No 7.septembra līdz 5.oktobrim publiskai apspriešanai tiek nodota lokālplānojuma redakcija zemesgabaliem Rīgā, Kantora ielā 10 (Bieriņu apkaimē). Lokālplānojums publiskai apspriešanai tiek nodots, pamatojoties uz Rīgas domes 25.08.2015. lēmumu Nr.2907 „Par zemesgabalu Kantora ielā 10 (kadastra Nr.0100 106 2132, Nr.0100 106 2134) lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”. Lokālplānojums tiek izstrādāts, lai grozītu […]

Lasīt vairāk

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments aicina ikvienu 5.-9.klašu skolēnu piedalīties zīmējumu un eseju konkursā „Mana apkaime. Manas apkaimes stāsts”. Konkursa rezultātā no labākajiem darbiem paredzēts izveidot 2016.gada sienas pārliekamo kalendāru ar 12 dažādiem zīmējumiem un esejām katram gada mēnesim. Labāko darbu autoriem un viņu pedagogiem tiks dāvināts kalendārs un departamenta pārsteiguma balvas. Radošākie un interesantākie […]

Lasīt vairāk

Rīgas dome 07.07.2015. ir pieņēmusi lēmumu Nr.2766 „Par zemesgabalu Maskavas ielā (kadastra Nr.01001250221, kadastra Nr.01001250267) lokālplānojuma kā Rīgas teritorijas plānojuma 2006.–2018.gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu, lokālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu”. Lokālplānojuma izstrāde uzsākta kā Rīgas teritorijas plānojuma grozījumi, lai radītu priekšnoteikumus teritorijas ilgtspējīgai attīstībai, sekmējot kvalitatīvas pilsētbūvnieciskās struktūras attīstību atbilstoši Rīgas stratēģiskajām interesēm, sabalansējot […]

Lasīt vairāk

Rīgas dome 07.07.2015. ir pieņēmusi lēmumu Nr.2765 „Par teritorijas Vecmīlgrāvja 5.līnijā lokālplānojuma kā Rīgas teritorijas plānojuma 2006.–2018.gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu, lokālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu”. Lokālplānojuma izstrāde uzsākta kā Rīgas teritorijas plānojuma grozījumi, lai sekmētu kvalitatīvas pilsētbūvnieciskās struktūras attīstību atbilstoši Rīgas stratēģiskajām interesēm, sabalansējot nekustamo īpašumu īpašnieku un sabiedrības intereses, un šobrīd degradētajā […]

Lasīt vairāk

Rīgas dome 07.07.2015. ir pieņēmusi lēmumu Nr.2764 „Par zemesgabalu Patversmes ielā 18 un Duntes ielā bez numura lokālplānojuma kā Rīgas teritorijas plānojuma 2006.–2018.gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu, lokālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu”. Lokālplānojuma izstrāde uzsākta kā Rīgas teritorijas plānojuma grozījumi, lai nodrošinātu priekšnoteikumus teritorijas ilgtspējīgai attīstībai un sekmētu īpašuma izmantošanas iespējas. Lokālplānojuma teritorijā ir […]

Lasīt vairāk

2015.gada 19.jūnijā Beberbeķu, Mūkupurva, Šampētera, Pleskodāles un Atgāzenes apkaimēs norisinājās kārtējā Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta un citu Rīgas domes struktūrvienību speciālistu, kā arī nevalstisko organizāciju tikšanās ar iedzīvotājiem „Apkaimju gids” ietvaros, lai diskutētu par apkaimju attīstības jautājumiem un dotos kopīgā teritoriju apsekošanā. Tikšanās laikā ar Beberbeķu, Mūkupurva, Šampētera, Pleskodāles un Atgāzenes apkaimju iedzīvotājiem tika […]

Lasīt vairāk

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments 12.06.2015. aicina Vecmīlgrāvja, Mīlgrāvja, Sarkandaugavas un Kundziņsalas iedzīvotājus piedalīties pasākumā “Apkaimju gids”– diskusijā par apkaimju attīstības jautājumiem un kopīgā teritoriju apsekošanā. Atsaucoties uz Vecmīlgrāvja, Mīlgrāvja, Sarkandaugavas un Kundziņsalas apkaimju iedzīvotāju saņemtajiem priekšlikumiem Rīgas teritorijas plānojuma izstrādei, Rīgas pašvaldības speciālisti kopā ar nevalstisko organizāciju pārstāvjiem dosies apsekot minētās apkaimes, lai pārrunātu […]

Lasīt vairāk

5.jūnijā Mangaļsalas, Vecāķu un Vecdaugavas apkaimēs norisinājās kārtējā Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta speciālistu un citu institūciju, kā arī nevalstisko organizāciju tikšanās ar iedzīvotājiem un uzņēmējiem „Apkaimju gida” ietvaros, lai pārrunātu ar iedzīvotājiem iespējamos teritorijas attīstības risinājumus. Tikšanās laikā ar Mangaļsalas, Vecāķu un Vecdaugavas apkaimju iedzīvotājiem, uzņēmējiem un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem tika apsekoti deviņi objekti […]

Lasīt vairāk

Jau ziņots, ka kopš šā gada 15.maija Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta speciālisti un citu Rīgas domes struktūrvienību pārstāvji kopā ar iedzīvotājiem apseko vairākas Rīgas apkaimes, lai iepazītu teritoriju specifiku, uzklausītu dažādu sabiedrības grupu intereses par to turpmāko attīstību un, respektējot esošās vērtības, rastu sabalansētus risinājumus teritoriju attīstībai. Tikšanās laikā ar Imantas iedzīvotājiem tika apsekoti […]

Lasīt vairāk

22.maijā  no plkst. 10.00 Imantas apkaimē norisināsies „Apkaimju gids” jeb tikšanās ar iedzīvotājiem kopīgā apkaimes apsekošanā. Tikšanās vieta Kurzemes prospekta un Bebru ielas krustojumā, plkst. 09:45.   „Apkaimju gids” ir viens no sabiedrības līdzdalības programmas pasākumiem, kura mērķis ir sniegt iespēju rīdziniekiem līdzdarboties jaunā teritorijas plānojuma izstrādes procesā, pašvaldības speciālistiem un iedzīvotājiem veicot kopīgu teritoriju apsekošanu. Uz vietas […]

Lasīt vairāk

Šā gada 15.maijā norisinājās pirmā apkaimju apsekošana „Apkaimju gids” ietvaros, kurā iedzīvotāji un uzņēmēji kopā ar Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta pilsētplānošanas speciālistiem, Austrumu izpilddirekcijas un pašvaldības policijas pārstāvjiem apsekoja Šķirotavas apkaimi. Uzņēmēji interesējās par teritoriju atļauto izmantošanu, funkciju maiņu, ieskicēja nākotnes perspektīvas attiecībā uz potenciāli attīstāmajām zemes gabalu teritorijām, bet iedzīvotājus galvenokārt uztrauca infrastruktūra […]

Lasīt vairāk

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments (Departaments) turpina darbu pie jaunā Rīgas teritorijas plānojuma. Lai veicinātu sabiedrības izpratni par teritorijas plānojumu un tā nozīmi pilsētas attīstībā, kā arī nodrošinātu pilnvērtīgas Rīgas iedzīvotāju iespējas piedalīties plānošanas procesā, Departaments, sadarbībā ar citām Rīgas domes struktūrvienībām un institūcijām, organizē dažādus sabiedrības līdzdalības pasākumus apkaimēs. Laika posmā no šī gada […]

Lasīt vairāk