Mērķis

Veikt ekspozīcijas „Āfrikas savanna” Rīgas Nacionālajā zooloģiskajā dārzā būvniecību.

Projekta aktivitātes

  • Būvdarbu iepirkuma veikšana;
  • Būvuzraudzības iepirkuma veikšana;
  • Būvdarbu veikšana;
  • Autoruzraudzības veikšana;
  • Būvuzraudzības veikšana.

Projekta rezultāts

Atbilstoši normatīvo aktu prasībām izbūvēts un ekspluatācijā nodots būvobjekts.

Projekta apraksts

Ekspozīcijas „Āfrikas savanna” Rīgas Nacionālajā zooloģiskajā dārzā būvprojekta izstrāde 2015.gadā tika īstenota par Rīgas pilsētas infrastruktūras fonda līdzekļiem.

Āfrikas savannas projekts Rīgas Zooloģiskajā dārzā paredz izveidot kopīgu mājvietu, kur žirafes, zebras, surikāti, huzārpērtiķi degunragputni un citi savannas dzīvnieki dzīvos pēc iespējas dabiskākā vidē un ļaus apmeklētājiem ielūkoties savas dzīves ainās. Šis projekts, kas aizsākās ar žirafu mājas atvēršanu 2007.gadā, paredz izveidot jauktu savannas dzīvnieku ekspozīciju 3000 m² lielā laukumā pie jau esošās žirafu mājas.

„Ekspozīcijas „Āfrikas savanna”” sastāv no:
1. Rotšilda žirafu mītnes – būvniecība 2005.-2007.gads;
2. Zebru un surikātu mītnes – tiek veikti būvdarbi;
3. Huzārpērtiķu mītnes un ūdens baseins ar salu – tiek veikti būvdarbi;
4. Degunragputnu mītnes – tiek veikti būvdarbi.

Apmeklētāju ceļojums pa savannu Rīgas nacionālajā zooloģiskajā dārzā sāksies pie Āfrikas zirgiem – zebrām, kurām vienīgajām no visas zirgu ģints pārstāvjiem ir melni balts strīpots krāsojums, pie tam katram dzīvniekam tas ir unikāls. Tām vienā pusē kaimiņos iekārtosies Āfrikas putni – degunragputni Virzoties uz priekšu pa apmeklētāju taku, pavērsies brīnišķīgs skats uz apmeklētāju iemīļotākajiem savannas dzīvniekiem Rotšilda žirafēm, bet dodoties tālāk varēs nokļūt pērtiķu salā, kur rosīsies huzārpērtiķi un, iespējams, arī citi savannā sastopamie primāti. Apmeklētāju celiņi ar mainīgu virzienu un augstumu caur savannas teritoriju virzīsies tā, lai apmeklētāji būtu pēc iespējas tuvāk dzīvniekiem. Tie būs ērti arī cilvēkiem ar īpašam vajadzībām un apmeklētājiem ar bērnu ratiņiem.

Ekspozīcijas „Āfrikas savanna” būvdarbu izmaksas (līguma kopējā summa) atbilstoši ar pilnsabiedrību “BBA un Tilts” noslēgtajam būvdarbu līgumam ir 2,88 miljoni EUR (ar PVN). Būvuzraudzības izmaksas saskaņā ar SIA “Būvuzraugi LV” noslēgto būvuzraudzības līgumu ir 37,66 tūkst. EUR (ar PVN), savukārt autoruzraudzības izmaksas atbilstoši ar pilnsabiedrību “Re-Arta” noslēgtajam autoruzraudzības līgumam ir 9,46 tūkst. EUR (ar PVN).

Projekts atbilst Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030.gadam un Rīgas attīstības programmā 2014.-2020.gadam noteiktā ilgtermiņa attīstības mērķa „IM3 ērta, droša un iedzīvotājiem patīkama pilsētvide” rīcības virziena „RV15 Laba vides kvalitāte” uzdevumam „U15.1.Nodrošināt efektīvu pilsētas dabas, apstādījumu un rekreācijas teritoriju apsaimniekošanu un labiekārtošanu (t.sk. ūdensmalas)”.

Ekspozīcijas „Āfrikas savanna” būvdarbi tika uzsākti 2017.gada rudenī. Atbilstoši noslēgtajam būvdarbu līgumam būvobjektu ekspluatācijā plānots nodot 2018.gada rudenī.

Būvdarbu izmaksas 2017.gadā tika segtas no valsts budžeta 400 000 EUR apmērā, pārējā būvdarbu izmaksu daļa 2018.gadā tiks segta no Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta.

Finansējums

Projekta kopējais budžets: EUR 3 073 191,56, t.sk. valsts finansējums EUR 400 000.

Kontaktinformācija

Gaidis Balodis
Tālrunis: +371 67 037 341
E-pasts: gaidis.balodis@riga.lv

Projekta jaunumi

Jums var interesēt arī

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts