2016.gada 19.aprīlī Rīgas domē pieņemts lēmums Nr.3666 “Par zemesgabala Kojusalas ielā bez numura (kadastra Nr.01000482014) lokālplānojuma apstiprināšanu” un izdoti Rīgas domes 19.04.2016. saistošie noteikumi Nr.200 “Zemesgabala Kojusalas ielā bez numura (kadastra Nr.01000482014) izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi”.

Ar apstiprināto lokālplānojumu var iepazīties Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta mājas lapā www.rdpad.lv un interneta portālā www.geolatvija.lv.