2.vieta PS “RE-ARTA” (SIA “Baltex Group” un SIA “ARH Stadija”) Ainaviska apkaimes historisma parka iecere, kas iekļaujas apkārtējā teritorijā, respektējot kultūrvēsturisko mantojumu. Risinājums orientēts galvenokārt uz mierīgu, relaksējošu atpūtu ainaviskā parkā. Raksturo tradicionāliem paņēmieniem veidota arhitektūra un labiekārtojuma formas, uzsvars uz apstādījumu elementiem. 3.vieta  SIA “Outofbox” un SIA “Zala Landscape Architecture”  Dinamisks, progresīvs vēstījums ar […]

Lasīt vairāk

No piektdienas, 2016.gada 26. augusta līdz 30. septembrim bērnu un jauniešu centrā “Zolitūde” (Ruses ielā 13, Rīgā) būs apskatāma Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta organizētā zīmējumu un eseju konkursa Rīgas 5. – 9. klašu skolēniem „Mana apkaime. Mans apkaimes stāsts” labāko un interesantāko darbu izstāde. Lai veicinātu bērnu piederību savai apkaimei, iesaistītu pilsētas plānošanas procesos, […]

Lasīt vairāk

Līdz 2018.gadam tiks sakārtots gan Aldara parks, gan tam tuvumā esošie pievadceļi, to ceturtdien Aldara parka pārbūves metu konkursa laureātu paziņošanas pasākumā uzsvēra Rīgas domes priekšsēdētājs Nils Ušakovs. “Mēs esam solījuši katrā apkaimē savest kārtībā kādu no esošajiem parkiem vai arī izveidot tādu pilnīgi no jauna. Tagad strādāsim pie šīs vietas sakārtošanas un Aldara parkā […]

Lasīt vairāk

Līdz gada beigām ikviens rīdzinieks aicināts iesaistīties jaunā Rīgas teritorijas plānojuma 2018.-2030.gadam izstrādē, iesniedzot pašvaldībā priekšlikumus par savas apkaimes iespējamo attīstību. Kā trešdien Rīgas domes Pilsētas attīstības komitejas deputātus informēja Pilsētas attīstības departamenta pārstāvji, novembrī paredzēta sabiedrības iepazīstināšana ar izstrādātajiem tematiskajiem plānojumiem, tajā skaitā ar Rīgas pilsētas teritorijas jaunā funkcionālā zonējuma un apbūves augstuma sākotnējo […]

Lasīt vairāk

Ceturtdien, 25.augustā, plkst.12 Aldara parkā (Sliežu ielā 23) Rīgas domes priekšsēdētājs Nils Ušakovs, piedaloties žūrijas komisijas dalībniekiem un iesaistīto organizāciju pārstāvjiem, informēs par Aldara parka pārbūves metu konkursa rezultātiem un par tālāko projekta attīstību. Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments Aldara parka pārbūves metu konkursu izsludināja šā gada aprīlī, lai iegūtu veiksmīgāko pilsētbūvniecisko un labiekārtojuma risinājumu […]

Lasīt vairāk

Ceturtdien, 2016.gada 25.augustā, plkst.15.00 Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā (Amatu ielā 4, 5.stāvā) interesenti aicināti uz sanāksmi, kurā tiks pārrunāti kvartāla starp Maskavas, Bārddziņu, Mazo Krasta un Lāčplēša ielu lokālplānojuma publiskās apspriešanas laikā saņemtie institūciju atzinumi un privātpersonu priekšlikumi. Lokālplānojuma redakcijas publiskā apspriešana norisinājās no 07.03.2016. līdz 06.04.2016.; ar materiāliem varēja iepazīties Rīgas pilsētas būvvaldes […]

Lasīt vairāk

Informējam, ka Vides pārraudzības valsts birojs ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma rezultātā, ir pieņēmis lēmumu nepiemērot ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru SIA “ARHIS ARHITEKTI” ierosinātajai darbībai – daudzstāvu dzīvojamās ēkas ar biroja telpām būvniecībai Rīgā, Balasta dambī 1k-2 (zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 0100 061 2038 un 0100 061 0086).

Lasīt vairāk

2016.gada 25.augustā plkst.15.00 Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā, Amatu ielā 4, 5.stāvā notiks sanāksme, kurā tiks izskatīti kvartāla starp Maskavas ielu, Bārddziņu ielu, Mazo Krasta ielu un Lāčplēša ielu lokālplānojuma redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemtie institūciju atzinumi un privātpersonu priekšlikumi. Lokālplānojuma pasūtītājs – SIA „Namu apsaimniekošanas projekti”, lokāplānojuma izstrādātājs – SIA „METRUM”. Lokālplānojuma redakcijas publiskā […]

Lasīt vairāk

Torņakalns ir viena no tuvās Pārdaugavas mazāk pārveidotajām Rīgas centra teritorijām, kuru sagaida pārmaiņas tuvējā nākotnē. Šobrīd Latvijas Universitāte uzsākusi darbu pie akadēmiskā centra Torņakalnā un studentu pilsētiņas jeb kampusa izveidi. Bet tas ir tikai viens no šīs vietas projektiem – kā integrēt dažādus pilsētvides projektus šajā apkaimē un iegūt maksimālo sinerģiju vienotas socio-ekonomiskas Torņakalna […]

Lasīt vairāk

2016.gada 19.aprīlī Rīgas domē pieņemts lēmums Nr.3666 “Par zemesgabala Kojusalas ielā bez numura (kadastra Nr.01000482014) lokālplānojuma apstiprināšanu” un izdoti Rīgas domes 19.04.2016. saistošie noteikumi Nr.200 “Zemesgabala Kojusalas ielā bez numura (kadastra Nr.01000482014) izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi”. Ar apstiprināto lokālplānojumu var iepazīties Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta mājas lapā www.rdpad.lv un interneta portālā www.geolatvija.lv.   […]

Lasīt vairāk
Mainīt burtu lielumu
Kontrasts