Lokālplānojums īstenojams no 30.08.2017. Lēmums Nr.5310 – LejupielādētSaistošie noteikumi Nr.260 – LejupielādētTeritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi- LejupielādētTeritorijas funkcionālais zonējums – karte – LejupielādētTeritorijas pašreizējā izmantošana – karte – LejupielādētAizsargjoslu plāns-karte – […]

Lasīt vairāk

Lokālplānojums īstenojams no 29.01.2018. Lēmums Nr.532 – LejupielādētSaistošie noteikumi Nr.14 – LejupielādētTeritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi – LejupielādētTeritorijas funkcionālais zonējums – karte – LejupielādētTeritorijas esošā izmantošana – karte – LejupielādētSatiksmes organizācija – karte – LejupielādētIzpētes teritorijas […]

Lasīt vairāk
Mainīt burtu lielumu
Kontrasts