“Baltijas jūras reģiona sadarbības tīkla projekts – Eko reģions” (EcoRegion) (PVS ID 2531)

Vispārējais mērķis

Rīgas vides programmas 2011.-2018.gadam izstrāde, ietverot gaisa piesārņojuma samazināšanas programmu un tādējādi uzlabojot vides kvalitāti Rīgas pilsētā atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajiem vides kvalitātes rādītājiem.

Specifiskais mērķis

Noteikt konkrētas rīcības un pasākumus vides kvalitātes uzlabošanai Rīgas pilsētā, pamatojoties uz informāciju par esošo vides kvalitātes stāvokli, precīzi identificētiem piesārņojuma avotiem un pamatoti izvērtētiem alternatīviem risinājumiem.

Projekta aktivitātes

  • Pašreizējās situācijas apkopojums, kas ietver kvantitatīvās un kvalitatīvās informācijas apkopošanu un tās analīzi;
  • Konkrētu stratēģisko mērķu, atbilstošu rīcību, projektu un aktivitāšu noteikšana atbilstoši normatīvajiem aktiem un Olborgas hartas prasību ievērošanai;
  • Rīgas vides programmas 2012.-2017.gadam izstrāde un sabiedriskā apspriešana;
  • Rīgas gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības programmas 2011.-2015.gadam izstrāde un sabiedriskā apspriešana;
  • Rīgas Vides programmas monitoringa sistēmas izstrāde un darbības uzsākšana;
  • Publicitātes pasākumi;
  • Projekta partneru labās prakses un pieredzes apmaiņa.

Izpildes termiņi

2009.gada jūlijs – 2012.gada 24.janvāris

Finansējums

INTERREG IVB – EUR 125 000,71 jeb 85%
Rīgas domes līdzfinansējums – EUR 18 750,60 jeb 15%

Kontaktinformācija

Gaidis Balodis
Tālrunis: +371 67 037 341
E-pasts: gaidis.balodis@riga.lv

Jums var interesēt arī

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts