Rīgas dome 19.06.2018. ir pieņēmusi lēmumu Nr.1335 “Par Rīgas domes 07.06.2011. lēmuma Nr.3288 “Par zemesgabalu Kaivas ielā bez numura (kadastra Nr.01000922159 un Nr.01000922529) detālplānojuma apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušu” un izdoti 19.06.2018. Saistošie noteikumi Nr.42 “Par Rīgas domes 2011.gada 7.jūnija saistošo noteikumu Nr.133 “Zemesgabalu Kaivas ielā bez numura (kadastra Nr.01000922159 un Nr.01000922529) izmantošanas un apbūves […]

Lasīt vairāk

Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma Nr.RI18SI0049 rezultātā ir pieņēmusi lēmumu nepiemērot ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru SIA “AUGEO GROUP” ierosinātajai darbībai – sporta kompleksa būvniecībai Akadēmiķa Mstislava Keldiša ielā 31, Rīgā.

Lasīt vairāk

Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma Nr.RI18SI0048 rezultātā ir lēmusi piemērot ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru izmaiņām SIA “KRONOSPAN Riga” piesārņojošā darbībā Daugavgrīvas šosejā 7, 7B, Rīgā,  kadastra Nr.0100 097 0101, 0100 097 2093.

Lasīt vairāk
Mainīt burtu lielumu
Kontrasts