Ir sākusies Rīgas teritorijas plānojuma līdz 2030. gadam  pilnveidotās redakcijas publiskā apspriešana

13.martā ir sākusies jaunā Rīgas teritorijas plānojuma līdz 2030. gadam (RTP2030) pilnveidotās redakcijas publiskā apspriešana, kas ilgs līdz 10. aprīlim.  

Rīgas teritorijas plānojums ir pilsētas ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei. Dokumenta izstrāde tika uzsākta 2012. gadā un pēc RTP2030 apstiprināšanas tā darbības periods būs līdz 2030.gadam. RTP2030 1. redakcijas publiskā apspriešana un Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projekta sabiedriskā apspriešana norisinājās no 09.01.2018. līdz 08.02.2018. Publiskās apspriešanas laikā tika saņemti ap 2000 iedzīvotāju priekšlikumi un atzinumi no 51 institūcijas. Priekšlikumi un institūciju atzinumi ir izvērtēti, sagatavojot RTP2030 pilnveidoto redakciju.

RTP2030 pilnveidotās redakcijas apspriešanas sanāksme paredzēta 2019. gada 28. martā plkst. 17.00 Rīgas domes telpās, Rātslaukumā 1, Rīgā.

Aicinām visus interesentus aktīvi iesaistīties publiskās apspriešanas norisē, iepazīties ar RTP2030 pilnveidoto redakciju, konsultēties ar Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta speciālistiem un sniegt savus priekšlikumus par redakcijā iestrādātajiem risinājumiem.

Ar RTP2030 pilnveidoto redakciju un precizēto SIVN Vides pārskatu no 2019. gada 13. marta līdz 10.aprīlim var iepazīties:

  • interneta portālā geolatvija.lv/geo/tapis#document_12016 un http://www.rdpad.lv/rtp/izstrade/;
  • izstādē Rīgas domē, 2. stāva vestibilā, Rātslaukumā 1;
  • klātienē Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā (Amatu ielā 4, 5. stāvā) apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz plkst. 18.00, kur Pilsētvides attīstības pārvaldes speciālisti uzklausīs Jūsu viedokli un atbildēs uz jautājumiem, skaidrojot plānošanas dokumenta risinājumus.

Rakstiski priekšlikumi par RTP2030 pilnveidoto redakciju iesniedzami līdz 2019. gada 10.aprīlim:

  • interneta portālā geolatvija.lv,
  • sūtot pa pastu Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentam Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050 (pasta zīmogs 10.04.2019.),
  • klātienē jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā.

Departaments atgādina, ka RTP2030 neparedz izmaiņas teritorijas izmantošanai un apbūvei Rīgas vēsturiskajā centrā un tā aizsardzības zonā, kur spēkā saglabājas 2006. gada saistošie noteikumi Nr. 38 „Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.”

RTP2030 izstrādā Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments sadarbībā ar ārpakalpojuma sniedzējiem SIA “Grupa 93” un SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”.

Papildu informācija Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldē: tālrunis 67105818, e-pasts: sin@riga.lv un departamenta mājaslapā www.rdpad.lv, sadaļā “Teritorijas plānošana – Izstrādē”.

RTP plānojums infografika

1 Patīk
2945 Skatīts

Komentēt

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter message.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts