Mērķis

Veikt ekspozīcijas „Āfrikas savanna” Rīgas Nacionālajā zooloģiskajā dārzā būvniecību.

Projekta aktivitātes

 • Būvniecības iepirkuma veikšana;
 • Būvuzraudzības iepirkuma veikšana;
 • Būvniecības veikšana;
 • Autoruzraudzības veikšana;
 • Būvuzraudzības veikšana.

Ekspozīcijas „Āfrikas savanna” Rīgas Nacionālajā zooloģiskajā dārzā būvprojekta izstrāde 2015.gadā tika īstenota par Rīgas pilsētas infrastruktūras fonda līdzekļiem.

Āfrikas savannas projekts Rīgas Zooloģiskajā dārzā paredz izveidot kopīgu mājvietu, kur žirafes, zebras, surikāti, huzārpērtiķi degunragputni  un citi savannas dzīvnieki dzīvos pēc iespējas dabiskākā vidē un ļaus apmeklētājiem ielūkoties savas dzīves ainās. Šis projekts, kas aizsākās ar žirafu mājas atvēršanu 2007.gadā, paredz izveidot jauktu savannas dzīvnieku ekspozīciju 3000 m² lielā laukumā pie jau esošās žirafu mājas.

„Ekspozīcijas „Āfrikas savanna”” sastāv no:

 1. Rotšilda žirafu mītnes – būvniecība 2005.-2007.gads;
 2. Zebru un surikātu mītnes – plānots būvēt;
 3. Huzārpērtiķu mītne un ūdens baseins ar salu- plānots būvēt;
 4. Degunragputnu mītnes – plānots būvēt.

Apmeklētāju ceļojums pa savannu Rīgas nacionālajā zooloģiskajā dārzā sāksies pie Āfrikas zirgiem – zebrām, kurām vienīgajām no visas zirgu ģints pārstāvjiem ir melni balts strīpots krāsojums, pie tam katram dzīvniekam tas ir unikāls. Tām vienā pusē kaimiņos iekārtosies Āfrikas putni – degunragputni Virzoties uz priekšu pa apmeklētāju taku, pavērsies brīnišķīgs skats uz apmeklētāju iemīļotākajiem savannas dzīvniekiem Rotšilda žirafēm, bet dodoties tālāk varēs nokļūt pērtiķu salā, kur rosīsies huzārpērtiķi un, iespējams, arī citi savannā sastopamie primāti. Apmeklētāju celiņi ar mainīgu virzienu un augstumu caur savannas teritoriju virzīsies tā, lai apmeklētāji būtu pēc iespējas tuvāk dzīvniekiem. Tie būs ērti arī cilvēkiem ar īpašam vajadzībām un apmeklētājiem ar bērnu ratiņiem.

„Ekspozīcijas „Āfrikas savanna”” tehniski ekonomiskie rādītāji saskaņā ar būvprojektu:

 1. Zemes gabala laukums – 175 951 m2;
 2. Ēkas apbūves laukums – 1 045,33 m2, 156,80 m2 un 97,11 m2; kopā 1 299,24 m2;
 3. Ceļi un laukumi – 1 095,61 m2, taka 592,53 m2;
 4. Ūdens baseins – 711,28 m2;
 5. Kopējā telpu platība – 883,85 m2, 233,00 m2, 54,25 m2; kopā 1 171,10 m2;
 6. Kopējā stāvu platība – 939,58 m2, 313,61m2, 80,91 m2; kopā – 1 334,09 m2;
 7. Kubatūra – 4 341,07 m3, 1 097,60 m3, 320,43 m3; kopā – 5759,10 m3.
 8. Zemes gabala apbūves intensitāte – 9,6%;
 9. Brīvā teritorija – 203,4 %.

Plānots, ka Ekspozīcijas „Āfrikas savanna” provizoriskās būvniecības izmaksas kopā nedaudz pārsniedz  2,5 miljonus EUR (ar PVN):

„Ekspozīcijas „Āfrikas savanna”” plānotās būvniecības izmaksas (ar PVN) saskaņā ar izstrādāto būvprojektu un tā detalizāciju:

 1. Zebru un surikātu mītnes būvniecība  – 1 317 356,23 EUR;
 2. Huzārpērtiķu mītnes būvniecība –  572 793,42 EUR;
 3. Degunragputnu mītnes būvniecība – 159 493,44 EUR;
 4. Ārējie tīkli un teritorijas labiekārtošana – 452 099,03 EUR;
 5. Būvuzraudzības izmaksas – 22 865,09 EUR;
 6. Autoruzraudzība – 9 469,27 EUR.

Projekts atbilst Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030.gadam un Rīgas attīstības programmā 2014.-2020.gadam noteiktā ilgtermiņa attīstības mērķa „IM3 ērta, droša un iedzīvotājiem patīkama pilsētvide” rīcības virziena „RV15 Laba vides kvalitāte” uzdevumam „U15.1.Nodrošināt efektīvu pilsētas dabas, apstādījumu un rekreācijas teritoriju apsaimniekošanu un labiekārtošanu (t.sk. ūdensmalas)”.

2017.gadā ir plānots veikt iepirkumu par Projekta būvniecību un iepirkumu par Projekta būvuzraudzību uz uzsākt būvniecības darbus. Projekts varētu tikt nodots ekspluatācijā 2018.gada otrajā pusē.

2016.gada 20.decembra Rīgas domes sēdē Projekta būvniecībai papildus Valsts budžeta transfertam 400 000 EUR apmērā Rīgas pilsētas pašvaldības konsolidētās investīciju programmas 2017.gadam ietvaros tika piešķirts finansējums 1 125 000 EUR apmērā.

Izpildes termiņi

2017.-2018.gads

Finansējums

Projekta kopējais budžets: EUR 2 534 076,48

Kontaktinformācija

Gaidis Balodis
Tālrunis: +371 67 037 341
E-pasts: gaidis.balodis@riga.lv

Projekta jaunumi

Jums var interesēt arī