2013.gada 18.jūnijā Rīgas domē tika pieņemts lēmums Nr.6332 – „Par kultūras un atpūtas parka “Mežaparks” lokālplānojuma apstiprināšanu” un Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.221 „Kultūras un atpūtas parka “Mežaparks” teritorijas izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi”.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts