Koku ciršanas atļauju meklētājs
...
Informācija pieejama par koku ciršanas atļaujām, kas izsniegtas, sākot no 2017. gada jūlija. Pieejamas ciršanas atļaujas par kokiem, kuri ir atzīti par nokaltušiem vai bīstamiem, vai arī kuru ciršanu ir saskaņojusi Rīgas valstspilsētas pašvaldības Apstādījumu saglabāšanas komisija, un par tiem ir samaksāta zaudējumu atlīdzība par dabas daudzveidības samazināšanu. Meklētājā nav atrodama informācija par kokiem, kuru ciršana paredzēta saistībā ar zemesgabala apbūvi (kokiem, kuru ciršana pamatota ar plānoto būvniecību, ciršanas atļauja ir būvatļauja).
Numurs Datums Veids Adrese / Kadastrs / Grupa, Grunts Suga Skaits Diametrs Piezīmes
DA-23-1549-acv 05.12.2023 Teritorijas kopšana Zemesgabals bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 112 0017), pie Vecmīlgrāvja ielas 6 Parastā kļava 1 45 iztrupējis sakņu kakls vairāk kā 80 %, apmēram 50% nokaltusi, virsējo sakņu būtiski bojājumi, pārrāvumi, koks bīstams
DA-23-1548-acv 05.12.2023 Teritorijas kopšana Lielā iela 35 (kadastra apzīmējums 0100 110 0019) Melnalksnis 1 69 nokaltis
DA-23-1546-acv 01.12.2023 Teritorijas kopšana Kristapa iela 12A (kadastra apzīmējums 0100 060 2060) Āra bērzs (kārpainais bērzs) 1 30 nokaltis
DA-23-1547-acv 01.12.2023 Teritorijas kopšana Zemesgabals bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 095 2109), pie Viestura prospekta 55 Āra bērzs (kārpainais bērzs) 1 45 bīstams
DA-23-1531-acv 30.11.2023 Teritorijas kopšana Rubeņu iela 8 (kadastra apzīmējums 0100 070 0551) Parastais ozols 1 57
DA-23-1543-acv 30.11.2023 Teritorijas kopšana Zemesgabals bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 086 0452), pie Brīvības gatves 215B Cits 1 38 vietējas nozīmes dižkoks, bīstams
DA-23-1536-acv 30.11.2023 Teritorijas kopšana Maskavas iela 418 (kadastra apzīmējums 0100 125 0974; kadastra numurs 01001250222) Ošlapu kļava 1 62 bīstama
DA-23-1537-acv 30.11.2023 Teritorijas kopšana Duntes iela 22 (kadastra apzīmējums 0100 017 0150) Parastais ozols 1 33 izgāzies
DA-23-1537-acv 30.11.2023 Teritorijas kopšana Duntes iela 22 (kadastra apzīmējums 0100 017 0150) Parastā kļava 1 50 bīstama
DA-23-1537-acv 30.11.2023 Teritorijas kopšana Duntes iela 22 (kadastra apzīmējums 0100 017 0150) Parastā kļava 1 37 izgāzusies