Koku ciršanas atļauju meklētājs
...
Informācija pieejama par koku ciršanas atļaujām, kas izsniegtas, sākot no 2017. gada jūlija. Pieejamas ciršanas atļaujas par kokiem, kuri ir atzīti par nokaltušiem vai bīstamiem, vai arī kuru ciršanu ir saskaņojusi Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisija, un par tiem ir samaksāta zaudējumu atlīdzība par dabas daudzveidības samazināšanu. Meklētājā nav atrodama informācija par kokiem, kuru ciršana paredzēta saistībā ar zemesgabala apbūvi (kokiem, kuru ciršana pamatota ar plānoto būvniecību, ciršanas atļauja ir būvatļauja).
Numurs Datums Veids Adrese / Kadastrs / Grupa, Grunts Suga Skaits Diametrs Piezīmes
DA-23-30-acv 20.01.2023 Teritorijas kopšana Codes iela 58A (kadastra numurs 0100 106 0225, kadastra apzīmējums 0100 106 1032) Kļava 1 65
DA-23-9-acv 06.01.2023 Teritorijas kopšana Zemesgabals bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 106 0096), pie Tēriņu ielas 67 Parastā kļava 1 39 bīstama
DA-22-1434-acv 23.12.2022 Teritorijas kopšana Lucavsalas ielas teritorija (kadastra apzīmējums 01000512028; kadastra numurs 01000512028), pie Lucavsalas ielas 87 Nenoteikts 1 45 celms
DA-22-1431-acv 23.12.2022 Teritorijas kopšana Zvejnieku iela 16 (kadastra apzīmējums 0100 062 2049) Parastais osis 1 75 nokaltis
DA-22-1434-acv 23.12.2022 Teritorijas kopšana Lucavsalas ielas teritorija (kadastra apzīmējums 01000512028; kadastra numurs 01000512028), pie Lucavsalas ielas 87 Trauslais vītols 1 21 bīstams
DA-22-1434-acv 23.12.2022 Teritorijas kopšana Lucavsalas ielas teritorija (kadastra apzīmējums 01000512028; kadastra numurs 01000512028), pie Lucavsalas ielas 87 Trauslais vītols 1 20 divstumbru koka ø 20/15 cm celms
DA-22-1434-acv 23.12.2022 Teritorijas kopšana Lucavsalas ielas teritorija (kadastra apzīmējums 01000512028; kadastra numurs 01000512028), pie Lucavsalas ielas 87 Trauslais vītols 1 15 divstumbru koka celms
DA-22-1434-acv 23.12.2022 Teritorijas kopšana Lucavsalas ielas teritorija (kadastra apzīmējums 01000512028; kadastra numurs 01000512028), pie Lucavsalas ielas 87 Trauslais vītols 1 20 daudzstumbru koks ø 20/12 cm, bīstams
DA-22-1434-acv 23.12.2022 Teritorijas kopšana Lucavsalas ielas teritorija (kadastra apzīmējums 01000512028; kadastra numurs 01000512028), pie Lucavsalas ielas 87 Trauslais vītols 1 12 daudzstumbru koka stumbrs
DA-22-1434-acv 23.12.2022 Teritorijas kopšana Lucavsalas ielas teritorija (kadastra apzīmējums 01000512028; kadastra numurs 01000512028), pie Lucavsalas ielas 87 Trauslais vītols 1 28 celms