2012.gada aprīlī noslēdzās ERAF līdzfinansētā projekta „Grīziņkalna kultūrvēsturiskā mantojuma tūrisma potenciāla stiprināšana” izsludinātais iepirkuma konkurss par ēkas Krāsotāju ielā 12, Rīgā restaurācijas un labiekārtošanas 2.kārtu un šobrīd ir noslēgts būvniecības līgums. Atbilstoši iepirkuma konkursa rezultātiem, darbu izpildi nodrošinās SIA „HEXO”. Stūra ēkai Krāsotāju ielā 12 tiks veikta koka ēkas pilna renovācija, kas paredz – demontāžas […]

Lasīt vairāk

2012.gada 2.maijā no plkst. 16.00 līdz 18.00 Rīgas domes ēkā, Rātslaukums 1, 508. telpā visi interesenti aicināti piedalīties prezentācija par paredzēto Ziedoņdārza un Grīziņkalna parka teritorijas renovāciju. Prezentācijas laikā tiks izstatīts kopējais parku teritoriju atjaunošanas plāns, kā arī dendroloģiskās izpētes rezultāti un parku jauno apstādījumu izveides plāni. Pašreiz notiek Ziedoņdārza un Grīziņkalna parka teritorijas atjaunošanas […]

Lasīt vairāk

Šodien Rīgas pilsētas būvvaldē saskaņots Maskavas, Krasta un Turgeņeva ielu kvartāla degradētās teritorijas tehniskā projekta mets, kas uzskatāmi ilustrē pilsētai nozīmīgas publiskās ārtelpas attīstības ieceri. Projekta mets paredz mūsdienīgu kvartāla labiekārtojumu un krastmalas atjaunošanu posmā no Dzelzceļa tilta līdz Salu tiltam. Papildus tam projekts paredz izbūvēt veloceliņu visā krastmalas garumā, atjaunot gājēju tuneli, kas veidos […]

Lasīt vairāk

2012.gada aprīlī noslēdzās ERAF līdzfinansētā projekta „Grīziņkalna kultūrvēsturiskā mantojuma tūrisma potenciāla stiprināšana” izsludinātais iepirkuma konkurss par ēkas Krāsotāju ielā 12, Rīgā restaurācijas un labiekārtošanas 2. kārtu un šobrīd ir noslēgts būvniecības līgums. Atbilstoši iepirkuma konkursa rezultātiem, darbu izpildi nodrošinās SIA „HEXO”. Stūra ēkai Krāsotāju ielā 12 tiks veikta koka ēkas pilna renovācija, kas paredz – […]

Lasīt vairāk

Ir noslēdzies Rīgas domes īstenotais Eiropas Sociālā fonda projekts „Rīgas domes kapacitātes paaugstināšana Eiropas Savienības struktūrfondu jautājumos”. Projekta ietvaros 11 semināru laikā 175 Rīgas domes darbinieki pilnveidoja zināšanas par Eiropas Savienības struktūrfondiem un citu ārējo finansējumu avotu līdzfinansētu projektu sagatavošanu un īstenošanu. Iegūtās teorētiskās zināšanas apmācību dalībnieki pielietoja praksē, sagatavojot projektu „Daugavas labā krasta hidrotehnisko […]

Lasīt vairāk

Ceturtdien, 28. aprīlī, plkst. 10.00 Rīgas domes sēžu zālē notiks seminārs „Eiropas Savienības finansējums – iespējas un realizācija Rīgas domē”. Tajā piedalīsies pašvaldības institūciju darbinieki, kuri apguva teorētiskas un praktiskas zināšanas par ES finansējuma piesaistes jautājumiem Eiropas Sociālā fonda projektā „Rīgas domes kapacitātes paaugstināšana Eiropas struktūrfondu jautājumos”. Seminārā piedalīsies arī Finanšu ministrijas, Vides aizsardzības un […]

Lasīt vairāk

Piektdien, 15. aprīlī Pilsētas attīstības departaments organizē praktiskas apmācības dažādu Rīgas domes institūciju darbiniekiem, lai praksē iegūtu iemaņas, kā sagatavot projekta pieteikumu Eiropas Reģionālās attīstības fondam. Apmācību laikā to dalībnieki praktiski sagatavos projekta iesnieguma veidlapu Eiropas Reģionālās attīstības fonda Darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” apakšaktivitātes „Hidrotehnisko būvju rekonstrukcija plūdu draudu risku novēršanai un samazināšanai” projektam […]

Lasīt vairāk

Trešdien, 23. februārī Rīgas domē vairāk kā 120 pašvaldības darbinieki no Rīgas domes departamentiem, izpilddirekcijām, aģentūrām, pašvaldības uzņēmumiem un citām institūcijām uzsāks mācības, lai pilnveidotu savas zināšanas par Eiropas Savienības līdzfinansētu projektu pārvaldības jautājumiem. Mācību ciklā plānotas četras nodarbības, kur katrā no tām tiks izskatīti ar ES finansējuma saņemšanu saistīti jautājumi. Pirmajā nodarbībā tiks runāts […]

Lasīt vairāk

Apmācību grupu saraksts Rīta puses apmācību grupa – Lejupielādēt Pēcpusdienas apmācību grupa – Lejupielādēt   16.03.2011. Projekta dzīves un vadības cikls II Darba kārtība – Lejupielādēt Prezentācija – “Projekta dzīves un vadības cikls II” – Lejupielādēt   09.03.2011. Projekta dzīves un vadības cikls I Darba kārtība – Lejupielādēt Prezentācija – “Projekta dzīves un vadības cikls […]

Lasīt vairāk

Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansiālu atbalstu projektam „Grīziņkalna kultūrvēsturiskā mantojuma tūrisma potenciāla stiprināšana” Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments no 11. līdz 13. februārim piedalīsies „Balttour 2011” – 18. starptautiskajā tūrisma izstādē-gadatirgū. Projekta „Grīziņkalna kultūrvēsturiskā mantojuma tūrisma potenciāla stiprināšana” mērķis ir attīstīt Grīziņkalna koka arhitektūras kultūrvēsturisko kompleksu kā starptautiski atzītu nacionālas nozīmes kultūras tūrisma objektu. Lai veicinātu Grīziņkalna […]

Lasīt vairāk