Pieturvietu dizaina risinājumu vadlīnijas

Rīgas pilsētas arhitekta birojs pieturvietu nojumju iepirkuma darba grupas ietvaros strādā pie “Rīgas publiskās ārtelpas vadlīniju” detalizācijas attiecībā uz prasībām pieturvietām un to komplektācijas dažādajiem elementiem. Darba mērķis ir iegūt Rīgai unikālu, kvalitatīvu, funkcionālu un ekonomiski pamatotu vienotu dizainu visām pilsētas pieturvietām dažādos uzstādīšanas apstākļos.

 

RĪGAS PIETURVIETU DIZAINA STĀSTS

Visiem pieturvietas labiekārtojuma elementiem paredzams vienots dizains, kas atspoguļo Rīgas pilsētas identitāti. Elementu dizainam jābūt lakoniskam, mūsdienīgam un iederīgam Rīgas pilsētvidē, papildinot to pozitīvā veidā, popularizējot sabiedriskā transporta lietošanu un padarot to ērtāku un patīkamāku pilsētas iedzīvotājiem un viesiem. Izstrādājot pieturvietu dizaina kodu, centrā jāliek lietotājs un tā ērtības, tajā pašā laikā ar dizainu stāstot īpašo Rīgas pilsētas stāstu vai atspoguļojot pilsētas dažādās sejas. Īpašās vai zīmīgās vietās pieturvietas dizainā vai risinājumā var iekļaut atsauces uz īpašo vietu, tā palīdzot identificēt pilsētvidē nozīmīgus objektus un viest par tiem interesi. Tajā pašā laikā pieturvietu dizainam nevajadzētu konkurēt ar vai novērst uzmanību no vēsturiskā mantojuma un tiešā tuvumā esošiem arhitektūras pieminekļiem.

PIETURVIETU KOMPLEKTĀCIJAS ELEMENTI:

STANDARTA ELEMENTI

 • PIETURVIETAS STABS AR CEĻA ZĪMI UN SATIKSMES INFORMĀCIJAS SARAKSTIEM – staba dizainam jābūt vienotam ar citu pieturvietas labiekārtojuma elementu dizainu.
  • Ceļa zīmēm jāatbilst standartiem Latvijas standartiem. Zīme stiprināta vismaz 2.5 m augstumā no zemes.
  • Izstrādājot kustību sarakstu noformējumu un izvietojumu, jāņem vērā to variējošais skaits pieturvietās ar dažādu maršrutu noslodzi.
  • Kustību sarakstiem jābūt viegli pieejamiem un salasāmiem, arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem, t.sk. ratiņkrēslos.  
  • Vienotā dizaina stabs ar ceļa zīmi un kustību sarakstiem var tikt integrēts nojumes konstrukcijā, kā prioritāti izvirzot informācijas skaidru saskatāmību un ērtu nolasāmību, paredzot, ka citi labiekārtojuma elementi to neapgrūtina. Jāņem vērā, ka pēc LR normatīviem, sabiedriskā transporta līdzeklis apstājas pie pieturvietas ceļa zīmes, tātad to jānovieto pieturvietas sākumā, tomēr nojumi ne vienmēr ir iespējams izvietot pieturas sākumā, tāpēc nojumes un staba integrācija nevar būt vienīgais risinājums.

 • NOJUME – Nojumes jumtam jānodrošina ēna, aizturot vismaz 50% infrasarkanos starus. Jumta konstrukcijai jānodrošina lietus ūdens notece un sniega slodzes noturība atbilstoši LR normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Pieturvietas nojumes un tās labiekārtojuma funkcionalitātei jānodrošina LR normatīvajos aktos noteiktās vides pieejamības prasības: nojumē nodrošināt vismaz 1.2m platu brīvu telpu cilvēkiem ratiņkrēslos vai ar bērnu ratiem. Nojumes konstrukcijai ir jāiztur LR būvnormatīvos noteiktie slodzes robežlielumi, tajā skaitā vēja slodze līdz 40 m/s. Sienām jābūt atrautām no zemes ne vairāk kā 0.2m, lai neveicinātu atkritumu uzkrāšanos. Starp aizmugures un sānu sienām, kā arī starp jumtu neveidot atstarpes, lai nodrošinātu pēc iespējas lielāku aizvēju un nokrišņu neiekļūšanu nojumē. Elektrības padeve no elektrības kabeļa, ar iespēju izmantot saules paneļus.
  • Tips 1 ar aizmugures, sānu sienām un jumtu – Jumta priekšējās malas augstums 2.30–2.60m. Kopējais platums 1.6m. Standarta garums 4.0m, bet pagarināms ar modulāriem segmentiem. Reklāmas stendu iespējams integrēt labās puses (skatoties uz ceļu) sienā un papildus aizmugurējā sienā pagarināta moduļa gadījumā. Kreisās puses sienai jānodrošina caurredzamība.
  • Tips 2 ar aizmugures sienu un jumtu – var būt ar nelielām 0.5-0.8 m platām sānu sieniņām, kas nodrošinātu nelielu aizvēju. Jumta priekšējās malas augstums 2.30–2.60m. Jumtam jānodrošina aizsardzību pret laika apstākļiem, tā platums 1.0-1.3 m. Standarta nojumes garums 4.0 m, bet pagarināms ar modulāriem segmentiem. Reklāmas stendu iespējams integrēt aizmugurējā nojumes sienā.
  • Tips 3 tikai ar jumtu – nojumes tips īpaši šaurām vietām, kas uz ietves aizņemtu pēc iespējas mazāk vietas, vēlams tikai jums uz diviem balstiem. Jumta augstums 2.30–2.60m. Jumtam jānodrošina aizsardzību pret laika apstākļiem, tā platums 1.3-1.6 m. Standarta nojumes garums 4.0 m, bet pagarināms ar modulāriem segmentiem.
  • Aprīkojums:
   • Reklāmas stends – atsevišķas konstrukcijas, lai to varētu ērti aizstāt ar vienkāršu sienas segmentu. Stendus operēs trešās puses, tāpēc tiem jābūt drošai, bet ērti lietojamai aizdarei. Platums 1.00-1.40 m, augstums 1.80-2.00m
   • Iebūvēts sols; papildus var paredzēt saskanīga dizaina stāvsolu.
   • Stiklots informācijas panelis ar sabiedriskā transporta maršrutu shēmām un citu tekstuālo informāciju, izmērs 1.1×1.1m. Informācijai jābūt ērti salasāmai arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Nodrošināt ērtu stenda atvēršanu (ar tam speciāli paredzētu instrumentu) informācijas nomaiņai.
    • Nodrošināt elektrības kabelim paredzētu penāli gadījumā, ja tiktu izvietots digitālais informācijas stends.
    • Informācijas panelī vai atsevišķi paredzētā stenda daļā vieta, kur izvietot informāciju braila rakstā (1,45–1,60 m augstumā no zemes līmeņa).
   • Apgaismojums – LED gaismeklis, iestrādāts jumta konstrukcijā. Jāparedz iespēja mainīt apgaismojuma toni pēc vajadzības (piem., pilsētas svētku laikā atbilstoši mainīt nojumes apgaismojumu).
   • Nojumes dizainā paredzēt vietu viedo risinājumu uzstādīšanai (gaisa kvalitātes rādītāji, trokšņa līmeņa mērītāji, USB uzlādes porti, pašvaldības policijas novērošanas kameras u.tml.).
 • SOLS – izmēri min. 1500 x 300 mm, tiek pielāgots nojumes garuma attiecībai. Sola sēdvirsmas materialitātē izvairīties no metāla izmantošanas klimatisko apsvērumu dēļ. Nodrošināt atzveltni. Nenodalīt sēdvietas ar vertikālajiem elementiem. Nepieciešams gan brīvstāvoša sola, gan nojumē integrēta (bet viegli demontējama) sola variants.
 • ATKRITUMU URNA – brīvi stāvoša, slēgta tipa atkritumu tvertne, slēdzama, tilpums min. 35 l, bet vēlams lielāks. Jāparedz viegli kopjams pelnu trauks izsmēķiem no nerūsējošā tērauda materiāla. Nodrošināt drošu, bet ērtu atslēgšanu ar tam paredzētu standarta rīku (nevis katrai urnai savu atslēgu).
 • TEHNISKAIS KONTEINERS – paredzēts sāls, smilšu un citu reaģentu uzglabāšanai.
  • Konteinera materiāls nesatur kaitīgas ķīmiskās vielas un smagos metālus, izgatavots no augsta blīvuma materiāla (no otrreiz pārstrādājama materiāla- stikla šķiedra, polietilēna u.tml.).
  • Augsta izturība pret laika apstākļiem, koroziju, skābēm, sārmiem, sāļiem un pret lielāko daļu ķīmisko vielu. Tilpums 150-260 l. Konstrukcija viegli pārvietojama ar autoiekrāvēju, slēdzama.

PAPILDU ELEMENTI:

 • Brīvstāvošs lielizmēra kustību sarakstu / laika atskaites elektriskais tablo
 • Elektriskais laika atskaites panelis – integrēts nojumes konstrukcijā;
 • Atkritumu urna ar atkritumu šķirošanas funkciju – saskaņota dizaina ar parasto atkritumu urnu, ievērojot tās pašās materialitātes, tilpuma un komplektācijas prasības;
 • Iespēja uzstādīt uz jumta saules baterijas;
 • Iespēja ierīkot ekstensīvu zaļo jumtu (seduma tipa augi);
 • Iespēja integrēt (t.sk. koplietošanas, nomas) velosipēdu un skūteru novietnes.

NEPIECIEŠAMIE PIETURVIETU KOMPLEKTĀCIJAS TIPI:

 • Standarta platuma pieturvieta ar 1. tipa nojumi – Pamata komplektācija: ceļa zīme, satiksmes informācijas panelis, standarta platuma nojume, sols, atkritumu urna, tehniskais konteiners. Atkritumu urnu neplānot tiešā satiksmes informācijas paneļa un sola tuvumā. Nodrošināt iespēju integrēt norādītos papildu elementus.
 • Šauras vietas pieturvieta ar 2. tipa nojumi – Pamata komplektācija: ceļa zīme, satiksmes informācijas panelis, nojume ar aizmugures sienu un jumtu, sols, atkritumu urna, tehniskais konteiners. Atkritumu urnu neplānot tiešā satiksmes informācijas paneļa un sola tuvumā. Nodrošināt iespēju integrēt norādītos papildu elementus.
 • Šauras vietas pieturvieta ar 3. tipa nojumi – Pamata komplektācija: ceļa zīme, satiksmes informācijas panelis, nojume ar jumtu bez sienām, sols, atkritumu urna, tehniskais konteiners. Atkritumu urnu neplānot tiešā satiksmes informācijas paneļa un sola tuvumā. Nodrošināt iespēju integrēt norādītos papildu elementus.

PRASĪBAS MATERIĀLIEM

 • Metāla elementi – rūpnieciski cinkots ar pulverkrāsu, nodrošinot korozijas aizsardzības klasi vismaz C3.
 • Koka elementi – ar augsta blīvuma koksnes struktūru, A/A klase, bez izkrītošiem zariem – cēlkoka virsmu un atzveltni (ozols, osis, Sibīrijas lapegle, Amerikas ozols u.tml.), apstrādāta ar ārdarbiem paredzētu koksnes aizsardzības līdzekli, kas neveido plēves pārklājumu un ļauj kokam elpot (lazūra, eļļa u.tml.), nodrošina aizsardzību pret laikapstākļiem vismaz 5 gadus.
 • Caurspīdīgie elementi – rūdīts stikls, 8-10 mm biezuma organiskais stikls vai monokarbonāts, bez tonējuma (neizmantot nojumes jumta konstrukcijai). Sienu caurspīdīgajām daļām jābūt marķētām vairākos līmeņos. Materiālam jābūt izturīgam pret UV starojumu, tas nedrīkst dzeltēt laika gaitā.
 • Visa stiprinājumu furnitūra (skrūves, uzgriežņi un paplāksnes u.tml.) no nerūsējošā tērauda;
 • Visu pieturvietas elementu materiāliem jābūt izturīgiem pret vandālismu, viegli kopjamiem un uzturamiem, vēlams ar pārklājumu, kas ļauj viegli notīrīt grafiti.
 • Materiālu krāsas – Visiem dizaina elementiem izstrādāt vienotu, saskanīgu krāsu paleti, kas iederas pilsētvidē un neizceļ netīrumus. Labiekārtojuma elementiem ieteicams izmantot akcentus no Rīgas pilsētas pašvaldības zīmola krāsām (zelts, pelēks, sarkans, melns);

Minimālais nojumes un labiekārtojuma elementu garantijas laiks – 5 gadi, kuru laikā nav deformāciju, materiālu izmaiņu (rūsa, sūnas u.c.) laikapstākļu ietekmē.

PIETURVIETU NOVIETOJUMS UN INTEGRĀCIJA PILSĒTVIDĒ

[Sadaļa tiks papildināta ar norādījumiem par pieturvietas elementu savstarpējo attiecību dažādās konfigurācijās; prasībām ielu segumiem; norādījumiem par pieturvietu integrāciju ar velojoslām]

0 Patīk
652 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.