RD lēmums Nr.1735 – „Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Krēgermuižas ielā 2, lokālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu”.

Lokālplānojuma izstrāde uzsākta, kā Rīgas teritorijas plānojuma grozījumi, lainodrošinātu pilnvērtīgas īpašuma izmantošanas iespējas uzņēmējdarbības attīstībai, saskaņā ar zemesgabala īpašnieku uzņēmumu darbības virzienu – izglītības iestāžu izveide un vadība.

Lokālplānojuma ierosinātājs – SIA „HADU Investments” un SIA „Nakona”. Lokālplānojuma izstrādātājs – SIA „Ekofonds EF”.