pad

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
aicina pieteikties
Stratēģiskās vadības pārvaldes vakancei
pārvaldes vadītāja palīgs (-dze)

Galvenie darba pienākumi:

 • operatīvi un kvalitatīvi izpildīt pārvaldes vadītāja uzdotos uzdevumus vai nodot tos konkrētiem struktūrvienību darbiniekiem izpildei;
 • veikt pārvaldes dokumentu lietu veidošanu, sistematizāciju, glabāšanu un nodošanu arhīvā atbilstoši Departamenta dokumentu pārvaldības kārtībai un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;
 • pieņemt, izskatīt un nodot pārvaldes vadītājam adresētos dokumentus;
 • nodrošināt pārvaldes saņemtās un nosūtāmās korespondences savlaicīgu kustību atzīmēšanu sistēmā un nodošanu pārvaldes darbiniekiem izpildei;
 • nodrošināt pārvaldes vadītājam parakstīšanai un vīzēšanai sagatavoto dokumentu un atbilžu projektu kvalitāti, kā arī atbilstību rezolūcijā noteiktajam uzdevumam un normatīvo aktu prasībām;
 • uzraudzīt un kontrolēt pārvaldes darbiniekiem uzdoto pienākumu izpildes termiņu un dokumentu atbilžu sniegšanas termiņu ievērošanu;
 • organizēt pārvaldes vadītāja apmeklētāju pieņemšanu, tajā skaitā nodrošināt apmeklētāju elektronisku reģistrēšanu Departamenta pierakstu sistēmā, pieņemt apmeklētāju pieņemšanas laikā iesniegtos dokumentus un nodrošināt to tālāku virzību;
 • sniegt nepieciešamo informāciju personām klātienē vai pa tālruni par pārvaldes kompetencē esošajiem jautājumiem un palīdzēt tos risināt;
 • organizēt un koordinēt pārvaldes vadītāja ārvalstu komandējumus, kā arī pārvaldes kompetences ietvaros organizēt un koordinēt ārvalstu delegāciju uzņemšanu Departamenta vai Rīgas domes telpās.

Prasības pretendentiem (-ēm):

 • vēlama augstākā izglītība;
 • amata kompetencei atbilstoša 1 gada darba pieredze;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī, vēlamas krievu un angļu valodas zināšanas;
 • labas praktiskā pielietojuma prasmes darbam ar MS Office programmatūru un biroja tehniku;
 • lietvedību regulējošo normatīvo aktu padziļinātas zināšanas;
 • prasme noformēt lietišķās sarakstes dokumentāciju;
 • prasme veikt pārskatu sagatavošanu;
 • informācijas analīzes un izklāsta prasme;
 • argumentācijas spējas;
 • patstāvība lēmumu pieņemšanā;
 • efektīvas plānošanas prasme;
 • precizitāte un augsta saskarsmes kultūra.

Piedāvājam:

 • dinamisku un atbildīgu darbu;
 • atsaucīgus un profesionālus kolēģus;
 • atalgojumu līdz 910,- EUR (pirms nodokļu nomaksas) un sociālās garantijas.

Izvirzītajām prasībām atbilstošos pretendentus (-es) lūdzam pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikuma vēstuli, dzīves un iepriekšējās darba pieredzes aprakstu (CV) latviešu valodā) ar norādi „Pārvaldes vadītāja palīga (-dzes) vakancei” līdz 2019.gada 15.augustam ieskaitot sūtīt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Administratīvās pārvaldes Personāla nodaļai, Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050 vai uz e-pastu: personals@riga.lv.

Tālrunis uzziņām: 67037923; e-pasts: personals@riga.lv

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula, turpmāk – VDAR) 13. pantu, Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments informē, ka:

1) jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas pilsētas pašvaldības iestāde – Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments. Adrese: Amatu iela 4, Rīga, LV-1050; tālrunis: 67012947; elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv;

2) personas datu aizsardzības speciālists: Rīgas domes Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju un drošības centrs. Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010; elektroniskā pasta adrese: dac@riga.lv;

3) jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi.

Pēc konkursa rezultātu paziņošanas jūsu personas dati tiks dzēsti, kā arī papildu VDAR 13. pantā minēto informāciju jūs varat iegūt, sūtot elektroniskā pasta vēstuli uz e-pasta adresi personals@riga.lv

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts