Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 03.02.2020. lēmumu Nr. 6, 1.2.1. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 410 koku ciršana ārpus meža zemes Rīgā, Rostokas ielā 61 (93. grupa, 2232. grunts) 9 liepu ø 26, 19, 21, 23, 19, 20, 26, 24, 25 cm; Rīgā, zemesgabalā bez adreses (93. grupa, 2243. grunts) 1 melnalkšņa ø 20/7 cm, 2 ievu ø 26, 15 cm, 1 vītola ø 50 cm; Rīgā, zemesgabalā bez adreses (82. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 082 9020) 5 kļavu ø 48, 21, 28, 25, 68 cm, 2 zirgkastaņu ø 63, 59 cm, 13 melnalkšņu ø 62, 70, 21, 59, 61, 60, 53, 62, 64, 60, 65, 64, 61 cm, 1 bērza ø 57 cm, 1 lapegles ø 55 cm, 4 ozolu ø 70, 55, 53, 73 cm, 1 vītola ø 32 cm, 3 liepu ø 17, 16, 18/17 cm; Rīgā, zemesgabalā bez adreses (93. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 093 0085) 3 kļavu ø 30/21, 30, 35 cm; Rīgā, zemesgabalā bez adreses (82. grupa, 9000. grunts) 4 kļavu ø 38, 20, 15, 20 cm, 1 melnalkšņa ø 33 cm, 2 bērzu ø 43, 60 cm, 1 papeles ø 30/30 cm, 1 ievas ø 10/15/15/30/25/20/20/10/10/15 cm, 48 vītolu ø 20, 20, 25, 25, 30, 30, 40, 40, 35, 35, 50, 25, 25, 50, 40, 45, 35, 20, 30, 45, 45, 40, 25, 20, 30, 35, 35, 40, 25, 30, 25, 20, 40, 20, 50, 45, 40, 35, 20, 25, 25, 45, 35, 50, 30, 20, 20, 35 cm, 3 liepu ø 17, 62, 19 cm; Rīgā, Čuguna ielā 10 (82. grupa, 599. grunts) 1 bērza ø 50 cm; Rīgā, Salgales ielā 2 (82. grupa, 234. grunts) 1 ozola ø 80 cm; Rīgā, zemesgabalā bez adreses (82. grupa, 224. grunts) 1 kļavas ø 54 cm, 1 melnalkšņa ø 40 cm, 9 bērzu ø 46, 31, 21, 36, 25, 43, 31, 45, 43 cm, 5 papeļu ø 35, 38, 26, 26, 34 cm, 5 ozolu ø 27, 43, 15, 23/30, 30 cm, 1 pīlādža ø 25 cm, 14 liepu ø 62, 30, 20/20/14, 40/59, 42/48, 31/34/34, 60/40/63/60/19, 45/42, 32/45, 17/27/21, 15, 26, 12/14, 14/14 cm; Rīgā, Čuguna ielā 14 (82. grupa, 197. grunts; kadastra apzīmējums 0100 082 2726) 4 melnalkšņu ø 60, 41, 30, 38 cm, 6 bērzu ø 41, 49, 30, 36, 47, 39 cm, 1 ievas ø 21/18/18 cm, 1 ozola ø 23 cm, 3 šķetru ø 51, 31, 31/35 cm; Rīgā, Čuguna ielā 12 (82. grupa, 223. grunts) 1 ievas ø 25/20/15/15 cm; Rīgā, Platones ielā 2A (82. grupa, 277. grunts) 1 kļavas ø 20 cm, 13 melnalkšņu ø 32, 37, 30, 27/30/28, 30/28, 25, 18, 18, 54, 15, 20, 38, 35/15 cm, 30 bērzu ø 25, 42, 32, 47, 33, 29, 74, 27, 35, 35, 29/28/20, 20/35, 25, 20, 28, 18, 43/26, 20, 29/36, 41, 47/34, 29, 23, 33, 48, 36/39, 28, 37/13, 50, 35 cm, 1 papeles ø 22 cm, 2 ievu ø 23, 20/14/13/20/25/25/28/10/15/15/10/10/20/20/25 cm, 3 vītolu ø 36, 70, 20/15 cm; Rīgā, zemesgabalā bez adreses (82. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 082 9022) 1 kļavas ø 30 cm, 2 zirgkastaņu ø 45, 35 cm, 1 egles ø 18 cm, 1 ozola ø 55 cm, 2 liepu ø 38, 46/46 cm; Rīgā, Platones ielā 3 (82. grupa, 488. grunts) 3 melnalkšņu ø 15, 15, 40 cm, 12 bērzu ø 35, 35, 20, 25, 25, 20/28, 30, 25, 30, 23, 35/35, 65 cm, 3 egļu ø 20, 15, 35 cm, 1 ozola ø 55 cm; Rīgā, Gaviezes ielā 4A (82. grupa, 332. grunts; kadastra apzīmējums 0100 082 1024) 1 kļavas ø 14/10/10 cm, 4 bērzu ø 21, 44, 20, 19 cm, 3 vītolu ø 20, 23/9, 10/15 cm; Rīgā, zemesgabalā bez adreses (82. grupa, 714. grunts) 2 melnalkšņu ø 45, 48 cm, 7 bērzu ø 30, 35, 27, 20, 21, 19, 25 cm; Rīgā, zemesgabalā bez adreses (82. grupa, 533. grunts; kadastra apzīmējums 0100 082 0514) 1 kļavas ø 38 cm, 5 melnalkšņu ø 30, 33, 35, 30/33, 40 cm, 4 bērzu ø 38, 43, 50, 30 cm, 1 vītola ø 49 cm; Rīgā, Čuguna ielā 18 (82. grupa, 2656. grunts) 3 kļavu ø 15, 52, 16 cm, 5 melnalkšņu ø 51, 15, 58, 35, 28, 23 cm, 7 bērzu ø 40, 15, 39, 45, 37, 16, 43 cm, 2 ievu ø 22, 20/15/12/25/22 cm; Rīgā, Gaviezes ielā 2 (82. grupa, 331. grunts) 3 melnalkšņu ø 53, 43, 46 cm, 1 papeles ø 37 cm, 6 ievu ø 21, 18, 22, 19, 25, 18 cm; Rīgā, Gaviezes ielā 4 (82. grupa, 332. grunts; kadastra apzīmējums 0100 082 1022) 1 priedes ø 30 cm, 2 bērzu ø 40, 60/38 cm, 3 ozolu ø 20/10, 20, 25 cm; Rīgā, Gaviezes ielā 6A (82. grupa, 1057. grunts; kadastra apzīmējums 0100 082 1023) 1 kļavas ø 27 cm, 1 zirgkastaņas ø 40 cm, 2 melnalkšņu ø 10/14, 30 cm, 23 bērzu ø 32, 48, 20, 15, 20, 44, 29, 25, 45, 17, 29, 31, 23, 22, 15, 50, 39, 28, 39, 15, 23, 27, 15 cm, 6 egļu ø 21, 25, 43, 35, 22, 43 cm, 2 ievu ø 15, 30 cm, 2 ozolu ø 60, 31 cm, 2 vītolu ø 20/15/20/15, 21 cm, 3 liepu ø 30, 28/26, 49 cm; Rīgā, zemesgabalā bez adreses (82. grupa, 2174. grunts) 1 bērza ø 35 cm, 1 egles ø 20 cm, 2 ozolu ø 25, 80 cm; Rīgā, zemesgabalā bez adreses (82. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 082 9001) 7 kļavu ø 20, 22, 22, 22, 26, 19, 22 cm, 7 melnalkšņu ø 54, 48, 20, 36, 41, 25, 30 cm, 6 bērzu ø 30, 32, 59, 24, 23, 41 cm, 2 papeļu ø 36, 35 cm, 2 ievu ø 20, 18 cm; Rīgā, zemesgabalā bez adreses (93. grupa, 412. grunts; kadastra apzīmējums 0100 093 9012) 6 bērzu ø 41, 44, 43, 50, 32, 24/32 cm, 1 egles ø 15 cm, 3 vītolu ø 20/20/10/15, 25/20/18/16/10, 18/20/15/12/10 cm; Rīgā, zemesgabalā bez adreses (82. grupa, 994. grunts; kadastra apzīmējums 0100 082 0292) 1 kļavas ø 19/13 cm, 5 melnalkšņu ø 39, 38, 26, 20, 49/50 cm, 2 papeļu ø 35, 26 cm; Rīgā, zemesgabalā bez adreses (82. grupa, 2180. grunts; kadastra apzīmējums 0100 082 0743) 3 melnalkšņu ø 46, 41, 55 cm, 7 bērzu ø 51, 54, 40/28, 17, 31, 29, 29 cm, 1 vītola ø 28 cm; Rīgā, zemesgabalā bez adreses (82. grupa, 2177. grunts) 1 kļavas ø 39 cm, 17 melnalkšņu ø 32, 22/28, 8/14, 20/20, 12/27, 24, 23/26/13, 25/29, 25, 31, 29, 22, 29, 31, 32, 24/24/22/28, 38/27/35/41/45/39/21/38 cm, 4 bērzu ø 24, 19/9, 59, 43 cm, 1 vītola ø 37 cm; Rīgā, zemesgabalā bez adreses (82. grupa, 2181. grunts) 3 melnalkšņu ø 20/21, 28, 24 cm, 1 bērza ø 16 cm, 6 papeļu ø 41, 29, 27, 19, 35, 18 cm, 1 vītola ø 28 cm; Rīgā, Gaviezes ielā 8A (82. grupa, 417. grunts) 2 tūju ø 25, 30 cm; Rīgā, Gaviezes ielā 5 (82. grupa, 572. grunts) 1 ozola ø 35 cm; Rīgā, Gaviezes ielā 13 (82. grupa, 514. grunts; kadastra apzīmējums 0100 082 0500) 1 melnalkšņa ø 60 cm; Rīgā, Vilkupurva ielā 24 (82. grupa, 211. grunts) 1 bērza ø 33 cm, 2 apšu ø 20, 83 cm, 1 ozola ø 63 cm, 1 vītola ø 64 cm, 2 liepu ø 52, 52 cm; Rīgā, Vilkupurva ielā 26 (82. grupa, 210. grunts) 1 ozola ø 25 cm, 3 vītolu ø 20/18/23/20, 58, 80 cm; Rīgā, Mūkupurva ielā 18 (99. grupa, 31. grunts) 1 bērza ø 28 cm, 1 ozola ø 26 cm, 9 vītolu ø 18, 18, 18, 20, 20, 22, 25, 25, 28 cm, 1 priedes ø 20 cm; Rīgā, Kārklu ielā 8 (99. grupa, 2183. grunts) 1 kļavas ø 20 cm, 1 vītola ø 30 cm; Rīgā, Kārklu ielā 6 (99. grupa, 32. grunts) 2 bērzu ø 15, 40 cm; Rīgā, zemesgabalā bez adreses (99. grupa, 308. grunts; kadastra apzīmējums 0100 099 0303) 1 kļavas ø 20/20 cm; Rīgā, zemesgabalā bez adreses (99. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 099 2408) 4 bērzu ø 18, 18, 11/24, 28/43 cm, 6 vītolu ø 16, 18/22, 22, 24, 22/25, 28 cm ciršana.

Objekts – “Rail Baltica “Starptautiskās lidostas “Rīga”” dzelzceļa stacijas saistītās infrastruktūras un estakādes I kārtas: posms no Zolitūdes ielas līdz dzelzceļa stacijai starptautiskajā lidostā “Rīga” būvniecība”.
Adrese – posms no Zolitūdes ielas līdz dzelzceļa stacijai starptautiskajā lidostā “Rīga”.
Koku ciršanas ierosinātājs – Pilnsabiedrība “PROSIV”; zemes īpašnieks – Latvijas valsts, Rīgas pilsētas pašvaldība, fiziskas personas, juridiskas personas.

Saistībā ar plānoto “Rail Baltica “Starptautiskās lidostas “Rīga”” dzelzceļa stacijas saistītās infrastruktūras un estakādes I kārtas: posms no Zolitūdes ielas līdz dzelzceļa stacijai starptautiskajā lidostā “Rīga” būvniecību paredzēts cirst 410 kokus ārpus meža zemes Rīgā, Rostokas ielā 61 (93. grupa, 2232. grunts) 9 liepas ø 26, 19, 21, 23, 19, 20, 26, 24, 25 cm; Rīgā, zemesgabalā bez adreses (93. grupa, 2243. grunts) 1 melnalksni ø 20/7 cm, 2 ievas ø 26, 15 cm, 1 vītolu ø 50 cm; Rīgā, zemesgabalā bez adreses (82. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 082 9020) 5 kļavas ø 48, 21, 28, 25, 68 cm, 2 zirgkastaņas ø 63, 59 cm, 13 melnalkšņus ø 62, 70, 21, 59, 61, 60, 53, 62, 64, 60, 65, 64, 61 cm, 1 bērzu ø 57 cm, 1 lapegli ø 55 cm, 4 ozolus ø 70, 55, 53, 73 cm, 1 vītolu ø 32 cm, 3 liepas ø 17, 16, 18/17 cm; Rīgā, zemesgabalā bez adreses (93. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 093 0085) 3 kļavas ø 30/21, 30, 35 cm; Rīgā, zemesgabalā bez adreses (82. grupa, 9000. grunts) 4 kļavas ø 38, 20, 15, 20 cm, 1 melnalksni ø 33 cm, 2 bērzus ø 43, 60 cm, 1 papeli ø 30/30 cm, 1 ievu ø 10/15/15/30/25/20/20/10/10/15 cm, 48 vītolus ø 20, 20, 25, 25, 30, 30, 40, 40, 35, 35, 50, 25, 25, 50, 40, 45, 35, 20, 30, 45, 45, 40, 25, 20, 30, 35, 35, 40, 25, 30, 25, 20, 40, 20, 50, 45, 40, 35, 20, 25, 25, 45, 35, 50, 30, 20, 20, 35 cm, 3 liepas ø 17, 62, 19 cm; Rīgā, Čuguna ielā 10 (82. grupa, 599. grunts) 1 bērzu ø 50 cm; Rīgā, Salgales ielā 2 (82. grupa, 234. grunts) 1 ozolu ø 80 cm; Rīgā, zemesgabalā bez adreses (82. grupa, 224. grunts) 1 kļavu ø 54 cm, 1 melnalksni ø 40 cm, 9 bērzus ø 46, 31, 21, 36, 25, 43, 31, 45, 43 cm, 5 papeles ø 35, 38, 26, 26, 34 cm, 5 ozolus ø 27, 43, 15, 23/30, 30 cm, 1 pīlādzi ø 25 cm, 14 liepas ø 62, 30, 20/20/14, 40/59, 42/48, 31/34/34, 60/40/63/60/19, 45/42, 32/45, 17/27/21, 15, 26, 12/14, 14/14 cm; Rīgā, Čuguna ielā 14 (82. grupa, 197. grunts; kadastra apzīmējums 0100 082 2726) 4 melnalkšņus ø 60, 41, 30, 38 cm, 6 bērzus ø 41, 49, 30, 36, 47, 39 cm, 1 ievu ø 21/18/18 cm, 1 ozolu ø 23 cm, 3 šķetras ø 51, 31, 31/35 cm; Rīgā, Čuguna ielā 12 (82. grupa, 223. grunts) 1 ievu ø 25/20/15/15 cm; Rīgā, Platones ielā 2A (82. grupa, 277. grunts) 1 kļavu ø 20 cm, 13 melnalkšņus ø 32, 37, 30, 27/30/28, 30/28, 25, 18, 18, 54, 15, 20, 38, 35/15 cm, 30 bērzus ø 25, 42, 32, 47, 33, 29, 74, 27, 35, 35, 29/28/20, 20/35, 25, 20, 28, 18, 43/26, 20, 29/36, 41, 47/34, 29, 23, 33, 48, 36/39, 28, 37/13, 50, 35 cm, 1 papeli ø 22 cm, 2 ievas ø 23, 20/14/13/20/25/25/28/10/15/15/10/10/20/20/25 cm, 3 vītolus ø 36, 70, 20/15 cm; Rīgā, zemesgabalā bez adreses (82. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 082 9022) 1 kļavu ø 30 cm, 2 zirgkastaņas ø 45, 35 cm, 1 egli ø 18 cm, 1 ozolu ø 55 cm, 2 liepas ø 38, 46/46 cm; Rīgā, Platones ielā 3 (82. grupa, 488. grunts) 3 melnalkšņus ø 15, 15, 40 cm, 12 bērzus ø 35, 35, 20, 25, 25, 20/28, 30, 25, 30, 23, 35/35, 65 cm, 3 egles ø 20, 15, 35 cm, 1 ozolu ø 55 cm; Rīgā, Gaviezes ielā 4A (82. grupa, 332. grunts; kadastra apzīmējums 0100 082 1024) 1 kļavu ø 14/10/10 cm, 4 bērzus ø 21, 44, 20, 19 cm, 3 vītolus ø 20, 23/9, 10/15 cm; Rīgā, zemesgabalā bez adreses (82. grupa, 714. grunts) 2 melnalkšņus ø 45, 48 cm, 7 bērzus ø 30, 35, 27, 20, 21, 19, 25 cm; Rīgā, zemesgabalā bez adreses (82. grupa, 533. grunts; kadastra apzīmējums 0100 082 0514) 1 kļavu ø 38 cm, 5 melnalkšņus ø 30, 33, 35, 30/33, 40 cm, 4 bērzus ø 38, 43, 50, 30 cm, 1 vītolu ø 49 cm; Rīgā, Čuguna ielā 18 (82. grupa, 2656. grunts) 3 kļavas ø 15, 52, 16 cm, 5 melnalkšņus ø 51, 15, 58, 35, 28, 23 cm, 7 bērzus ø 40, 15, 39, 45, 37, 16, 43 cm, 2 ievas ø 22, 20/15/12/25/22 cm; Rīgā, Gaviezes ielā 2 (82. grupa, 331. grunts) 3 melnalkšņus ø 53, 43, 46 cm, 1 papeli ø 37 cm, 6 ievas ø 21, 18, 22, 19, 25, 18 cm; Rīgā, Gaviezes ielā 4 (82. grupa, 332. grunts; kadastra apzīmējums 0100 082 1022) 1 priedi ø 30 cm, 2 bērzus ø 40, 60/38 cm, 3 ozolus ø 20/10, 20, 25 cm; Rīgā, Gaviezes ielā 6A (82. grupa, 1057. grunts; kadastra apzīmējums 0100 082 1023) 1 kļavu ø 27 cm, 1 zirgkastaņu ø 40 cm, 2 melnalkšņus ø 10/14, 30 cm, 23 bērzus ø 32, 48, 20, 15, 20, 44, 29, 25, 45, 17, 29, 31, 23, 22, 15, 50, 39, 28, 39, 15, 23, 27, 15 cm, 6 egles ø 21, 25, 43, 35, 22, 43 cm, 2 ievas ø 15, 30 cm, 2 ozolus ø 60, 31 cm, 2 vītolus ø 20/15/20/15, 21 cm, 3 liepas ø 30, 28/26, 49 cm; Rīgā, zemesgabalā bez adreses (82. grupa, 2174. grunts) 1 bērzu ø 35 cm, 1 egli ø 20 cm, 2 ozolus ø 25, 80 cm; Rīgā, zemesgabalā bez adreses (82. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 082 9001) 7 kļavas ø 20, 22, 22, 22, 26, 19, 22 cm, 7 melnalkšņus ø 54, 48, 20, 36, 41, 25, 30 cm, 6 bērzus ø 30, 32, 59, 24, 23, 41 cm, 2 papeles ø 36, 35 cm, 2 ievas ø 20, 18 cm; Rīgā, zemesgabalā bez adreses (93. grupa, 412. grunts; kadastra apzīmējums 0100 093 9012) 6 bērzus ø 41, 44, 43, 50, 32, 24/32 cm, 1 egli ø 15 cm, 3 vītolus ø 20/20/10/15, 25/20/18/16/10, 18/20/15/12/10 cm; Rīgā, zemesgabalā bez adreses (82. grupa, 994. grunts; kadastra apzīmējums 0100 082 0292) 1 kļavu ø 19/13 cm, 5 melnalkšņus