Lokālplānojums apstiprināts ar Rīgas domes 2015.gada 15.decembra lēmumu Nr.3338 „Par zemesgabala Ieriķu ielā 5 k-1 (kadastra Nr.01000702347) lokālplānojuma apstiprināšanu” un īstenojams no 02.03.2016. (Lejupielādēt šeit) „Par zemesgabala Ieriķu ielā 5 k-1 (kadastra Nr.01000702347) lokālplānojuma apstiprināšanu” un īstenojams no 02.03.2016.

Saistošie dokumenti:

  • Grafiskā daļa – Teritorijas funkcionālais zonējums un galvenie izmantošanas aprobežojumi – Lejupielādēt

Papildus dokumenti:
  • Ziņojums par saņemtajiem iedzīvotāju un uzņēmēju priekšlikumiem lokālplānojuma publiskās apspriešanas laikā – Lejupielādēt
  • Publiskās apspriešanas noslēguma sanāksmes protokols – Lejupielādēt
  • Grafiskā daļa – Teritorijas esošā izmantošana – Lejupielādēt
  • Grafiskā daļa – Apbūves priekšlikums un apstādījumu struktūra – Lejupielādēt
  • Grafiskā daļa – Ūdensapgāde, sadzīves un lietus ūdeņu kanalizācija – Lejupielādēt
  • Grafiskā daļa – Elektroapgāde un elektronisko sakaru apgāde- Lejupielādēt
Mainīt burtu lielumu
Kontrasts