Atbalsts uzņēmējiem ilgtspējīgai attīstībai – Business Matryoshka

Mērķis

Veicināt strauji augošo metropoļu reģionu ilgtspējīgu ekonomisko attīstību Rīgas un Ļeņingradas reģionos, kas atrodas pie Baltijas jūras, izveidojot labvēlīgu vidi iesaistīto reģionu uzņēmēju sadarbības attīstībai.

Projekta aktivitātes

  • Veikt apmācības un analīzi, lai izveidotu ilgtspējīgus biznesa atbalsta instrumentus un mehānismus, kas veicinātu sadarbību starp Krievijas un Latvijas privātuzņēmējiem;
  • Biznesa atbalsta instrumentu attīstība un ieviešana;
  • Pieredzes apmaiņa starp biznesa atbalsta institūcijām un citām struktūrām (pieredzes pārnese), lai nodrošinātu pieredzes pārnesi un ilgstošu sadarbību starp Rīgas un Ļeņingradas reģionu privātuzņēmējiem.

Izpildes termiņi

2007.gada 1.jūnijs – 2008.gada 30.novembris

Finansējums

Projekta kopējais budžets EUR 347 000
ERAF – EUR 66 000
Rīgas domes līdzfinansējums – EUR 16 500

Kontaktinformācija

Armands Rabovičs
Tālrunis: +371 67 105 565
E-pasts: armands.rabovics@riga.lv

Jums var interesēt arī

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts