Lokālplānojums apstiprināts ar Rīgas domes 2015.gada 2.februāra lēmumu Nr.2235 (Lejupielādēt šeit) „Par zemesgabalu Ulbrokas ielā bez numura (kadastra Nr.01000922322, kadastra Nr.01000922438) lokālplānojuma apstiprināšanu” un īstenojams no 14.05.2015.

Papildus materiāli un pielikumi (grafiskie plāni un shēmas)