ø 39, 38, 26, 20, 49/50 cm, 2 papeles ø 35, 26 cm; Rīgā, zemesgabalā bez adreses (82. grupa, 2180. grunts; kadastra apzīmējums 0100 082 0743) 3 melnalkšņus ø 46, 41, 55 cm, 7 bērzus ø 51, 54, 40/28, 17, 31, 29, 29 cm, 1 vītolu ø 28 cm; Rīgā, zemesgabalā bez adreses (82. grupa, 2177. grunts) 1 kļavu ø 39 cm, 17 melnalkšņus ø 32, 22/28, 8/14, 20/20, 12/27, 24, 23/26/13, 25/29, 25, 31, 29, 22, 29, 31, 32, 24/24/22/28, 38/27/35/41/45/39/21/38 cm, 4 bērzus ø 24, 19/9, 59, 43 cm, 1 vītolu ø 37 cm; Rīgā, zemesgabalā bez adreses (82. grupa, 2181. grunts) 3 melnalkšņus ø 20/21, 28, 24 cm, 1 bērzu ø 16 cm, 6 papeles ø 41, 29, 27, 19, 35, 18 cm, 1 vītolu ø 28 cm; Rīgā, Gaviezes ielā 8A (82. grupa, 417. grunts) 2 tūjas ø 25, 30 cm; Rīgā, Gaviezes ielā 5 (82. grupa, 572. grunts) 1 ozolu ø 35 cm; Rīgā, Gaviezes ielā 13 (82. grupa, 514. grunts; kadastra apzīmējums 0100 082 0500) 1 melnalksni ø 60 cm; Rīgā, Vilkupurva ielā 24 (82. grupa, 211. grunts) 1 bērzu ø 33 cm, 2 apses ø 20, 83 cm, 1 ozolu ø 63 cm, 1 vītolu ø 64 cm, 2 liepas ø 52, 52 cm; Rīgā, Vilkupurva ielā 26 (82. grupa, 210. grunts) 1 ozolu ø 25 cm, 3 vītolus ø 20/18/23/20, 58, 80 cm; Rīgā, Mūkupurva ielā 18 (99. grupa, 31. grunts) 1 bērzu ø 28 cm, 1 ozolu ø 26 cm, 9 vītolus ø 18, 18, 18, 20, 20, 22, 25, 25, 28 cm, 1 priedi ø 20 cm; Rīgā, Kārklu ielā 8 (99. grupa, 2183. grunts) 1 kļavu ø 20 cm, 1 vītolu ø 30 cm; Rīgā, Kārklu ielā 6 (99. grupa, 32. grunts) 2 bērzus ø 15, 40 cm; Rīgā, zemesgabalā bez adreses (99. grupa, 308. grunts; kadastra apzīmējums 0100 099 0303) 1 kļavu ø 20/20 cm; Rīgā, zemesgabalā bez adreses (99. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 099 2408) 4 bērzus ø 18, 18, 11/24, 28/43 cm, 6 vītolus ø 16, 18/22, 22, 24, 22/25, 28 cm.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 18.02.2020. līdz 02.03.2020. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 02.03.2020. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

Pirmdienās: 9.00 – 19.00
Otrdienās: 9.00 – 16.00
Trešdienās: 9.00 – 16.00
Ceturtdienās: 9.00 – 19.00
Piektdienās: 8.00 – 14.00,

vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā http://pasvaldiba.riga.lv/ sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: buvvalde@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 320.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie iesniedzēja Pilnsabiedrības “PROSIV”, Rīgā, Strēlnieku ielā 6-2, e-pasts: sintagma@prosiv.eu, tālr. 26639100.

Planšete
Aptaujas lapa

0 Patīk
344 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.