Rīgas dome 07.07.2015. ir pieņēmusi lēmumu Nr.2766 „ Par zemesgabalu Maskavas ielā (kadastra Nr.01001250221, kadastra Nr.01001250267) lokālplānojuma kā Rīgas teritorijas plānojuma 2006.–2018.gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu, lokālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu”. Lokālplānojuma izstrāde tiek uzsākta, lai grozītu Rīgas teritorijas plānojumu 2006.–2018.gadam un nodrošinātu teritorijā tirdzniecības un pakalpojumu objektu apbūves realizācijas iespējas. Lokālplānojuma teritorija – […]

Lasīt vairāk

Lokālplānojums apstiprināts ar Rīgas domes 2015.gada 2.februāra lēmumu Nr.2235 (Lejupielādēt šeit) „Par zemesgabalu Ulbrokas ielā bez numura (kadastra Nr.01000922322, kadastra Nr.01000922438) lokālplānojuma apstiprināšanu” un īstenojams no 14.05.2015. Papildus materiāli un pielikumi (grafiskie plāni un shēmas)   Spēkā esošais lokālplānojums apskatāms šeit

Lasīt vairāk

RD lēmums Nr.1734 – „Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijai Sužos, lokālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu”; Lokālplānojuma izstrāde tiks uzsākta kā Rīgas teritorijas plānojuma grozījumu nepieciešamība kontekstā ar Sužu apkaimes plānoto attīstību un atbilstoši Rīgas ilgtspējīgās attīstības stratēģiskajām interesēm, lainodrošinātu racionālu un ilglaicīgu teritorijas izmantošanu. Lokālplānojuma ierosinātājs – AS „Sužu pussala”. Lokālplānojuma izstrādātājs – […]

Lasīt vairāk

Šodien, 16.decembrī, Rīgas dome ir apstiprinājusi ikgadējo pārskatu par Rīgas ilgtermiņa attīstības stratēģijas līdz 2025.gadam un Rīgas attīstības programmas 2010.–2013.gadam ieviešanu. Šis ir septītais šāda veida pārskats, kas palīdz Rīgas domei mērķtiecīgi pārraudzīt galvaspilsētā veicamās aktivitātes. Ar šo pārskatu noslēdzas minētais plānošanas periods, jo 2014.gada maijā tika apstiprināti jaunie plānošanas dokumenti – Rīgas ilgtspējīgas attīstības […]

Lasīt vairāk

Lokālplānojums publiskajai apspriešanai tiek nodots, pamatojoties uz Rīgas domes 17.06.2014. lēmumu Nr.1265 „Par sarkano līniju lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”. Lokālplānojums izstrādāts pamatojoties uz Rīgas domes 2014.gada 11.februāra lēmumu Nr.742 „Par sarkano līniju lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā, lokālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu”. Lokālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš noteikts četras […]

Lasīt vairāk
Mainīt burtu lielumu
Kontrasts