Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas tematisko plānojumu izstrāde – Šeit

Dzīvojamo māju privatizācijas komisija izstrādā tematiskos plānojumus dzīvojamām mājām funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu pārskatīšanai. Vairāk informācijas www.rdzmpk.lv