Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 12.08.2019. lēmumu Nr. 33, 1.2.5. §, publiskai apspriešanai tiek nodota Rīgā, Vienības gatves sarkanajās līnijās (107. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 107 9010) 40 vītolu ø 18/15/17 (celma caurmērs 70 cm), 20, 22, 22/28, 25/25, 26, 26/20/20/22/10, 27/30/18/25/28, 27/27, 28/32/32, 31, 32, 32/20/23, 33, 33, 38/36/42, 40, 42, 43, 43/42/30/20, 43/25/60, 44, 44/35, 46, 46/46, 47, 47, 47/38/31/45, 48, 49, 49/52/37/34 (stumbri ø 37/34 cm nokaltuši), 50, 54, 54, 58, 65, 65, 90, 110, 116 cm, 12 kļavu ø 16 (celma caurmērs 22 cm), 17 (celma caurmērs 22 cm), 18/23, 20/22, 20/17/12/15/19, 22, 24/21/16/13, 25, 27/25, 28, 30, 38 cm, 2 pīlādžu ø 19/22, 24 cm, 23 bērzu ø 16/25, 20, 20, 22, 22, 25, 31, 33, 35, 43/43, 44, 45, 47, 47, 47, 49, 49, 50, 52, 53, 55, 59, 63 cm, 1 blīgznas ø 27 cm, 37 ozolu ø 30, 38, 41, 42, 42, 44, 44, 46, 46, 47, 48, 49, 50, 50, 50, 50, 52, 53, 53, 54, 55, 57, 59, 60, 60, 60, 60, 64, 64, 65, 67, 68, 68, 69, 72, 74, 77 cm, 13 liepu ø 20, 24, 26, 35/38/49, 47, 49, 50, 53, 57, 65, 67, 70, 73 cm, 3 ievu ø 14/14/14 (celma caurmērs 20 cm), 23, 39 cm, 3 zirgkastaņu ø 18 (celma caurmērs 24 cm), 47/53/40, 51/51/61 cm, 9 papeļu ø 37/56, 70, 74, 77, 87, 91, 105, 114, 121 cm, 1 oša ø 20 cm, Rīgā, Vienības gatvē 196 (107. grupa, 539. grunts) 3 priežu ø 20/20, 21, 21 cm, 1 ozola ø 100 cm, 3 vītolu ø 30, 47, 55 cm, 1 kļavas ø 26 cm, Rīgā, Vienības gatvē 196 (107. grupa, 386. grunts) 1 egles ø 30 cm, 1 bērza ø 35 cm, 1 kļavas ø 38 cm, Rīgā, Vienības gatvē 194A (107. grupa, 2322. grunts; kadastra apzīmējums 100 107 0601) 38 bērzu ø 17 (celma caurmērs 21 cm), 17 (celma caurmērs 23 cm), 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20/20, 21, 21, 22, 23, 24, 24, 25, 25, 25, 26, 30, 30, 30, 30, 30/30, 31, 32, 33, 35, 37, 40, 40, 41, 66 cm, 20 vītolu ø 18/34/27, 20, 20, 20/16/16/15, 21/20/15, 22, 22, 24, 29/29/23/28, 30, 35, 38, 38/21, 40, 40, 40, 40, 43/46, 46/28, 72/75/30 cm, 2 blīgznu ø 15/15/15/15/15/15/15 (celma caurmērs 30 cm), 38 cm, 3 ozolu ø 20, 69, 76 cm, Rīgā, Jāņa Čakstes gatves sarkanajās līnijās (107. grupa, 351. grunts; kadastra apzīmējums 0100 107 0318) 3 bērzu ø 20, 20, 20 cm, Rīgā, Mežkalna ielā 5A (107. grupa, 525. grunts) 1 ozola ø 89 cm, 1 vītola ø 56/48/28/49/42 cm, Rīgā, Mežkalna ielas sarkanajās līnijās (107. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 107 0222) 3 vītolu ø 86, 102, 132 cm, Rīgā, Jāņa Čakstes gatves sarkanajās līnijās (107. grupa, 2228. grunts) 13 bērzu ø 20, 21, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 30, 30, 30, 30, 33 cm, 8 vītolu ø 16/18/13 (celma caurmērs 30 cm), 20/12/17/25/18/18, 21, 22/27, 26/25/20, 27, 35, 39 cm, 12 blīgznu ø 20, 21, 22, 23/24/24/21, 24, 25/20, 25/31/29/21/16, 26, 28/21/20/20/16/25/22/22, 31, 32/32, 47 cm, Rīgā, Mežkalna ielā bez numura (107. grupa, 527. grunts) 2 blīgznu ø 18/27, 20 cm, Rīgā, Ozolciema ielā bez numura (107. grupa, 2296. grunts) 1 vītolu ø 25/30/28/60 cm, 4 blīgznu ø 20, 27/29/36/26/23/23, 30/25/20, 41/31/33/26/34 cm, 1 priedes ø 20 cm, 4 bērzu ø 18/20, 20/20, 22, 25 cm, 1 ozola ø 17 cm (celma caurmērs 22 cm), 1 kļavas ø 21 cm, Rīgā, Liesmas ielā bez numura (107. grupa, 497. grunts; kadastra apzīmējums 0100 107 0491) 3 ošu ø 32, 55, 57 cm, 3 bērzu ø 23, 36, 80 cm, 3 ievu ø 23, 23, 33 cm, Rīgā, Liesmas ielas sarkanajās līnijās (107. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 107 0222) 2 ozolu ø 40, 53 cm, 3 kļavu ø 40, 51, 80 cm, 1 oša ø 30/28 cm, 4 vītolu ø 23, 26, 39, 109 cm, Rīgā, Liesmas ielā bez numura (107. grupa, 2349. grunts) 3 apšu ø 20, 29, 29 cm, 11 bērzu ø 17 (celma caurmērs 21 cm), 20/16, 20/20/20, 24, 25/23, 27/30/31/25, 29, 30/30, 34, 36, 37 cm, 11 blīgznu ø 17 (celma caurmērs 20 cm), 20, 22/23/14/14, 23, 23, 23, 26, 29, 29/24, 29/25, 43/23 cm, 2 vītolu ø 16/20, 22 cm, 2 priežu ø 20, 21 cm, Rīgā, Jāņa Čakstes gatves sarkanajās līnijās (107. grupa, 302. grunts; kadastra apzīmējums 0100 107 0340) 1 blīgznas ø 29/19/16/13 cm, Rīgā, Ozolciema ielas sarkanajās līnijās (107. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 107 9008) 6 bērzu ø 28/29, 30, 34, 37, 37, 44 cm, 2 ozolu ø 32, 42 cm ciršana.

Objekts – “Jāņa Čakstes gatves izbūve no Vienības gatves līdz Valdeķu ielai”.
Adrese – Rīgā, Jāņa Čakstes gatvē, Vienības gatvē, Mežkalna ielā, Liesmas ielā, Ozolciema ielā.
Koku ciršanas ierosinātājs – Rīgas domes Satiksmes departaments; zemes īpašnieks – Rīgas pilsētas pašvaldība, fiziskas un juridiskas personas.

Saistībā ar Jāņa Čakstes gatves izbūvi no Vienības gatves līdz Valdeķu ielai paredzēts cirst Rīgā, Vienības gatves sarkanajās līnijās (107. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 107 9010) 40 vītolus ø 18/15/17 (celma caurmērs 70 cm), 20, 22, 22/28, 25/25, 26, 26/20/20/22/10, 27/30/18/25/28, 27/27, 28/32/32, 31, 32, 32/20/23, 33, 33, 38/36/42, 40, 42, 43, 43/42/30/20, 43/25/60, 44, 44/35, 46, 46/46, 47, 47, 47/38/31/45, 48, 49, 49/52/37/34 (stumbri ø 37/34 cm nokaltuši), 50, 54, 54, 58, 65, 65, 90, 110, 116 cm, 12 kļavas ø 16 (celma caurmērs 22 cm), 17 (celma caurmērs 22 cm), 18/23, 20/22, 20/17/12/15/19, 22, 24/21/16/13, 25, 27/25, 28, 30, 38 cm, 2 pīlādžus ø 19/22, 24 cm, 23 bērzus ø 16/25, 20, 20, 22, 22, 25, 31, 33, 35, 43/43, 44, 45, 47, 47, 47, 49, 49, 50, 52, 53, 55, 59, 63 cm, 1 blīgznu ø 27 cm, 37 ozolus ø 30, 38, 41, 42, 42, 44, 44, 46, 46, 47, 48, 49, 50, 50, 50, 50, 52, 53, 53, 54, 55, 57, 59, 60, 60, 60, 60, 64, 64, 65, 67, 68, 68, 69, 72, 74, 77 cm, 13 liepas ø 20, 24, 26, 35/38/49, 47, 49, 50, 53, 57, 65, 67, 70, 73 cm, 3 ievu ø 14/14/14 (celma caurmērs 20 cm), 23, 39 cm, 3 zirgkastaņas ø 18 (celma caurmērs 24 cm), 47/53/40, 51/51/61 cm, 9 papeles ø 37/56, 70, 74, 77, 87, 91, 105, 114, 121 cm, 1 osi ø 20 cm, Rīgā, Vienības gatvē 196 (107. grupa, 539. grunts) 3 priedes ø 20/20, 21, 21 cm, 1 ozolu ø 100 cm, 3 vītolus ø 30, 47, 55 cm, 1 kļavu ø 26 cm, Rīgā, Vienības gatvē 196 (107. grupa, 386. grunts) 1 egli ø 30 cm, 1 bērzu ø 35 cm, 1 kļavu ø 38 cm, Rīgā, Vienības gatvē 194A (107. grupa, 2322. grunts; kadastra apzīmējums 100 107 0601) 38 bērzus ø 17 (celma caurmērs 21 cm), 17 (celma caurmērs 23 cm), 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20/20, 21, 21, 22, 23, 24, 24, 25, 25, 25, 26, 30, 30, 30, 30, 30/30, 31, 32, 33, 35, 37, 40, 40, 41, 66 cm, 20 vītolus ø 18/34/27, 20, 20, 20/16/16/15, 21/20/15, 22, 22, 24, 29/29/23/28, 30, 35, 38, 38/21, 40, 40, 40, 40, 43/46, 46/28, 72/75/30 cm, 2 blīgznas ø 15/15/15/15/15/15/15 (celma caurmērs 30 cm), 38 cm, 3 ozolus ø 20, 69, 76 cm, Rīgā, Jāņa Čakstes gatves sarkanajās līnijās (107. grupa, 351. grunts; kadastra apzīmējums 0100 107 0318) 3 bērzus ø 20, 20, 20 cm, Rīgā, Mežkalna ielā 5A (107. grupa, 525. grunts) 1 ozolu ø 89 cm, 1 vītolu ø 56/48/28/49/42 cm, Rīgā, Mežkalna ielas sarkanajās līnijās (107. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 107 0222) 3 vītolus ø 86, 102, 132 cm, Rīgā, Jāņa Čakstes gatves sarkanajās līnijās (107. grupa, 2228. grunts) 13 bērzus ø 20, 21, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 30, 30, 30, 30, 33 cm, 8 vītolus ø 16/18/13 (celma caurmērs 30 cm), 20/12/17/25/18/18, 21, 22/27, 26/25/20, 27, 35, 39 cm, 12 blīgznas ø 20, 21, 22, 23/24/24/21, 24, 25/20, 25/31/29/21/16, 26, 28/21/20/20/16/25/22/22, 31, 32/32, 47 cm, Rīgā, Mežkalna ielā bez numura (107. grupa, 527. grunts) 2 blīgznas ø 18/27, 20 cm, Rīgā, Ozolciema ielā bez numura (107. grupa, 2296. grunts) 1 vītolu ø 25/30/28/60 cm, 4 blīgznas ø 20, 27/29/36/26/23/23, 30/25/20, 41/31/33/26/34 cm, 1 priedi ø 20 cm, 4 bērzus ø 18/20, 20/20, 22, 25 cm, 1 ozola ø 17 cm (celma caurmērs 22 cm), 1 kļavu ø 21 cm, Rīgā, Liesmas ielā bez numura (107. grupa, 497. grunts; kadastra apzīmējums 0100 107 0491) 3 ošus ø 32, 55, 57 cm, 3 bērzus ø 23, 36, 80 cm, 3 ievas ø 23, 23, 33 cm, Rīgā, Liesmas ielas sarkanajās līnijās (107. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 107 0222) 2 ozolus ø 40, 53 cm, 3 kļavas ø 40, 51, 80 cm, 1 osi ø 30/28 cm, 4 vītolus ø 23, 26, 39, 109 cm, Rīgā, Liesmas ielā bez numura (107. grupa, 2349. grunts) 3 apses ø 20, 29, 29 cm, 11 bērzus ø 17 (celma caurmērs 21 cm), 20/16, 20/20/20, 24, 25/23, 27/30/31/25, 29, 30/30, 34, 36, 37 cm, 11 blīgznas ø 17 (celma caurmērs 20 cm), 20, 22/23/14/14, 23, 23, 23, 26, 29, 29/24, 29/25, 43/23 cm, 2 vītolu ø 16/20, 22 cm, 2 priedes ø 20, 21 cm, Rīgā, Jāņa Čakstes gatves sarkanajās līnijās (107. grupa, 302. grunts; kadastra apzīmējums 0100 107 0340) 1 blīgznu ø 29/19/16/13 cm, Rīgā, Ozolciema ielas sarkanajās līnijās (107. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 107 9008) 6 bērzus ø 28/29, 30, 34, 37, 37, 44 cm, 2 ozolus ø 32, 42 cm.
Koku ciršana paredzēta pilsētai nozīmīga maģistrālās satiksmes infrastruktūras objekta – Jāņa Čakstes gatves – būvniecības ietvaros. Plānotā Jāņa Čakstes gatve ir projektēta kā turpinājums esošajai Dienvidu tilta trasei no Ziepniekkalna ielas virzienā uz Valdeķu ielu un Vienības gatvi. Atsevišķā projektā paredzēta J. Čakstes gatves izbūve no Ziepniekkalna ielas līdz Valdeķu ielai. Koku ciršana plānota pārsvarā esošajās neapbūvētajās teritorijās. Vienības gatves sadalošajā joslā daļēji paredzēts cirst esošās koku rindas satiksmes pārvada izbūves dēļ. Koku rindas Vienības gatves kreisajā pusē pārsvarā tiek saglabātas un papildinātas ar jauniem stādījumiem. Projekta risinājums paredz ne tikai 330 koku ciršanu, bet arī 192 jaunu koku stādījumus un dažāda veida zemsedzes un zemciešu stādījumus, Ozolciema ielā, Vienības gatvē un Mežkalna ielas apkaimē. Projekta rezultātā tiks izbūvēta ne tikai maģistrālā transporta infrastruktūra, bet arī lahbiekārtota publiskā ārtelpa, pārbūvējot vietējā apkaimes ielas un stāvvietas, kā arī izbūvējot jaunas ietves, veloceļus un atpūtas laukumus ar soliņiem. Ielas labiekārtojuma risinājumi ir saskaņoti ar izbūves stadijā esošā tirdzniecības centra būvprojektu.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 20.08.2019. līdz 09.09.2019. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 09.09.2019. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

Pirmdienās: 9.00 – 19.00
Otrdienās: 9.00 – 16.00
Trešdienās: 9.00 – 16.00
Ceturtdienās: 9.00 – 19.00
Piektdienās: 8.00 – 14.00,

vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā http://pasvaldiba.riga.lv/ sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: buvvalde@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 320.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas pilnvarotās personas SIA “BRD Projekts” Rīgā, Valguma ielā 4A-3, kontaktpersona: Jānis Bidzāns, tālr. 67162045.

Planšete
Aptaujas lapa

0 Patīk
442 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.