Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Starptautisko projektu nodaļa strādā pie vienotas projektu pārraudzības sistēmas ieviešanas visos Latvijas reģionos, veidojot kopēju informatīvo un statistikas bāzi, kas bagātinātu ne tikai vienotu projektu vadības pieredzi, bet arī vairotu Latvijas pašvaldību un to institūciju konkurētspēju, pretendējot uz Eiropas Savienības līdzfinansējumu. Eiropas fondu un programmu pieejamība devusi Latvijas pašvaldībām iespēju […]

Lasīt vairāk

Lai vienkāršotu piekļuvi informācijai par starptautisko institūciju un Rīgas domes attīstības un investīciju projektiem, piedāvājam mūsu mājas lapas apmeklētājiem tiešsaisti ar vairākiem interneta portāliem un to sadaļām. Portāla http://projekti.latreg.lv/ uzdevums ir iepazīstināt visus interesentus ar aktuālāko informāciju par Eiropas Savienības projektu konkursiem un starptautiskajiem projektiem, kuros piedalās Rīgas dome un tās struktūrvienības. Vispilnīgāko informāciju par šiem […]

Lasīt vairāk

  Rādās, ka šis pavasaris mūsu profesijai ir atnesis pastiprinātu un visumā pozitīvu publicitāti – gada labāko arhitektūras objektu skate un Rīgas pilsētas arhitekta biroja izveidošana bija mediju uzmanības lokā. Man un citiem kolēģiem bija daudz labu iespēju runāt par mūsu profesijas vietu un lomu sabiedrībā. Es tiešām ceru, ka tikko izveidotā Rīgas pilsētas arhitekta […]

Lasīt vairāk

  Daugavas krasta siluets, karaliene un Zaha Hadida dzīvajā Ir tāds starptautiskas un pašmāju pilsētbūvnieciskās domāšanas un darīšanas krustceļu brīdis – 2006. gada vēls pavasaris, kad uz jaunā Rīgas attīstības plāna un Rīgas vēsturiskā centra plāna bāzes top pilsētas telpiskās kompozīcijas mets. Mēs atceramies Lamzi un Vasiļjevu, Fogeli, Melbergu un Medinski, arī Pučiņu un Apsīti […]

Lasīt vairāk

Lai veicinātu Baltijas valstu starptautisko integrāciju un investoru interesi par sadarbības iespējām ar pašvaldību pilsētai svarīgu jautājumu risināšanā, š.g. 24. – 25. augustā Rīgā notiks starptautiska konference „Rīgas Forums 2006: Investīciju piesaiste Baltijas jūras reģiona metropolēs”. Konference noslēgs Rīgas domes divu gadu garumā realizēto projektu ar Eiropas Savienības līdzekļu piesaisti par vienotas Baltijas metropoļu investīciju […]

Lasīt vairāk

  Rīgas vieta ceļā starp Roterdamu un Londonu, Parīzi pieminot Slejas iespaidu mozaīku nosaka jūlija negaidītā piepildītība ar arhitektūras lietām. Šķiet, ka līdz ar Daugavas kreisā krasta projekta apspriešanu sāk veidoties pilsoniskas sabiedrības pamati arī mūsu galvaspilsētā – KKK (Kreisā Krasta Kustība) arhitekta P.Blūma vadībā apceļo ar velosipēdiem Ķīpsalu un raksta paziņojumus presei un vēstuli […]

Lasīt vairāk

Izstādes atklāšana 23. martā plkst. 17.00. Izstāde apskatāma no 23.03. – 23.04. Šogad aprit 35. gadi, kopš Latvijas Mākslinieku savienības Jelgavas organizācijas mākslinieku pirmās izstādes. Atzīmējot šo gadskārtu Jelgavas mākslinieki – gleznotāji un grafiķi uzrunā Rīgas skatītāju. Jelgavas gleznotāju vairums respektē reālistisko glezniecību, bet tas nebūt neierobežo viņu radošās izteiksmes daudzveidību un personiskās pasaules skatījumu. […]

Lasīt vairāk
Mainīt burtu lielumu
Kontrasts