Lokālplānojums apstiprināts ar Rīgas domes 2015.gada 15.decembra lēmumu Nr.3339 „Par zemesgabalu Kantora ielā 10 (kadastra Nr.01001062132, kadastra Nr.01001062134) lokālplānojuma apstiprināšanu” un īstenojams no 02.03.2016.(Lejupielādēt šeit) „Par zemesgabalu Kantora ielā 10 (kadastra Nr.01001062132, kadastra Nr.01001062134) lokālplānojuma apstiprināšanu” un īstenojams no 02.03.2016.

Saistošie dokumenti:

  • Grafiskā daļa – Teritorijas funkcionālais zonējums – Lejupielādēt
  • Ministrijas paziņojums par lokālplānojuma īstenošanu – Lejupielādēt


Papildus dokumenti:

  • Pārskats par publiskās apspriešanas laikā saņemtajiem atzinumiem un priekšlikumiem – Lejupielādēt
  • Publiskās apspriešanas noslēguma sanāksmes protokols – Lejupielādēt
  • Grafiskā daļa – Teritorijas pašreizējā izmantošana – Lejupielādēt
  • Grafiskā daļa – Inženiertehniskās apgādes tīklu un būvju izvietojums – Lejupielādēt
  • Koku inventarizācija zemesgabalā ar kadastra Nr.01001062132 _1 – Lejupielādēt
  • Koku inventarizācija zemesgabalā ar kadastra Nr.01001062134 _2 – Lejupielādēt
  • Tehniskie risinājumi koku aizsardzībai ceļa izbūves trasē – Lejupielādēt
  • Slēdziens par būvniecības ietekmi uz koku dzīvotspēju – Lejupielādēt
Mainīt burtu lielumu
Kontrasts