Lokālplānojums publiskajai apspriešanai tiek nodots, pamatojoties uz Rīgas domes 17.06.2014. lēmumu Nr.1265 „Par sarkano līniju lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”. Lokālplānojums izstrādāts pamatojoties uz Rīgas domes 2014.gada 11.februāra lēmumu Nr.742 „Par sarkano līniju lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā, lokālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu”. Lokālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš noteikts četras […]

Lasīt vairāk

Ir noslēdzies Rīgas domes īstenotais Eiropas Sociālā fonda projekts „Rīgas domes kapacitātes paaugstināšana Eiropas Savienības struktūrfondu jautājumos”. Projekta ietvaros 11 semināru laikā 175 Rīgas domes darbinieki pilnveidoja zināšanas par Eiropas Savienības struktūrfondiem un citu ārējo finansējumu avotu līdzfinansētu projektu sagatavošanu un īstenošanu. Iegūtās teorētiskās zināšanas apmācību dalībnieki pielietoja praksē, sagatavojot projektu „Daugavas labā krasta hidrotehnisko […]

Lasīt vairāk

Apmācību grupu saraksts Rīta puses apmācību grupa – Lejupielādēt Pēcpusdienas apmācību grupa – Lejupielādēt   16.03.2011. Projekta dzīves un vadības cikls II Darba kārtība – Lejupielādēt Prezentācija – “Projekta dzīves un vadības cikls II” – Lejupielādēt   09.03.2011. Projekta dzīves un vadības cikls I Darba kārtība – Lejupielādēt Prezentācija – “Projekta dzīves un vadības cikls […]

Lasīt vairāk

Seminārs “Projektu rokasgrāmata” Darba kārtība – Lejupielādēt Projektu izstrādes un ieviešanas rokasgrāmata – Lejupielādēt   Seminārs “Projekta iepirkuma process, juridiskie jautājumi un normatīvie akti “ Darba kārtība – Lejupielādēt ES Struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu ietvaros piemērojamās nacionālā līmeņa iepirkumu procedūras un izmaiņas publisko iepirkumu likumā – Lejupielādēt Komercdarbības atbalsta nosacījumi – Lejupielādēt   Seminārs […]

Lasīt vairāk
Mainīt burtu lielumu
Kontrasts