Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijai Dreiliņos

2016.gada 22.martā Rīgas domē pieņemts lēmums Nr.3605 „Par teritorijas Dreiliņos, starp Kaivas ielu, Augusta Deglavas ielu, Ēvalda Valtera un Dzelzavas ielu lokālplānojuma kā Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu, lokālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu”.

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir grozīt lokālplānojuma teritorijas atļauto izmantošanu, radot priekšnoteikumus teritorijas attīstībai, dodot iespēju īstenot īpašnieku iecerēto komerciāla rakstura apbūvi.

Lokālplānojuma ierosinātājs – SIA „Kaivas tirdzniecības centrs”.
Lokālplānojuma izstrādātājs – SIA „METRUM”.

0 Patīk
2084 Skatīts

Komentāri slēgti.