ID Nr.Iepirkuma priekšmetsPublicētsPieteikties līdzStatussLēmums
RD PAD 2017/32Aptauja par Rīgas iedzīvotāju pārvietošanos Rīgā un Pierīgā, auto skaitīšana un transporta simulācijas modeļa aktualizēšanaPārtraukts Lejupielādēt
RD PAD 2017/31Konceptuāla risinājuma izstrāde stāvparku izveidei Rīgas pilsētas pašvaldībā, integrējot ilgtspējīgas lietusūdens novadīšanas sistēmas un aprobējot tās izvēlētā pilotteritorijāPabeigts Lejupielādēt
RD PAD 2017/30Piekrastes biotopu atjaunošanas darbu veikšana dabas parkā “Piejūra”Pabeigts Lejupielādēt
RD PAD 2017/29Piekrastes biotopu atjaunošanas darbu veikšana dabas parkā “Piejūra” Pārtraukts Lejupielādēt
RD PAD 2017/28Ekspertīze būvprojektam “Rīgas Centrāltirgus teritorijas attīstības 1.kārta” un būvprojektam “Skanstes teritorijas revitalizācijas 1.kārta”” Pabeigts Lejupielādēt
RD PAD 2017/27Globālās pozicionēšanas satelītu sistēmas (GNSS) bāzes stacijas uztvērēja ar programmatūru iegādePabeigts Lejupielādēt
RD PAD 2017/26Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Mūkusalas ielas krasta promenādes pārbūveiPabeigts Lejupielādēt
RD PAD 2017/25Pētījuma “Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojumā noteikto nekustamā īpašuma aprobežojumu ietekmes izvērtēšana” izstrādePabeigts Lejupielādēt
RD PAD 2017/24Mūkusalas teritorijas attīstības koncepcijas (publiskās telpas dizaina) izstrādePabeigts Lejupielādēt
RD PAD 2017/23Telpu un teritorijas uzkopšana Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta un Rīgas pilsētas būvvaldes vajadzībāmPabeigts Lejupielādēt
RD PAD 2017/22Stenda vietas nodrošināšanu starptautiskajā nekustamo īpašumu izstādē “MIPIM 2018Pabeigts
Lejupielādēt
RD PAD 2017/21Izdevumu “Rīgas pilsētas ekonomikas profils 2018” un “Rīga skaitļos 2018” izstrāde”Pabeigts Lejupielādēt
RD PAD 2017/20Pētījuma “Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojumā noteikto nekustamā īpašuma aprobežojumu ietekmes izvērtēšana” izstrādePārtraukts Lejupielādēt
RD PAD 2017/19Rīgas pilsētas specifikai atbilstoša lietus notekūdeņu pārvaldības un plānošanas instrumenta izstrāde un tā pielāgošana izmantošanai Rīgas pilsētas pašvaldībāPabeigts Lejupielādēt
RD PAD 2017/18Rīgas pilsētas specifikai atbilstoša lietus notekūdeņu pārvaldības un plānošanas instrumenta izstrāde un tā pielāgošana izmantošanai Rīgas pilsētas pašvaldībāPārtraukts Lejupielādēt
RD PAD 2017/17Sabiedriskā transporta veidu mijiedarbības novērtējuma izstrāde Multimodālā sabiedriskā transporta mezglam Torņakalna apkaimēPabeigts Lejupielādēt
RD PAD 2017/16Būvprojekta „Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūvei un rekonstrukcijai dabas parkā „Piejūra” (Natura 2000 vieta)” izstrāde un autoruzraudzībaPabeigts Lejupielādēt
RD PAD 2017/15Izdevumu “Rīgas pilsētas ekonomikas profils 2018” un “Rīga skaitļos 2018” izstrāde”Pārtraukts Lejupielādēt
RD PAD 2017/14Vizuālās identitātes priekšmetu iegāde sabiedrības iesaistes pasākumu īstenošanai un starpinstitucionālās, starpresoru un starptautiskās sadarbības veicināšanaiPabeigts Lejupielādēt
RD PAD 2017/13Būvprojekta „Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūvei un rekonstrukcijai dabas parkā „Piejūra” (Natura 2000 vieta)” izstrāde un autoruzraudzībaPārtraukts Lejupielādēt
RD PAD 2017/12Eksportostas un tai piegulošās teritorijas lokālplānojuma izstrādePabeigts
Lejupielādēt
RD PAD 2017/11Ekspozīcijas „Āfrikas savanna” Rīgas Nacionālajā zooloģiskajā dārzā (Meža prospektā 1 un Ezermalas ielā 44, Rīgā) būvniecības būvuzraudzības veikšanaPabeigts Lejupielādēt
RD PAD 2017/10Būvprojekta „Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūvei un rekonstrukcijai dabas parkā „Piejūra” (Natura 2000 vieta)” izstrāde un autoruzraudzībaPārtraukts Lejupielādēt
RD PAD 2017/9Mūkusalas teritorijas iedzīvotāju, uzņēmēju un citu teritorijas attīstībā ieinteresēto pušu aptaujaPārtraukts Lejupielādēt
RD PAD 2017/8Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Multimodālā sabiedriskā transporta mezgla Torņakalna apkaimēPārtraukts
Lejupielādēt
RD PAD 2017/7Priekšizpētes un būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība pretplūdu pasākumu īstenošanai Rīgā, Bolderājā pie Buļļupes ietekas DaugavāPabeigts
Līgums
Autoruzraudzības līgums
RD PAD 2017/6Ekspozīcijas “Āfrikas savanna” Rīgas Nacionālajā zooloģiskajā dārzā (Meža prospektā 1 un Ezermalas ielā 44, Rīgā) būvniecībaPabeigts
Lejupielādēt
RD PAD 2017/5Poligrāfijas pakalpojumu nodrošināšana Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta vajadzībāmPabeigts Lejupielādēt
RD PAD 2017/4Aptauja par Rīgas iedzīvotāju apmierinātību ar pašvaldības darbību un pilsētā notiekošajiem procesiemPārtraukts Lejupielādēt
RD PAD 2017/3Metodikas izstrāde degradēto objektu un teritoriju identificēšanai un Mūkusalas teritorijas esošās situācijas izpēte, kā arī Mūkusalas teritorijas iedzīvotāju, uzņēmēju un citu teritorijas attīstībā ieinteresēto aptaujaPārtraukts Lejupielādēt
RD PAD 2017/2Komandējumu pakalpojumu nodrošināšana Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta vajadzībāmPārtraukts  Lejupielādēt
RD PAD 2017/1Juridiskie pakalpojumi, tajā skaitā saistībā ar ārvalstu finanšu instrumentu līdzfinansēto projektu īstenošanuPabeigts Lejupielādēt
« ATPAKAĻ
Mainīt burtu lielumu
Kontrasts