2017. gada pavasara grantu programmas “Atspēriens” konkursam izmantojamās veidlapas:

 Konkursa nolikums

 Nolikuma pielikums Nr.1 – Pieteikuma veidlapa

 Nolikuma pielikums Nr.2 – Līguma projekts (pieteikumam nav jāpievieno)

 Nolikuma pielikums Nr. 3 – Peļņas / zaudējumu aprēķins

 Nolikuma pielikums Nr. 4 – Administratīvie vērtēšanas kritēriji  (pieteikumam nav jāpievieno)

 Nolikuma pielikums Nr. 5 – Kvalitatīvie vērtēšanas kritēriji  (pieteikumam nav jāpievieno)

 Nolikuma pielikums Nr. 6 – Apliecinājums (pieteikumam nav jāpievieno)

 De minimis veidlapa