padRīgas pilsētas pašvaldības (reģ.Nr.90011524360) iestāde
Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments

aicina pieteikties Administratīvās pārvaldes
Informācijas un sistēmu attīstības nodaļas vakancei uz noteiktu laiku vadītājs (-a)

Galvenie darba pienākumi:

 • plānot, organizēt un vadīt nodaļas darbu, kā arī pieņemt lēmumus par nodaļas reglamentā deleģēto funkciju un no tām izrietošo uzdevumu īstenošanu;
 • vadīt un kontrolēt nepieciešamo informācijas un komunikācijas tehnoloģiju materiālu iegādes procesu;
 • pildīt departamenta kā informācijas resursa pārziņa funkcijas Rīgas domes vienotās informācijas sistēmām;
 • koordinēt nepieciešamos darbus saistībā ar departamenta līdzdalību Rīgas e-pārvaldes jautājumu risināšanā;
 • stratēģiski plānot un vadīt elektronisko risinājumu ieviešanu;
 • nodrošināt vienotas informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu kopējās Rīgas domes informācijas sistēmas ietvaros;
 • organizēt finanšu līdzekļu pieprasījumu un tā pamatojuma sagatavošanu nodaļas kompetencē esošo jautājumu risināšanai;
 • organizēt un kontrolēt pašvaldības iepirkumu (iepirkumu, konkursu un cenu aptauju) uzdevumu un tehnisko specifikāciju izstrādi departamenta informācijas un komunikāciju tehnoloģiju un dokumentu pārvaldības procesu nodrošināšanai.

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • augstākā izglītība (augstākā izglītība informāciju tehnoloģiju zinātnēs, datorzinātnēs, matemātikā vai līdzvērtīgā jomā);
 • amata kompetencei atbilstoša 2 gadu darba pieredze;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
 • teicamas praktiskā pielietojuma prasmes darbam ar MS Office un biroja tehniku;
 • izpratne un padziļinātas zināšanas par informācijas tehnoloģiju jomu;
 • prezentācijas un informācijas izklāsta prasme;
 • personāla vadības prasme;
 • prasme noformēt lietišķās sarakstes dokumentāciju;
 • labas komunikācijas un organizatoriskās prasmes;
 • spēja strādāt ar lielu informācijas apjomu;
 • argumentācijas spējas;
 • patstāvība lēmumu pieņemšanā;
 • efektīvas plānošanas prasme;
 • prasme deleģēt uzdevumus;
 • precizitāte un analītiskā domāšana;
 • augsta saskarsmes kultūra.

Piedāvājam:

 • dinamisku un atbildīgu darbu;
 • atsaucīgus kolēģus;
 • atalgojumu līdz 1467,- EUR (pirms nodokļu nomaksas) un sociālās garantijas.

Izvirzītajām prasībām atbilstošos pretendentus (-es) lūdzam pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikuma vēstuli, dzīves un iepriekšējās darba pieredzes aprakstu (CV) latviešu valodā, izglītību apliecinoša dokumenta kopiju) ar norādi „Informācijas un sistēmu attīstības nodaļas vakancei” līdz 2019.gada 20.oktobrim ieskaitot sūtīt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Administratīvās pārvaldes Personāla nodaļai, Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050 vai uz e-pastu: personals@riga.lv.

Tālrunis uzziņām: 67105476, 67012946; e-pasts: personals@riga.lv

Pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka tiks izskatīti to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus norādītos dokumentus. Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula, turpmāk – VDAR) 13. pantu, Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments informē, ka:

1) jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas pilsētas pašvaldības iestāde – Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments. Adrese: Amatu iela 4, Rīga, LV-1050; tālrunis: 67012947; elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv;

2) personas datu aizsardzības speciālists: Rīgas domes Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju un drošības centrs. Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010; elektroniskā pasta adrese: dac@riga.lv;

3) jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi.

Pēc konkursa rezultātu paziņošanas jūsu personas dati tiks dzēsti, kā arī papildu VDAR 13. pantā minēto informāciju jūs varat iegūt, sūtot elektroniskā pasta vēstuli uz e-pasta adresi personals@riga.lv

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts