Rīgas domes Pilsētas attīstības komiteja trešdien nolēma piešķirt 285 000 eiro no infrastruktūras fonda Skanstes apkaimes atdzīvināšanas projekta izstrādei. Skanstes teritorijas revitalizācijas 1.kārtu paredzēts īstenot, izmantojot ES fondu līdzfinansējumu. Projektā iecerēts veikt vairāku ielu – Lapeņu, J.Dikmaņa, J.Daliņa, J.Krūmiņa – izbūvi, kā arī kanāla un dīķa izveidošanu lietus ūdens novadīšanai un uzkrāšanai. Šādai Skanstes teritorijas attīstības […]

Lasīt vairāk

Vakar, 8.decembrī Rīgas domē paziņoti labāko zīmējumu un eseju autori, kuri piedalījās Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta organizētajā zīmējumu un eseju konkursā „Mana apkaime. Manas apkaimes stāsts”. Konkurss norisinājās no š.g. 8.septembra līdz 6.oktobrim un tā laikā  skolēni tika aicināti zīmēt vai esejas veidā pastāstīt par savu apkaimi – kādu viņi to redz šodien vai […]

Lasīt vairāk

Lai kopīgi plānotu piekrastes attīstību ilgtermiņā, ar 2015.gada 16. oktobri ir uzsākta  publiskā apspriešana Valsts ilgtermiņa tematiskā plānojuma Baltijas jūras piekrastei  1.redakcijai ( turpmāk tekstā –  Tematiskais plānojums ).  Tematiskais plānojums ir nacionāla līmeņa plānošanas dokuments līdz 2030.gadam. Tas tiek izstrādāts, lai īstenotu Piekrastes telpiskās attīstības pamatnostādnēs 2011. – 2017.g. noteiktos piekrastes attīstības politikas mērķus […]

Lasīt vairāk

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments (Departaments) aicina skolēnus būt aktīviem un iesniegt savus darbus konkursam „Mana apkaime. Manas apkaimes stāsts”. Katram desmitajam darbu iesniedzējiem pārsteiguma balva! Konkurss norisināsies līdz š.g. 6.oktobrim. Bērni aicināti zīmēt vai esejas veidā pastāstīt par savu apkaimi – kādu viņi to redz šodien vai arī, kādu vēlētos redzēt nākotnē. Konkursa rezultātā […]

Lasīt vairāk

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments (Departaments) izsludina zīmējumu un eseju konkursu „Mana apkaime. Manas apkaimes stāsts”, kurā aicina piedalīties ikvienu Rīgas 5.-9.klašu skolēnu. Bērni aicināti zīmēt vai esejas veidā pastāstīt par savu apkaimi – kādu viņi to redz šodien vai arī, kādu vēlētos redzēt nākotnē. Konkursa rezultātā no labākajiem darbiem paredzēts izveidot 2016.gada sienas pārliekamo kalendāru ar […]

Lasīt vairāk

No 7.septembra līdz 5.oktobrim publiskai apspriešanai tiek nodota lokālplānojuma redakcija zemes gabalam Rīgā, Ieriķu ielā 5, k-1 (Teikas apkaimē). Lokālplānojums publiskai apspriešanai tiek nodots, pamatojoties uz Rīgas domes 25.08.2015. lēmumu Nr.2908 „Par zemesgabala Ieriķu ielā 5 k-1 (kadastra Nr.0100 070 2347) lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”. Lokālplānojums tiek izstrādāts, lai grozītu […]

Lasīt vairāk

No 7.septembra līdz 5.oktobrim publiskai apspriešanai tiek nodota lokālplānojuma redakcija zemesgabaliem Rīgā, Kantora ielā 10 (Bieriņu apkaimē). Lokālplānojums publiskai apspriešanai tiek nodots, pamatojoties uz Rīgas domes 25.08.2015. lēmumu Nr.2907 „Par zemesgabalu Kantora ielā 10 (kadastra Nr.0100 106 2132, Nr.0100 106 2134) lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”. Lokālplānojums tiek izstrādāts, lai grozītu […]

Lasīt vairāk

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments aicina ikvienu 5.-9.klašu skolēnu piedalīties zīmējumu un eseju konkursā „Mana apkaime. Manas apkaimes stāsts”. Konkursa rezultātā no labākajiem darbiem paredzēts izveidot 2016.gada sienas pārliekamo kalendāru ar 12 dažādiem zīmējumiem un esejām katram gada mēnesim. Labāko darbu autoriem un viņu pedagogiem tiks dāvināts kalendārs un departamenta pārsteiguma balvas. Radošākie un interesantākie […]

Lasīt vairāk

Rīgas dome 07.07.2015. ir pieņēmusi lēmumu Nr.2766 „Par zemesgabalu Maskavas ielā (kadastra Nr.01001250221, kadastra Nr.01001250267) lokālplānojuma kā Rīgas teritorijas plānojuma 2006.–2018.gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu, lokālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu”. Lokālplānojuma izstrāde uzsākta kā Rīgas teritorijas plānojuma grozījumi, lai radītu priekšnoteikumus teritorijas ilgtspējīgai attīstībai, sekmējot kvalitatīvas pilsētbūvnieciskās struktūras attīstību atbilstoši Rīgas stratēģiskajām interesēm, sabalansējot […]

Lasīt vairāk

Rīgas dome 07.07.2015. ir pieņēmusi lēmumu Nr.2765 „Par teritorijas Vecmīlgrāvja 5.līnijā lokālplānojuma kā Rīgas teritorijas plānojuma 2006.–2018.gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu, lokālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu”. Lokālplānojuma izstrāde uzsākta kā Rīgas teritorijas plānojuma grozījumi, lai sekmētu kvalitatīvas pilsētbūvnieciskās struktūras attīstību atbilstoši Rīgas stratēģiskajām interesēm, sabalansējot nekustamo īpašumu īpašnieku un sabiedrības intereses, un šobrīd degradētajā […]

Lasīt vairāk

Rīgas dome 07.07.2015. ir pieņēmusi lēmumu Nr.2764 „Par zemesgabalu Patversmes ielā 18 un Duntes ielā bez numura lokālplānojuma kā Rīgas teritorijas plānojuma 2006.–2018.gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu, lokālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu”. Lokālplānojuma izstrāde uzsākta kā Rīgas teritorijas plānojuma grozījumi, lai nodrošinātu priekšnoteikumus teritorijas ilgtspējīgai attīstībai un sekmētu īpašuma izmantošanas iespējas. Lokālplānojuma teritorijā ir […]

Lasīt vairāk

2015.gada 19.jūnijā Beberbeķu, Mūkupurva, Šampētera, Pleskodāles un Atgāzenes apkaimēs norisinājās kārtējā Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta un citu Rīgas domes struktūrvienību speciālistu, kā arī nevalstisko organizāciju tikšanās ar iedzīvotājiem „Apkaimju gids” ietvaros, lai diskutētu par apkaimju attīstības jautājumiem un dotos kopīgā teritoriju apsekošanā. Tikšanās laikā ar Beberbeķu, Mūkupurva, Šampētera, Pleskodāles un Atgāzenes apkaimju iedzīvotājiem tika […]

Lasīt vairāk