Kas ir zemo emisiju zona?

Zemo emisiju zona (veiktās priekšizpētes izpratnē) ir pilsētas teritorijas apgabals (vai vairāki), kurā darbojas transporta sistēmas plānošanas mehānisms vai instruments ar mērķi mazināt autotransporta radītās emisijas, tādējādi uzlabojot gaisa kvalitāti pilsētā un veidojot iedzīvotājiem pieejamāku un draudzīgāku vidi. ZEZ darbība ir saistīta ar jaunievedumiem pilsētas satiksmes infrastruktūrā, satiksmes plūsmu pārkārtošanu un pārplānošanu tās efektīvākai un videi draudzīgākai darbībai.

Kādi ir  ZEZ stratēģiskie mērķi?

 1. Iepriekšdefinēto vides un klimata mērķu izpilde, ZEZ pamatojums: Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Valsts gaisa piesārņojuma samazināšanas rīcības plānā 2020.–2030. gadam definēto uzdevumu izpilde, Rīgas attīstības programma 2022.–2027. gadam, Rīgas ilgtspējīgās attīstības stratēģija līdz 2030. gadam un Latvijas stratēģija klimatneitralitātes sasniegšanai līdz 2050. gadam prioritāšu un mērķu sasniegšanai;
 2. Videi draudzīgas pārvietošanās veicināšana: pilsētas ārtelpas pielāgošana alternatīvai, videi draudzīgai mobilitātei;
 3. Sabiedriskā transporta sistēmas sakārtošana un uzlabošana: sabiedriskā transporta satiksmes iecelšana par pilsētas mobilitātes “mugurkaulu” (RĪGA 2030 Stratēģijā definēts attīstības princips) un pakalpojuma pieejamības uzlabošana, kas veicinās tā izmantošanu;
 4. Sastrēgumu samazināšana Rīgas valstspilsētas maģistrālajās ielās: pasākumu īstenošana, kas sekmēs sastrēgumu samazināšanos pilsētas maģistrālajās ielās un ZEZ teritorijā;
 5. Sistemātiskas un ilgtspējīgas plānošanas pieejas izstrāde: projekta izstrāde tādā veidā, lai ieviešamo rezultātu būtu iespējams regulēt, rediģēt, uzlabot un aktualizēt atbilstoši pilsētas vajadzībām.

Kādi ir projekta “Priekšizpētes veikšana un rīcības programmas izstrāde Zemo emisiju zonas ieviešanai Rīgas valstspilsētā” uzdevumi?

 1. Veikt esošās situācijas izpēti par vispārējo situāciju mobilitātes jomā un vides kvalitāti Rīgas pilsētā: informācijas avotu un datu izpēte un analīze par vispārējo mobilitāti un vides kvalitāti Rīgas pilsētā, kā arī īstenotajām un plānotajām ar ZEZ un vides kvalitātes uzlabošanu saistītajām aktivitātēm, lai noteiktu pilsētas teritorijas ar paaugstinātu gaisa un trokšņa piesārņojumu, kura būtisks avots ir autotransporta kustība, un kurās nepieciešams veikt preventīvos pasākumus gaisa kvalitātes uzlabošanai.
 2. Noteikt ZEZ mērķi un uzraudzības radītājus (jeb indikatorus): esošo politikas plānošanas dokumentu un normatīvo aktu izpēte un analīze, lai noteiktu sasniedzamo ZEZ mērķi un uzraudzības radītājus, kuri būtu izmantojami gan ZEZ funkcionālo darbības scenāriju, gan esošās situācijas novērtēšanai pēc ZEZ ieviešanas.
 3. Noteikt ZEZ izpētes teritoriju: balstoties uz esošās situācijas analīzi, Izpētes teritorijas precizēšana Rīgas pilsētas robežās, kurā funkcionēs un tiks analizēti izstrādātie ZEZ darbības scenāriji, un tās detalizēta raksturojuma sagatavošana.
 4. Sagatavot funkcionālos darbības scenārijus ZEZ ieviešanai Rīgas pilsētā: balstoties uz priekšizpētes rezultātiem, funkcionālo darbības scenāriju izstrāde, definējot ZEZ darbības teritoriju, un trīs Rīgai piemērotāko scenāriju atlase, kuriem veikta detalizēta analīze, tostarp ieguvumu un zaudējumu un/vai TEP sagatavošana, ietekmes un risku novērtējums.
 5. Izvēlēties Rīgas valstspilsētai atbilstošāko un piemērotāko scenāriju: Rīgai piemērotākā scenārija atlase ekspertu darba grupās, kas vislabāk atbilst Rīgas valstspilsētas prasībām pēc sociāliem, ekonomiskiem, vides un tehniskiem aspektiem, un tā publiskā apspriešana ar ieinteresētajām pusēm un pilsētas iedzīvotājiem.
 6. Uz izvēlētā scenārija pamata izstrādāt plānošanas dokumentus ZEZ ieviešanai: izstrādāt Zemo emisiju zonas satiksmes pārkārtošanas plānu un rīcības plānu ZEZ ieviešanai, kuros tiks aprakstīta un izplānota scenārijā iekļauto pasākumu ieviešanas gaita.

Kā sabiedrība tiks iesaistīta ZEZ priekšizpētē?

Ieinteresēto pušu sanāksmei ir aicināti publiskā un privātā sektora iestāžu, organizāciju, biedrību un citu veidu institūciju pārstāvji, kuru pārstāvētās organizācija vai tās darbība tiks vai var būt ietekmēta ar ZEZ projekta ieviešanu Rīgas valstpilsētas teritorijā. Proti, katra no ietekmētām pusēm ir aicināt sniegt viedokli vai priekšlikumu, kurus tā uzskatītu par svarīgiem ZEZ projekta izstrādes veiksmīgajai norisei.

Kāda ir emisiju (CO2, PM10, PM2,5 un NOx) novērtējuma metodika?

Lai novērtētu kaitīgo izmešu gāžu emisiju apjomu un ietekmi uz Rīgas valstpilsētas vidi, tiks izmantotas metodes, kuras ir izklāstītās Rīgas pilsētas gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības programmā 2021.-2025. gadam, Rīgas pilsētas enerģētikas un klimata rīcības plānā 2022.-2030. gadam un citiem ar emisiju apjomu novērtējumu saistītiem dokumentiem.

Kā tiks organizēta elektrotransporta uzlāde un elektrotransporta izmantošana?

Balstoties uz Rīgas valstspilsētas autonovietņu politikas un elektrouzlādes staciju attīstības koncepcijas risinājumiem (izstrādes stadijā), papildinot ar priekšizpētes darbības rezultātiem un secinājumiem, zemo emisiju zonas satiksmes pārkārtošanas plānā tiks iekļauti risinājumi elektrotransporta uzlādei zemo emisiju zonas teritorijā.

Kādi ir ZEZ ieviešanas izmērāmie mērķi un rezultāti un to prognozējamā praktiskā ietekme uz katru sabiedrības locekli – pilsētas iedzīvotāju? Ar ko mums jārēķinās kā indivīdiem un mājsaimniecībām?

Zemo emisiju zona Rīgas pilsētas perspektīvā ir uzskatīta par instrumentu, kas veicinās Rīgas ilgtspējīgās attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam Ilgtspējīgās attīstības mērķa Nr. 3, “Ērta, droša un iedzīvotājiem patīkama pilsētvide”, izpildi. Pakāpeniski mazinot kaitīgo emisiju apjomu ZEZ ieviešanas teritorijā, proti arī visas pilsētas teritorijā, katram iedzīvotājam tiks nodrošināta veselīgāka dzīvojamā vidē, kas labvēlīgajā scenārijā, sekmēs vidēja mūža ilguma pieaugumam, mazinās elpceļu slimību gadījumu skaitu Rīgā, un veicinās iedzīvotāju kopējo viedokli par Rīgas valstpilsētas dzīvojamās apbūvētās vides kvalitāti. Turklāt liela nozīme ZEZ projekta kopējā perspektīvā ir transporta nozares aspektam, līdz ar to tādi radītāji kā pasažieru skaita palielinājums sabiedriskajā transportā, alternatīvo, ilgtspējīgo transporta veidu izmantošanas īpatsvara pieaugums kopējā transporta veidu izmantošanas ainā Rīga, un arī privāto automašīnu lietošanas reižu un veikto kilometru samazinājums ZEZ teritorijā palīdzēs novērtēt praktiskus ieguvumus no ZEZ ieviešanas.

Vai jau sākotnēji darba uzdevumā paredzēts risināt to, lai, ZEZ ieviešot, apkaimes tieši ārpus ZEZ un īpaši mazākās ieliņas sabiedriskā transporta pieturvietu tuvumā nekļūtu par milzīgiem auto stāvlaukumiem?

ZEZ ieviešanas teritorija tās definēšanas laikā tiks skatīta un analizēta visas Rīgas valstspilsētas teritorijas kontekstā. Projekta tehniskās specifikācijas 4.3.4.3. punktā ir aprakstīta nepieciešamība veikt sagatavoto scenāriju sociāli ekonomiskās ietekmes novērtējumu uz ZEZ ieviešanai definētajai teritorijai pieguļošām teritorijām.

Kādas izmaiņas plānotas stāvvietu kārtībā?

Balstoties uz Rīgas valstspilsētas autonovietņu politikas un Elektrouzlādes staciju attīstības koncepcijas risinājumiem (izstrādes stadijā), papildinot ar priekšizpētes darbības rezultātiem un secinājumiem, Zemo emisiju zonas satiksmes pārkārtošanas plānā tiks iekļauti risinājumi stāvvietu struktūrā un sistēmā;

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.