Pagājušajā ceturtdienā, 28.aprīlī Dārziņu apkaimes tematiskā plānojuma ietvaros, norisinājās Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta, tematiskā plānojuma izstrādātāju un citu Rīgas domes struktūrvienību speciālistu tikšanās ar izveidoto Dārziņu tematiskā plānojuma iedzīvotāju darba grupu, lai diskutētu par apkaimju attīstības jautājumiem un dotos kopīgā teritoriju apsekošanā. Kopumā tika apsekoti četri punkti – meliorācijas grāvis Dārziņu 1. līnijas un […]

Lasīt vairāk

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments informē, ka ceturtdien, 25. februārī plkst. 17:00 Rīgas domes Sēžu zālē Rātslaukumā 1 notiks publiskās apspriešanas sanāksme par lokālplānojuma redakciju teritorijai Sužos. Lokālplānojuma 1.redakcija ir izstrādāta kā Rīgas teritorijas plānojuma grozījumi, lai šobrīd degradētajā Sužu pussalas teritorijā nodrošinātu pilnvērtīgas īpašuma izmantošanas iespējas attīstot tur jauktu mazstāvu un daudzstāvu dzīvojamo apbūvi. […]

Lasīt vairāk

No 18.janvāra līdz 18.martam Spīķeru kvartālā, Maskavas ielā 6, apskatāma Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta organizētā zīmējumu un eseju konkursa Rīgas 5.-9.klašu skolēniem „Mana apkaime. Mans apkaimes stāsts” labāko un interesantāko darbu izstāde. Konkurss norisinājās no pagājušā gada  8.septembrim līdz 6.oktobrim, aicinot skolēnus zīmēt vai esejas veidā pastāstīt par savu apkaimi – kādu viņi to […]

Lasīt vairāk

Rīgas domes Pilsētas attīstības komiteja trešdien nolēma piešķirt 285 000 eiro no infrastruktūras fonda Skanstes apkaimes atdzīvināšanas projekta izstrādei. Skanstes teritorijas revitalizācijas 1.kārtu paredzēts īstenot, izmantojot ES fondu līdzfinansējumu. Projektā iecerēts veikt vairāku ielu – Lapeņu, J.Dikmaņa, J.Daliņa, J.Krūmiņa – izbūvi, kā arī kanāla un dīķa izveidošanu lietus ūdens novadīšanai un uzkrāšanai. Šādai Skanstes teritorijas attīstības […]

Lasīt vairāk

Vakar, 8.decembrī Rīgas domē paziņoti labāko zīmējumu un eseju autori, kuri piedalījās Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta organizētajā zīmējumu un eseju konkursā „Mana apkaime. Manas apkaimes stāsts”. Konkurss norisinājās no š.g. 8.septembra līdz 6.oktobrim un tā laikā  skolēni tika aicināti zīmēt vai esejas veidā pastāstīt par savu apkaimi – kādu viņi to redz šodien vai […]

Lasīt vairāk

Lai kopīgi plānotu piekrastes attīstību ilgtermiņā, ar 2015.gada 16. oktobri ir uzsākta  publiskā apspriešana Valsts ilgtermiņa tematiskā plānojuma Baltijas jūras piekrastei  1.redakcijai ( turpmāk tekstā –  Tematiskais plānojums ).  Tematiskais plānojums ir nacionāla līmeņa plānošanas dokuments līdz 2030.gadam. Tas tiek izstrādāts, lai īstenotu Piekrastes telpiskās attīstības pamatnostādnēs 2011. – 2017.g. noteiktos piekrastes attīstības politikas mērķus […]

Lasīt vairāk

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments (Departaments) aicina skolēnus būt aktīviem un iesniegt savus darbus konkursam „Mana apkaime. Manas apkaimes stāsts”. Katram desmitajam darbu iesniedzējiem pārsteiguma balva! Konkurss norisināsies līdz š.g. 6.oktobrim. Bērni aicināti zīmēt vai esejas veidā pastāstīt par savu apkaimi – kādu viņi to redz šodien vai arī, kādu vēlētos redzēt nākotnē. Konkursa rezultātā […]

Lasīt vairāk

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments (Departaments) izsludina zīmējumu un eseju konkursu „Mana apkaime. Manas apkaimes stāsts”, kurā aicina piedalīties ikvienu Rīgas 5.-9.klašu skolēnu. Bērni aicināti zīmēt vai esejas veidā pastāstīt par savu apkaimi – kādu viņi to redz šodien vai arī, kādu vēlētos redzēt nākotnē. Konkursa rezultātā no labākajiem darbiem paredzēts izveidot 2016.gada sienas pārliekamo kalendāru ar […]

Lasīt vairāk

No 7.septembra līdz 5.oktobrim publiskai apspriešanai tiek nodota lokālplānojuma redakcija zemes gabalam Rīgā, Ieriķu ielā 5, k-1 (Teikas apkaimē). Lokālplānojums publiskai apspriešanai tiek nodots, pamatojoties uz Rīgas domes 25.08.2015. lēmumu Nr.2908 „Par zemesgabala Ieriķu ielā 5 k-1 (kadastra Nr.0100 070 2347) lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”. Lokālplānojums tiek izstrādāts, lai grozītu […]

Lasīt vairāk

No 7.septembra līdz 5.oktobrim publiskai apspriešanai tiek nodota lokālplānojuma redakcija zemesgabaliem Rīgā, Kantora ielā 10 (Bieriņu apkaimē). Lokālplānojums publiskai apspriešanai tiek nodots, pamatojoties uz Rīgas domes 25.08.2015. lēmumu Nr.2907 „Par zemesgabalu Kantora ielā 10 (kadastra Nr.0100 106 2132, Nr.0100 106 2134) lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”. Lokālplānojums tiek izstrādāts, lai grozītu […]

Lasīt vairāk

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments aicina ikvienu 5.-9.klašu skolēnu piedalīties zīmējumu un eseju konkursā „Mana apkaime. Manas apkaimes stāsts”. Konkursa rezultātā no labākajiem darbiem paredzēts izveidot 2016.gada sienas pārliekamo kalendāru ar 12 dažādiem zīmējumiem un esejām katram gada mēnesim. Labāko darbu autoriem un viņu pedagogiem tiks dāvināts kalendārs un departamenta pārsteiguma balvas. Radošākie un interesantākie […]

Lasīt vairāk

Rīgas dome 07.07.2015. ir pieņēmusi lēmumu Nr.2766 „Par zemesgabalu Maskavas ielā (kadastra Nr.01001250221, kadastra Nr.01001250267) lokālplānojuma kā Rīgas teritorijas plānojuma 2006.–2018.gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu, lokālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu”. Lokālplānojuma izstrāde uzsākta kā Rīgas teritorijas plānojuma grozījumi, lai radītu priekšnoteikumus teritorijas ilgtspējīgai attīstībai, sekmējot kvalitatīvas pilsētbūvnieciskās struktūras attīstību atbilstoši Rīgas stratēģiskajām interesēm, sabalansējot […]

Lasīt vairāk