Rīga ir viena no lielākajām Baltijas jūras reģiona metropolēm un lielākais industriālais, darījumu, finanšu, kultūras un sporta centrs Baltijā, kā arī nozīmīga ostas pilsēta un transporta mezgls starp Rietumiem un Austrumiem.

Specializētie materiāli:

Specializētie materiāli: Rīga skaitļos (2015) -  Lejupielādēt

 

Iedzīvotāji

Pēc iedzīvotāju skaita Rīga ir lielākā pilsēta Baltijas valstīs un trešā lielākā (aiz Sanktpēterburgas un Stokholmas) Baltijas jūras reģionā. 2014. gada 1. jūlijā Rīgā dzīvoja 701 977 iedzīvotāji, kas sastāda 32 % no visas Latvijas iedzīvotājiem.

Iedzīvotāju skaita sadalījums Rīgas administratīvi teritoriālajās vienībās 2014. gada jūlijā:

 • Centra rajonā ̶ 24 027
 • Kurzemes rajonā ̶ 130 555
 • Latgales priekšpilsētā ̶ 187 710
 • Vidzemes priekšpilsētā ̶ 175 925
 • Zemgales priekšpilsētā ̶ 104 167
 • Ziemeļu rajonā ̶ 79 562

Arī Rīgā dzimušo bērnu skaits pēdējos gados aizvien pieaug, 2013. gadā sasniedzot 7 040 bērnus.

Tāpat kā lielākās Eiropas pilsētās, arī Rīgā demogrāfiskās slodzes līmenis ir lielāks grupā virs darbspējas vecuma. Dati uz 2014. gada 1. jūliju liecina, ka Rīgā dzīvo 98 215 iedzīvotāji līdz darbspējas vecumam, 450 309 iedzīvotāji darbspējas vecumā un 153 453 – pēc darbspējas vecuma.

Rīga ir daudznacionāla pilsēta. Pēdējo gadu laikā pilsētas nacionālais sastāvs nav būtiski mainījies. Salīdzinoši vislielākais īpatsvars ir latviešiem (43 %) un krieviem (39 %), taču arī citu tautību īpatsvars ir vērā ņemams (18 %) – baltkrievi, ukraiņi, poļi u.c.

Rīgas iedzīvotāju nacionālais sastāvs:

 • Latvieši 43 %;
 • Krievi 39 %;
 • Ukraiņi 4 %;
 • Baltkrievi 4 %;
 • Poļi 2 %;
 • Citi 8 %.

(Iedzīvotāju tiesības nenorādīt nacionālo piederību)

Avots: Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes dati uz 2014. gada 1. jūliju.

 

Ekonomika

Rīga – pilsēta ar gadsimtiem koptām uzņēmējdarbības tradīcijām, kas cieši saistītas ar Eiropas un pasaules ekonomikas attīstības tendencēm. Rīgas izdevīgais ģeogrāfiskais stāvoklis, vēsturiskās attīstības īpatnības, valsts galvaspilsētas statuss un lielpilsētas aglomerācijas spējas sekmē uzņēmējdarbībai īpaši labvēlīgas vides izveidi pilsētas teritorijā.

Mūsdienās Rīga ir investoriem pievilcīga Eiropas pilsēta, kas sniedz plašas iespējas uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai. Pilsētas ekonomiskā dzīve ir dinamiski pulsējoša. Rīgas ekonomiskās attīstības politika tiek orientēta uz atbalstu uzņēmējiem, jaunu investīciju piesaistīšanu un jaunu darba vietu radīšanu.

Rīgas pilsētas ekonomisko dzīvi raksturo šādi galvenie rādītāji:

 • Rīgā saražotā iekšzemes kopprodukta (IKP) īpatsvars kopējā Latvijas IKP - 53 % – 55 %
 • Ārvalstu investoru tiešās investīcijas Rīgā reģistrēto uzņēmumu pamatkapitālā - 5425,1 miljoni EUR
 • Bezdarba līmenis (2014. g. augustā) - 5 %
 • Mēneša vidējā bruto darba samaksa privātajā sektorā (2013. g.) - 773 EUR
 • Mēneša vidējā bruto darba samaksa sabiedriskajā sektorā (2013. g.) - 892 EUR

Pēc ievērojamā krituma krīzes gados, Latvijas IKP pieaug jau trešo gadu pēc kārtas. 2013. gadā tas palielinājās par 4,1 %, salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Rīgas pilsētā saražotā pievienotā vērtība veido ap 50 % no visā valstī saražotā. IKP galvaspilsētā uz vienu iedzīvotāju pēc pēdējiem kopprodukta reģionālajiem datiem (2011. gadā) joprojām būtiski apsteidz valsts vidējo rādītāju – par 58 %.

Rīgas ekonomikas nozaru struktūrā pēc pievienotās vērtības lielāko īpatsvaru ieņem tirdzniecības (19,3 %), transporta (11,9 %) un profesionālo, zinātnisko un tehnisko pakalpojumu, administratīvo un apkalpojoši dienestu (9,8 %) nozares. Tikai nedaudz mazāks īpatsvars ir apstrādājošās rūpniecības nozarei – 9,7 %. Būtiskas izmaiņas Rīgas pilsētas ekonomikas nozaru struktūrā pēckrīzes gados nav notikušas, pilsētas ekonomikā joprojām dominē pakalpojumu nozares.

 

Uzņēmējdarbības un investīciju vide

Rīgā ir atvērta un pievilcīga uzņēmējdarbības vide ārvalstu investīciju uzņemšanai. Nozīmīgākie faktori, kas sekmē Rīgas pilsētas pievilcību ārvalstu investoriem ir labvēlīgais ģeogrāfiskais novietojums, produktīvie cilvēkresursi, salīdzinoši zemas uzņēmējdarbības izmaksas, labi izmaksu efektivitātes rādītāji, sakārtota un liberāla likumdošana, kā arī infrastruktūras pieejamība, kas ir viens no būtiskākajiem priekšnoteikumiem ikvienas pilsētas veiksmīgai ekonomiskajai attīstībai un sekmīgai ārvalstu investīciju piesaistei. Rīgā ir labi attīstīta transporta un enerģijas resursu infrastruktūra, savukārt, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju infrastruktūra ir viena no visaugstāk attīstītajām visā Ziemeļvalstu reģionā.

Cita investīciju vides svarīgākā priekšrocība Rīgā ir neierobežota pieeja Ziemeļvalstu un Austrumeiropas tirgiem (vairāk kā 100 tūkstošiem patērētāju). Ar lidmašīnu Rīga sasniedzama no 83 pasaules pilsētām, ar vilcienu – no Krievijas, Baltkrievijas un Igaunijas, ar prāmi – no Vācijas un Zviedrijas, ar autobusu no vairāk kā 100 Eiropas pilsētām.

Ārvalstu investoru tiešās investīcijas Rīgā reģistrēto uzņēmumu pamatkapitālā saskaņā ar Lursoft datiem 2013. gada aprīļa beigās sastādīja ap 3,87 miljardiem latu (5,51 mljd. eiro), gada laikā palielinoties par 9 %. Tas liecina, ka ekonomiskā krīze nav mazinājusi ārvalstu investoru interesi par Rīgu kā potenciāli izdevīgu ieguldījumu vietu.

Izvēloties Rīgu kā investīcijām pievilcīgu galamērķi, būtiska nozīme ir arī pilsētas kredītreitingam. Rīgas pilsētas pašvaldība ilglaicīgi un produktīvi sadarbojas ar pasaules vadošajām kredītreitinga aģentūrām „Standard & Poor’s” (kopš 1997. gada) un „Moody’s Investors Service” (kopš 2006. gada).

Kredītreitinga aģentūra „Moody’s Investors Service” 2013. gadā pozitīvi novērtēja Rīgas pilsētas pašvaldības darbību finanšu jomā, pašvaldības spēju pastāvīgi nodrošināt budžeta operatīvo līdzsvaru un pietiekamu naudas resursu uzkrājumu līmeni turpmāko gadu parādsaistību apkalpošanai un martā paaugstināja pilsētas kredītreitinga nākotnes prognozi no stabilas uz pozitīvu. Reitinga aģentūra  „Standard & Poor’s” saglabāja iepriekš piešķirto reitingu. Aģentūru vērtējumā kā pilsētas finanšu jomas pozitīvie faktori minēti pietiekama finanšu likviditāte un naudas resursu uzkrājumi, spēja nodrošināt uzņemto saistību segšanu tuvākajos gados.

Rīgas pilsētas kredītreitinga vēsture

Kredīta reitinga piešķiršanas gads„Standard & Poor’s” reitings saistībā vietējā un ārvalstu valūtā„Moody’s Investors Service” reitings saistībām vietējā un ārvalstu valūtā
2007.BBB/Stable/A-3A2 Stable
2008.BBB-/Negative/A-3A3 Negative
2009.BB/Negative/BBaa3 Negative
2010.BB/Stable/BBaa3 Stable
2011.BB+/Stable/BBaa3 Stable
2012.BBB/Positive/A-2Baa3 Stable
2013.BBB/Positive/A-2Baa3 Positive

 

Uzņēmējdarbības reģistrēšana Latvijā ir vienkārša un ērta, kas ļauj uzņēmumu reģistrēt 1-3 darba dienu laikā.

Plašāka informācija par uzņēmējdarbības veidiem un uzņēmuma reģistrācijas kārtību un ar to saistītajām izmaksām pieejama LR Uzņēmuma reģistra mājas lapā www.ur.gov.lv

-->