu aktualizēšanu un publiskošanu Rīgas pilsētas pašvaldības interneta portālā;
 • izstrādāt priekšlikumus IT infrastruktūras pilnveidošanai un saskaņā ar nodaļas vadītāja norādījumiem nodrošināt to ieviešanu;
 • amata kompetences ietvaros nodrošināt IT jautājumu risināšanu un problēmu novēršanu, konsultēt darbiniekus darbam ar tehniskajiem resursiem, tehniku un lietotājiem nepieciešamo programmatūru.

Prasības pretendentiem (-ēm):

 • augstākā izglītība (vēlama informācijas tehnoloģiju zinātnēs, datorzinātnēs, ģeomātikā vai līdzvērtīgā jomā);
 • amata kompetencei atbilstoša 1 gada darba pieredze;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
 • teicamas praktiskā pielietojuma prasmes darbam ar MS Office programmatūru un biroja tehniku;
 • padziļinātas zināšanas datu bāzu aplikāciju un informāciju tehnoloģiju jomā;
 • vēlamas pamatzināšanas HTML, PHP programmēšanā;
 • vēlama pieredze darbā ar datu bāzēm (MySQL, Oracle, Microsoft SQL);
 • prasme noformēt lietišķās sarakstes dokumentāciju;
 • efektīvas plānošanas prasme;
 • informācijas izklāsta prasme un argumentācijas spējas;
 • prasme pastāvīgi pilnveidot esošās un apgūt jaunas zināšanas;
 • komunikācijas un saskarsmes spējas;
 • precizitāte.

Piedāvājam:

 • dinamisku un atbildīgu darbu;
 • atalgojumu līdz 1199,- EUR (pirms nodokļu nomaksas) un sociālās garantijas.

Izvirzītajām prasībām atbilstošos pretendentus (-es) lūdzam pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikuma vēstuli, dzīves un iepriekšējās darba pieredzes aprakstu (CV) latviešu valodā, izglītību apliecinoša dokumenta kopiju) ar norādi „Informācijas un sistēmu attīstības nodaļas vakancei” līdz 2019.gada 2.augustam ieskaitot sūtīt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Administratīvās pārvaldes Personāla nodaļai, Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050 vai uz e-pastu: personals@riga.lv.

Tālrunis uzziņām: 67105476, 67037923; e-pasts: personals@riga.lv

Pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka tiks izskatīti to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus norādītos dokumentus. Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula, turpmāk – VDAR) 13. pantu, Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments informē, ka:

1) jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas pilsētas pašvaldības iestāde – Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments. Adrese: Amatu iela 4, Rīga, LV-1050; tālrunis: 67012947; elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv;

2) personas datu aizsardzības speciālists: Rīgas domes Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju un drošības centrs. Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010; elektroniskā pasta adrese: dac@riga.lv;

3) jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi.

Pēc konkursa rezultātu paziņošanas jūsu personas dati tiks dzēsti, kā arī papildu VDAR 13. pantā minēto informāciju jūs varat iegūt, sūtot elektroniskā pasta vēstuli uz e-pasta adresi personals@riga.lv

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts