pad

Rīgas pilsētas pašvaldības (reģ. Nr. 90011524360) iestāde
Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments aicina pieteikties Projektu vadības pārvaldes Projektu nodaļas
Projektu izstrādes grupas vakancei uz nenoteiktu laiku
vadītājs (-a)

Galvenie darba pienākumi:

 • plānot, organizēt un vadīt Projektu izstrādes grupas darbu;
 • sekmēt dažāda finansējuma piesaisti un nodrošināt projektu pieteikumu izstrādi finansējuma piesaistei saskaņā ar Pašvaldības attīstības plānošanas dokumentos identificētajām prioritātēm;
 • koordinēt Departamenta pārziņā esošo Pašvaldības attīstības projektu izstrādes procesu;
 • nodrošināt sadarbību ar citām, t.sk. ES mēroga institūcijām dažādu kopīgu projektu ietvaros.

Prasības pretendentiem (-ēm):

 • augstākā izglītība (vēlams ekonomikā vai vadībzinībās);
 • amata kompetencei atbilstoša profesionālā 2 gadu darba pieredze (pieredze projektu izstrādē un vadībā, kā arī reģionālās sadarbības jautājumos tiks uzskatīta par priekšrocību);
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
 • angļu valodas zināšanas atbilstoši darba raksturam.

Piedāvājam:

 • dinamisku, radošu un atbildīgu darbu mūsdienīgā darba vidē;
 • iespēju papildināt zināšanas un prasmes;
 • atsaucīgus kolēģus;
 • veselības apdrošināšanas polisi;
 • atalgojumu no 1440,- līdz 1647,- EUR (pirms nodokļu nomaksas) un sociālās garantijas.

Izvirzītajām prasībām atbilstošos pretendentus (-es) lūdzam pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikuma vēstuli, dzīves un iepriekšējās darba pieredzes aprakstu (CV) latviešu valodā, izglītību apliecinoša dokumenta kopiju) ar norādi „Projektu izstrādes grupas vadītājs (-a)” līdz 2020. gada 29. novembrim ieskaitot sūtīt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Administratīvās pārvaldes Personāla nodaļai, Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050 vai uz e-pastu: personals@riga.lv.

Tālrunis uzziņām: 67105449, 67012946; e-pasts: personals@riga.lv

Pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka tiks izskatīti to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus norādītos dokumentus. Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula, turpmāk – VDAR) 13. pantu, Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments informē, ka:

1) jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas pilsētas pašvaldības iestāde – Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments. Adrese: Amatu iela 4, Rīga, LV-1050; tālrunis: 67012947; elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv;

2) personas datu aizsardzības speciālists: Rīgas domes Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju un drošības centrs. Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010; elektroniskā pasta adrese: dac@riga.lv;

3) jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi. Saņemtie pieteikuma dokumenti pilnībā vai daļēji tiks glabāti ne ilgāk kā sešus mēnešus, lai nodrošinātu Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta tiesiskās intereses. Gadījumā, ja Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments saņem sūdzības par konkrēto personāla atlases procesu, tad visa personāla atlases procesā apstrādātā informācija tiks saglabāta tik ilgi, cik nepieciešams konkrētajam procesam;

4) ja ar Jums tiks noslēgts darba līgums, tad CV un tam pievienotie dokumenti, pēc nepieciešamības, var tikt pievienoti Jūsu darbinieka lietai un glabāti personas lietas glabāšanai noteikto laiku;

5) Jums ir tiesības pieprasīt pārzinim piekļūt Jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu minētajam lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu vai iebilst pret apstrādi, kā arī iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts