ITIN projekts
Projektu iesniegumu atlases nosaukums

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas “Energoefektivitātes paaugstināšana un atjaunojamo energoresursu izmantošana nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” Rīgas pilsētas pašvaldības projektu iesniegumu atlase.

Projektu iesniegumu atlases īstenošanas veids

Ierobežota projektu iesniegumu atlase.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš

No 01.04.2017. līdz 20.12.2017.

Dokumenti un materiāli

 • Projektu iesniegumu atlases nolikums: Lejupielādēt
 • Projekta iesnieguma veidlapa ar pielikumiem: Lejupielādēt
  • 1.pielikums – Projekta īstenošanas laika grafiks.
  • 2.pielikums – Finansēšanas plāns.
  • 3.pielikums – Projekta budžeta kopsavilkums.
 • Projekta iesnieguma veidlapas 4.pielikums – Apliecinājums par dubultā finansējuma neesamību: Lejupielādēt
 • Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika: Lejupielādēt
 • Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji: Lejupielādēt
 • Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika: Lejupielādēt
 • Līguma/vienošanās par projekta īstenošanu projekts: Lejupielādēt

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie Ministru kabineta noteikumi

Ministru kabineta 08.03.2016. noteikumi Nr.152 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” īstenošanas noteikumi”: www.likumi.lv