Par sākotnējā IVN piemērošanu SIA “NAD Technology” paredzētajai darbībai Kurzemes prospektā 3D, Rīgā

Lielrīgas reģionālā vides pārvalde ir pieņēmusi lēmumu SIA “NAD Technology” paredzētajai darbībai – polipropilēna granulu ražošanai ar ekstrūzijas metodi Kurzemes prospektā 3D, Rīgā, piemērot sākotnējā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru. Darbības vieta atrodas virszemes ūdensobjektu aizsargjoslā, neatrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā.

0 Patīk
163 Skatīts

Komentēt

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter message.