Rīgas teritorijas plānojuma izstrāde – Šeit

Dzīvojamo māju privatizācijas komisija izstrādā tematiskos plānojumus dzīvojamām mājām funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu pārskatīšanai. Vairāk informācijas www.rdzmpk.lv