Teritorijas plānojumi

Lokālplānojumi

Detālplānojumi


Dzīvojamo māju privatizācijas komisija izstrādā tematiskos plānojumus dzīvojamām mājām funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu pārskatīšanai. Vairāk informācijas www.rdzmpk.lv