Baltijas jūras reģiona inovāciju atbalsta tīkls (BaSIC) – Atbalsta mehānisms ilgtspējīgu risinājumu un inovāciju veicināšanai MVU

Mērķi

Projekts BaSIC – „palīdzības roka” maziem un vidējiem uzņēmumiem (tālāk MVU), kuri plāno attīstīt savu uzņēmumu inovāciju un tehnoloģiju jomā, un ne tikai. Šī projekta mērķis irnodrošināt uzņēmumiem piekļuvi tirgiem, sniedzot informāciju par tirgus specifiku, nodokļu politiku, informēt par pieejamo finansējumu un kalpot par reģionālo saiti starp uzņēmumu atbalsta centriem, zinātnes parkiem un klasteriem Baltijas jūras reģiona lielpilsētās. Tirgus piekļuves punkts darbojas Rīgā un pārējās 8 projektā iesaistītajās pilsētās – Berlīnē, Kopenhāgenā, Helsinkos, Oslo, Stokholmā, Tallinā, Viļņā, Varšavā.

Projekta aktivitātes

  • Atbalsta sistēmas izveide MVU, kas savā darbībā pielieto inovatīvus, ilgtspējīgus un pievienoto vērtību radošus risinājumus.
  • Labo un slikto piemēru apzināšana šajā nozarē.
  • „Zaļā iepirkuma” pieredzes pārņemšana un mehānisma izveide un pielāgošana Rīgas pašvaldībai.
  • Pašvaldības atbalsts uzņēmumiem, kas izvēlas lietot ilgtspējīgus risinājumus (piemēram, spuldzes u.c.) sedzot starpību starp ilgtspējīgu risinājumu un neilgtspējīgu.
  • Apzināt MVU un asociāciju viedokli par vēlamajiem atbalstiem tiem.

Izpildes termiņi

2009.gada 1.janvāris – 2011.gada 31.decembris

Finansējums

Projekta kopējais budžets: EUR 2 971 498,50

Kontaktinformācija

Web vietne www.basic-net.eu

Jums var interesēt arī

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts