2018.gada 18.jūnijā plkst.15.00 Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā, Amatu ielā 4, 5.stāvā notiks sanāksme, kurā tiks izskatīti Eksportostas un tai piegulošās teritorijas lokālplānojuma pilnveidotās redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemtie institūciju atzinumi un priekšlikumi. Lokālplānojuma izstrādātājs SIA “Metrum”. Lokālplānojuma pasūtītājs Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments. Lokālplānojuma pilnveidotās redakcijas publiskā apspriešana uzsākās 2018.gada 10.maijā un beigsies 7.jūnijā. […]

Lasīt vairāk
Mainīt burtu lielumu
Kontrasts